Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan."— Presentationens avskrift:

1 Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor ki.se/ckuki.se/cku Studentenhet med peer learning - en handledningsmodell för studenter vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Pedagogiskt samarbete mellan Centrum för klinisk utbildning (CKU) och Karolinska Universitetssjukhuset Projektledare: Camilla Tomaszewski, RN, MSc, Lecture Katarina Brochard, RN, MSc, Lecture

2 Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor ki.se/ckuki.se/cku Studentenhet med peer learning Studenter handleds i par av en handledare för att främja peer learning. Studenterna tar delansvar för ett begränsat antal patienter/personer, planerar, organiserar och genomför omvårdnad under handledning. Studenten följer patienter/personer under vårdtiden och får en helhetssyn över patienter/personer behov och omvårdnad. Studenten samarbetar med andra yrkeskategorier.

3 Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor ki.se/ckuki.se/cku Hur gick vi tillväga? Samverkan utbildningssamordnare KS Identifiera intresserade vårdenheter  9 vårdenheter  Möte en gång/månanden  Referensgrupp

4 Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor ki.se/ckuki.se/cku Resultat Ökat antal studenter Skapat en struktur med hjälp av stöddokument, mallar, pedagogiska verktyg – Studenterna ansåg rådde en god pedagogisk atmosfär – Handledarna ansåg att peer learning underlättar stud. utveckling av självständighet, problemlösande förmåga och att uppnå kursmålen – AKA ansåg framtagna dokument som relevanta, peer learning och schemalagd återkoppling, loggbok fungerat övervägande väl.

5 Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan med universitet och högskolor ki.se/ckuki.se/cku Att utveckla vidare Pedagogiskt stöd till handledarna Nätverksträffar till AKA Webbaserat stöd ”Varumärksskydda” (pedagogiska grundidéer, kriterier, enhetliga definitioner etc.) Beskriva Peer learning som metod


Ladda ner ppt "Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) Hög kompetens för dagens krav och handlingsberedskap för morgondagens utmaningar – hälso- och sjukvård i samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser