Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omvårdnadsaspekter Anneli Granat tf AC neuromottagningen Akademiska sjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omvårdnadsaspekter Anneli Granat tf AC neuromottagningen Akademiska sjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 Omvårdnadsaspekter Anneli Granat tf AC neuromottagningen Akademiska sjukhuset

2 Innehåll Vad gör vi på neuromott? Omvårdnad- vårdprogrammet Kontaktsjuksköterska Närstående

3 Neurokirurgen Neurologen Hemsjukhuset medicinavd. neurologavd Primärvården Onkologen ??????

4 Uppsala/Örebro regionen Dalarna Värmland Örebro Gävleborg Uppsala Västmanland Södermanland

5 Sjuksköterskans uppgift/mål Strukturerat omhändertagande Trygga kontinuitet och kvalitet Skapa lätt tillgänglighet Se hela människan Följa patient och anhöriga genom hela sjukdomsförloppet

6 Nationella cancerstrategin En tydlig gemensam beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll och funktion. Kap 11 Nationella cancerstrategin

7 Gemensam definition av roll och uppgifter Kontaktsjuksköterskan  är tydligt namngiven för patienten  har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är tillgänglig  informerar om kommande steg  förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov  ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion  vägleder till psykosocialt stöd vid behov  säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård  bevakar aktivt ledtider

8 Kontaktsjuksköterskan har dessutom  ett tydligt skriftligt uppdrag  kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess  ansvar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om den kan upprättas av andra)  ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska  uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten

9 Kommunikation Förmågan att förstå och göra sig förstådd kan vara påverkad. –Information muntligt och skriftligt –Närstående med vid informationstillfället –Logoped kontakt

10 Synen kan påverkas på många sätt –Dimsyn orsakas av högt intrakraniellt tryck eller höga doser kortison –Synhallucinationer kan orsakas av epilepsi eller hög dos kortison Ögonläkare

11 Kunskap/Utveckling Nedsatt närminne och koncentrationssvårigheter Kognitiv bedömning av arbetsterapeut

12 Andning/Cirkulation Ökad risk för tromboser- ben och lungor –Informera om riskerna och symtom –Uppmuntra aktivitet

13 Nutrition Olika nutritionsproblem, illamående, kräkningar och smakförändringar Ökad aptit och viktuppgång Svamp i munnen

14 Orsakat av: –Tumörens lokalisation –Högt intrakraniellt tryck –Cytostatika och kortisonbehandling –Informera om god munhygien –Dietist

15 Elimination Förstoppning Stora urinmängder Diabetes Miktionsbesvär –Behov att kissa ofta, främst nattetid –Inkontinens

16 Orsakat av: –Cytostatika och antiemetika –Grundsjukdomen Högläge av benen dagtid och stödstrumpor

17 Aktivitet Fatigue Passivitet och nedsatt initiativförmåga Svaghet i kroppen Muskelsvaghet Epilepsi

18 –Viktigt med en balans mellan vila och aktivitet –Information bla. om epilepsi –Individanpassad rehabilitering –Hjälpmedel och anpassning i hemmet –Arbetsterapeut och sjykgymnast

19 Smärta Huvudvärk Diffus led- och muskelvärk Orsakat av: –Ökat intrakraniellt tryck –Kortison alt. Cytostatika

20 Sexualitet Tappa lusten –Information

21 Psykosocialt Familjeorienterat förhållningssätt

22 Andligt/kulturellt Viktigt att uppmärksamma

23 www.cancercentrum.se


Ladda ner ppt "Omvårdnadsaspekter Anneli Granat tf AC neuromottagningen Akademiska sjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser