Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målet och vägen Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd. (”I rörelse”, Karin Boye) Kan Du berätta för mig hur jag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målet och vägen Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd. (”I rörelse”, Karin Boye) Kan Du berätta för mig hur jag."— Presentationens avskrift:

1 Målet och vägen Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd. (”I rörelse”, Karin Boye) Kan Du berätta för mig hur jag ska gå för att komma härifrån? Det beror på vart Du vill komma. Det spelar ingen roll. Då spelar det heller ingen roll åt vilket håll Du går. (Ur Alice i Underlandet )

2 Samtal vid förbundsmöte Remiss på programförslag Rådslag till klubbarna Samtal vid förbundsmöte Den långa färden 2002200320042005 Programgrupp tillsätts Analys, arbete med programförslag Program antas delvis Elitstrategi utarbetas Slutligt program antas

3 PERSONLIGA MÅL Vad jag måste göra? Så hänger det ihop VISION Vad vi vill bli? VÄRDERINGAR Vad är viktigt för oss? STRATEGISKA HANDLINGSPLANER Strategiska aktiviteter förbund och föreningar. SDFs roll? MÅLBILDER Var vill vi vara 2010?

4 Visionen Sverige är en olympiskt framgångsrik fäktnation. Svensk fäktning har möjlighet att i hela landet välkomna människor i alla åldrar till en verksamhet på alla nivåer, där brett föreningsengagemang och kompetenta ledare är viktiga hörnstenar. Svensk fäktning präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

5 Målbilder Resultatmål Svensk fäktning har landslag i världsklass både för damer och herrar Svenska fäktförbundet har en stark ekonomi med en god självfinansieringsgrad. Basen för självfinansieringen är ett gott samarbete med näringsliv och organisationer, som delar svensk fäktnings värderingar, uppskattar den breda tävlingsverksamheten, en framgångsrik elitverksamhet och väl arrangerade världscuptävlingar.

6 Målbilder Utvecklingsmål Föreningarna har styrka och kompetens att planera och genomföra en långsiktig verksamhet, där social gemenskap, stark ekonomi, goda kommunkontakter och gedigen utbildning är hörnstenar. Svenska Fäktförbundets utbildning bedrivs enligt en sammanhållen utbildningsplan, utvecklad med stöd av internationella impulser. Instruktörsutbildningen står i centrum. Klubbar, SDF och förbund vet sina uppgifter och samverkar för rekrytering och utbildning. Svensk fäktning har en bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet med alla vapen och för alla åldrar, där SM i lag och individuellt utgör tävlingspyramidens topp.

7 Strategiska handlingsplaner – en beskrivning Klubben i centrum Kraftfull utbildningssatsning Bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet Landslag i världsklass för både damer och herrar Ökad självfinansiering Offensiv PR- och informationsverksamhet

8 Internationell styrka – en följd av utbildning och organisation Visionen ”Sverige ska vara en olympiskt framgångsrik fäktnation.” Målbild ”Svensk fäktning har landslag i världsklass både för damer och för herrar” ”Starka landslag och framstående individuella fäktare, som får god uppmärksamhet, främjar rekrytering och breddidrott. Internationella framgångar blir beviset för en stark organisation, där starka klubbar och en omfattande utbildning är viktiga hörnstenar. De strategiska handlingsplanerna inom andra områden ska leda fram till internationella framgångar och till att denna del av visionen förverkligas.”

9 Tre vapen ”Svensk fäktning ska utveckla alla tre vapnen. Om detta ska lyckas måste såväl sabel som florett få samma uppmärksamhet som värjan vid t.ex. arrangemang. Det betyder bl.a. att vapnen vid tävlingar ska ha samma möjligheter att synas för publiken och för de fäktare som deltar. Därigenom kan fäktarna stimuleras att pröva på olika vapen.”

10 Anpassning av organisationen Kraftfull organisation grunden för framgång RF:s nya stadgar ger möjligheter (Ombud Fäktning) ”Möjligheterna till snabbhet ökar om beslut om den regionala indelningen inte behöver fattas med kvalificerad majoritet”

11 Handlingsplanen - Klubben i centrum Svenska Fäktförbundet Åtgärder i SDFÅtgärder i föreningarna Årlig föreningskonferens med olika teman Deltagande i SvFF:s föreningskonferens Studiematerial om framtidsprogrammet, att användas i klubbarnas planering Mål och verksamhetsplaner i varje förening. Vad gör klubben för att stärka de strategiska handlingsplanerna? Kontinuerlig information till klubbarna genom bl.a. klubbesök av FS- ledamöter Minst en föreningsträff per år för gemensam planering av t.ex. tävlingar och utbildning Deltagande i SDF:s föreningsträffar.

12 Handlingsplanen - ”Kraftfull utbildningssatsning” Svenska Fäktförbundet Åtgärder i SDFÅtgärder i föreningarna Centrala utbildningar på i första hand högre nivå Regionala utbildningar på lägre nivå Rekrytering till instruktörskurser på olika nivåer. Egen utbildning i klubbarna. Kraftfull information om SISU:s möjligheter Minst en studiecirkel per år i varje förening Utbildningsansvarig utses i varje förening Information om innehållet i förbundets studieplan Information till föreningarna om utbildningsplanen och olika utbildningar Genomgång av utbildningsplanen. Inventering av ”ledarkandidater” som bör anmälas till utbildning de närmaste åren.

13 Handlingsplanen - ”Bred, spännande och stimulerande tävlingsverksamhet” Svenska Fäktförbundet Åtgärder i SDFÅtgärder i föreningarna Ansökningsförfarande om viktiga tävlingar Ansökan om att få arrangera tävling ca ett och ett halvt år före tävlingstillfället Kurs för tävlingsarrangörer Deltagande obligatoriskt för arrangörer Frågan om seriesystem liknande Mastersserien för juniorer och seniorer prövas Seriesystem för klubblag och SM för veteraner införs Arrangera DM årligen, individuellt och i lag Arrangera och delta i DM

14 Handlingsplanen - Landslag i världsklass för både damer och för herrar Svenska Fäktförbundet Åtgärder i SDFÅtgärder i föreningarna Stöd till samverkan mellan föreningar. Professionell tränare i föreningen eller samverkan mellan föreningar. Samling med de föreningar som har landslagskandidater minst en gång per år. Deltagande i förbundets ”Elitkonferens” med styrelseledamot och tränare. Dialog med de aktiva och tränarna bl.a. om vision, målbilder, detaljerade delmål … Bred förankring av elitverksamheten i styrelsen

15 Handlingsplanen - Landslag i världsklass för både damer och för herrar Svenska Fäktförbundet Åtgärder i SDFÅtgärder i föreningarna Skapande av ett bra tränings- och tävlingsprogram på nationell nivå m.m. Läger för distriktets talanger. Talangutvecklingsprogram för kommande landslag. Ekonomisk styrka att utveckla talanger i internationell miljö, tills de nått landslagsnivå. ”Nationellt utvecklingscentrum” för i första hand landslagsläger.

16 Handlingsplanen - Landslag i världsklass för både damer och för herrar Svenska Fäktförbundet Åtgärder i SDFÅtgärder i föreningarna ”Uppvisningsträningar” med landslaget i olika klubbar. Öppenhet i klubben och möjlighet för landslagsledningen att organisera träning både för landslaget och klubbens egna talanger. Arrangera minst ett elittränarseminarium per år, där utländska impulser tas tillvara. Deltagande i förbundets elittränarseminarier. Om ekonomiska resurserna tillåter erbjuda utvecklingsprogram för klubbtränare, inkl. deltagande i resor. Deltagande i eventuellt utvecklingsprogram.


Ladda ner ppt "Målet och vägen Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd. (”I rörelse”, Karin Boye) Kan Du berätta för mig hur jag."

Liknande presentationer


Google-annonser