Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välfärdens finansiering 1. Hur ska det gå för Christina? 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välfärdens finansiering 1. Hur ska det gå för Christina? 2."— Presentationens avskrift:

1 Välfärdens finansiering 1

2 Hur ska det gå för Christina? 2

3 Åldersstruktur 1880 - 2100 3 0 – 18 år 65 + år

4 Folkvandring! 4

5 Välstånd och välfärd bara ”finns”! Demokrati och välfärd är inte något som vi äger - de måste återskapas och försvaras, dag för dag. Om vi tar dem för givet förlorar vi dem. 5

6 Vill du påverka? Frågan är inte om ändringar kommer utan om du vill påverka vilka de blir och hur de genomförs! 6

7 Välfärdens finansiering 1.Åldersstrukturen 2.Folkvandringen 3.Kostnadsutvecklingen 4.Tänkbara åtgärder 5.Välfärd 2.0 7

8 Åldersstrukturen 8

9 Ålderstrukturen antal tillkommande 80-åringar (netto) 9 2014

10 Åldersstrukturen Sverige 1913 - 2050 10 Livslängd 57 61 72 76 81 84 88 88 89 80+ 65 - 79 19 - 64 Befolkn. 5,6 6,1 7,0 8,2 8,9 9,9 10,3 12,2 13,1 miljoner

11 Åldersstrukturen 300.000 invandrade familjer om året under 20 år skulle låta oss behålla åldersstrukturen enligt SKL. 11

12 Folkvandringen 12

13 Folkvandringen 13

14 Kostnadsutvecklingen 14

15 Kostnad olika åldrar kostnad per individ 2012 (kommunsektorn) 15

16 Kostnad olika åldrar kostnad per individ 2012 (totalt) 16

17 Åldersstrukturen Välfärd 1.0 kommer, allt annat lika, att bli 200 miljarder dyrare fram till 2035, dels därför att vi gamla är så dyra i drift och blir allt fler, dels därför att Välfärd 1.0 bygger på en falsk människosyn. 17

18 Folkvandringen Välfärd 1.0 kommer, allt annat lika, att bli 200 miljarder dyrare fram till 2035, dels därför att vi gamla är så dyra i drift och blir allt fler, dels därför att Välfärd 1.0 bygger på en falsk människosyn. Statens direkta kostnader för invandringen väntas ligga på ca 60 miljarder under 2016. Året efter räknar man med 70 miljarder. Till detta kommer kostnaderna i kommun/ landsting för bland annat skola, vård och omsorg. 18

19 Varifrån startar vi? 19

20 Offentliga utgifter 2014! 20

21 Välfärd 1.0 välfärdskostnader i % av BNP 21

22 Välfärd 1.0 skattetryck 22

23 Välfärd 1.0 svenskarnas ekonomiska stötskydd Svenskarnas tillgång på ”egna pengar” (fattigaste tiondelen till vänster, rikaste till höger) 23 Den fattigaste tiondelen Den rikaste tiondelen

24 Tänkbara åtgärder 24

25 Vad kan vi göra? Vi kan: bli effektivare minska utbudet av välfärdstjänster förebygga vårdbehov höja skatten öppna för fler skattebetalare ifrågasätta människosynen bakom Välfärd 1.0 25

26 Bli effektivare 26

27 Minska utbudet Särskilt boende/hemtjänst 27

28 Förebygga vårdbehov Efterfrågan på välfärdstjänster skulle kunna minskas genom: förebyggande arbete ”belöningar” för låg efterfrågan på välfärdstjänster eller höjda avgifter/minskade ersättningar 28

29 Höja skatter? Skatteintäkter 2014 29

30 Höja skatten ”Nödvändig” kommunalskattehöjning ca 44 % kommunal skatt 32 % 20102035 30

31 Höja skatten Dessutom högre statlig skatt ca 47 % + statlig ca 44 % kommunal skatt 32 % 20102035 31

32 Öppna för fler skattebetalare! Hur många? 200 miljarder kronor till i skatteintäkter år 2035 skulle kräva runt 800.000 nya jobb 32

33 Var kan nya skattebetalare hämtas? 33 Hela bef. 10,0

34 Var kan nya skattebetalare hämtas? 34 Hela bef. 10,0 0-18 2,2 19-64 6,2 65+ 1,9

35 Var kan nya skattebetalare hämtas? 35 Hela bef. 10,0 0-18 2,2 19-64 6,2 65+ 1,9 0-18 2,2 I arb- kraf- ten 5,0 1,1 65+ 1,9 0,2

36 Var kan nya skattebetalare hämtas? 36 Hela bef. 10,0 0-18 2,2 19-64 6,2 65+ 1,9 0-18 2,2 I arb- kraf- ten 5,0 0-18 2,2 Syssel- satta 4,6 65+ 1,7 1,1 65+ 1,9 1,1 0,3 0,2

37 Var kan nya skattebetalare hämtas? 37 Hela bef. 10,0 0-18 2,2 19-64 6,2 65+ 1,9 0-18 2,2 I arb- kraf- ten 5,0 0-18 2,2 Syssel- satta 4,6 65+ 1,7 1,1 65+ 1,9 1,1 0,2 0-18 2,2 På jobbet 4,1 0,2 1,1 0,2 65+ 1,7 0,2 0,5

38 Var kan nya skattebetalare hämtas? 38 Hela bef. 10,0 0-18 2,2 19-64 6,2 65+ 1,9 0-18 2,2 I arb- kraf- ten 5,0 0-18 2,2 Syssel- satta 4,6 65+ 1,7 1,1 65+ 1,9 1,1 0,2 0-18 2,2 På jobbet 4,1 0,2 1,1 0,2 65+ 1,7 0,2 0,5 0,2 0-18 2,2 Priv 3,0 0,5 1,1 Off 1, 6 65+ 1,7

39 Höja pensionsåldern 39 Hela bef. 10,0 0-18 2,2 19-64 6,2 65+ 1,9

40 Höja pensionsåldern 40 Hela bef. 10,0 0-18 2,2 19-64 6,2 75+ 0,9 1,1

41 Fler invandrare 300.000 invandrade familjer om året under 20 år skulle låta oss behålla åldersstrukturen enligt SKL. Hur många skulle hitta ett jobb med nuvarande murar kring arbets- och bostadsmarknaden? Hur många av dem som redan har kommit har hittat ett jobb? 41

42 Välfärd 2.0 42

43 Välfärd 2.0 Välfärd 2.0 behöver bygga på människors behov av att uppleva att livet är begripligt, hanterligt och meningsfullt. 43

44 Välfärd 2.0 Välfärd 2.0 behöver bygga på människors behov av att uppleva att livet är begripligt, hanterligt och meningsfullt. Människor behöver uppleva att de har kvar befälet i sina egna liv, att de inte är offer. 44

45 Välfärd 2.0 Välfärd 2.0 behöver bygga på människors behov av att uppleva att livet är begripligt, hanterligt och meningsfullt. Människor behöver uppleva att de har kvar befälet i sina egna liv, att de inte är offer. Vi behöver tänka ”egna beslut och eget ansvar” – snarare än mer ingenjörskonst. 45

46 Vill du påverka? Frågan är inte om ändringar kommer utan om du vill påverka vilka de blir och hur de genomförs! 46

47 Vad får jag för att jag lever i en demokrati? 47

48 Vad krävs för att jag ska kunna leva i en demokrati? 48

49 Vad krävs av mig för att jag ska kunna leva i en demokrati? 49

50 Antal medlemmar i politiska partier 50

51 Dags att summera! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i ”arbetsför ålder” och klarar därför inte att finansiera Välfärd 1.0; Välfärd 1.0 bygger på en falsk människobild; Vi har byggt murar kring arbets- och bostadsmarknaderna, vilket bidrar till att ställa hundratusentals människor utanför. 51

52 Dags att summera! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i ”arbetsför ålder” och klarar därför inte att finansiera Välfärd 1.0; Välfärd 1.0 bygger på en falsk människobild; Vi har byggt murar kring arbets- och bostadsmarknaderna, vilket bidrar till att ställa hundratusentals människor utanför. Påfrestningarna förvärras av: Politiker som är rädda om sina egna jobb; 52

53 Dags att summera! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i ”arbetsför ålder” och klarar därför inte att finansiera Välfärd 1.0; Välfärd 1.0 bygger på en falsk människobild; Vi har byggt murar kring arbets- och bostadsmarknaderna, vilket bidrar till att ställa hundratusentals människor utanför. Påfrestningarna förvärras av: Politiker som är rädda om sina egna jobb; Väljare som vill ha kvar sina ”bekväma” bidrag; 53

54 Dags att summera! Akuta påfrestningar: Vi blir för få som är i ”arbetsför ålder” och klarar därför inte att finansiera Välfärd 1.0; Välfärd 1.0 bygger på en falsk människobild; Vi har byggt murar kring arbets- och bostadsmarknaderna, vilket bidrar till att ställa hundratusentals människor utanför. Påfrestningarna förvärras av: Politiker som är rädda om sina egna jobb; Väljare som vill ha kvar sina ”bekväma” bidrag; Särintressen som sätter sina medlemmars nytta före landets. 54

55 Läs mer på: www.kan-vår-välfärd-räddas.se 55

56 Läs mer på: www.kan-vår-välfärd-räddas.se 56

57 Folkvandringen 57

58 Folkvandringen 58

59 Folkvandringen Hur ska man räkna? Kostnader finns hos: Miljarder Migrationsverket + 31 sedan höstbudgeten Arbetsförmedlingen + ? Barnomsorg/skola + 15 – 25 (2013-2015) Sjuk-/tandvård + ? Med mera + 1 59

60 Minska utbudet Platser i servicehus - planer år 2000 60

61 Minska utbudet utfall år 2015 61 Mer än 30 procent av alla platser har lagts ned! Boendeformer för äldre ”före långvården” har praktiskt taget försvunnit! Det som finns är ett begränsat antal trygghets- och seniorboenden. De allra flesta gamla bor kvar ensamma i sina hem.


Ladda ner ppt "Välfärdens finansiering 1. Hur ska det gå för Christina? 2."

Liknande presentationer


Google-annonser