Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan."— Presentationens avskrift:

1 Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor ki.se/ckuki.se/cku Studentenhet med peer learning - en handledningsmodell för studenter vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Pedagogiskt samarbete mellan Centrum för klinisk utbildning (CKU) och Karolinska Universitetssjukhuset Projektledare: Camilla Tomaszewski, RN, MSc, Lecture Katarina Brochard, RN, MSc, Lecture

2 Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor ki.se/ckuki.se/cku Studentenhet med peer learning Studenter handleds i par av en handledare för att främja peer learning. Studenterna tar delansvar för ett begränsat antal patienter/personer, planerar, organiserar och genomför omvårdnad under handledning. Studenten följer patienter/personer under vårdtiden och får en helhetssyn över patienter/personer behov och omvårdnad. Studenten samarbetar med andra yrkeskategorier.

3 Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor ki.se/ckuki.se/cku Hur gick vi tillväga? Samverkan utbildningssamordnare KS Identifiera intresserade vårdenheter  9 vårdenheter  Möte en gång/månanden  Referensgrupp

4 Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor ki.se/ckuki.se/cku Resultat Ökat antal studenter Skapat en struktur med hjälp av stöddokument, mallar, pedagogiska verktyg – Studenterna ansåg rådde en god pedagogisk atmosfär – Handledarna ansåg att peer learning underlättar stud. utveckling av självständighet, problemlösande förmåga och att uppnå kursmålen – AKA ansåg framtagna dokument som relevanta, peer learning och schemalagd återkoppling, loggbok fungerat övervägande väl.

5 Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor ki.se/ckuki.se/cku Att utveckla vidare Pedagogiskt stöd till handledarna Nätverksträffar till AKA Webbaserat stöd http://www.cku-sthlm.se/http://www.cku-sthlm.se/ ”Varumärksskydda” (pedagogiska grundidéer, kriterier, enhetliga definitioner etc.) Beskriva Peer learning som metod


Ladda ner ppt "Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser