Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingen föds till extremist Tillsammans kan vi förebygga våldsbejakande extremism. Genom förebyggande arbete stärker vi individen och samhället.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingen föds till extremist Tillsammans kan vi förebygga våldsbejakande extremism. Genom förebyggande arbete stärker vi individen och samhället."— Presentationens avskrift:

1 Ingen föds till extremist Tillsammans kan vi förebygga våldsbejakande extremism. Genom förebyggande arbete stärker vi individen och samhället.

2 Våldsbejakande extremism 2 användandet eller uppmuntrande av våld eller andra olovliga medel för att främja politiska eller religiösa mål

3 3 Svenskarnas parti lades ned i maj 2015 efter en omfattande men misslyckad satsning i riksdagsvalet 2014. Svenska motståndsrörelsen har ambition att bilda parlamentarisk gren.

4 4

5 5 AFA: ”Vi anser att fascismen måste bekämpas både ideologiskt och fysiskt, i alla dess former varhelst den visar sig.”

6 6

7 7

8 8

9 Krigsresor - inget nytt fenomen, men aldrig så omfattande 9 LandAntal Globalt18.000- 25.000 Europa4000-6000 Sverige260-300 Norge80-150 Danmark115 Finland60-70 Storbritannien400-700 Belgien425 LandAntal Nederländerna190 Frankrike860-1430 Tyskland650-700 Spanien20-100 Italien53-80 Schweiz15-40 Österrike200 Kosovo232 USA200-250 Kanada100 LandAntal Australien92-250 Turkiet600 Ryssland1700 Marocko1500 Saudiarabien1500-2500 Libyen500-600 Jordanien1500-2000 Tunisien4000

10 Radikalisering 10 En process som leder till att en person i en ökande grad accepterar eller uppmuntrar till våldsanvändning eller andra olovliga medel för uppnå politiska eller religiösa mål ”Tipping point” Förebyggande arbete

11 Vårt uppdrag Genomföra riktade utbildningsinsatser Avhopparstöd Stödja aktörer som identifierar problem med våldsbejakande extremism lokalt 11 Stärka och stödja samverkan mot våldsbejakande extremism Inrätta en referensgrupp för kunskaps- och informationsutbyte Nationell strategi Anhörigstöd Förebygga accepterandet av användandet av våld och hot om våld

12 Regeringsuppdrag till nationella myndigheter 12 April 2015Uppdrag till Statens institutionsstyrelse att kartlägga metoder och arbetssätt för att förebygga våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen. April 2015Uppdrag till Socialstyrelsen att utarbeta stöd för socialtjänsten i ärenden som rör våldsbejakande extremism. Juni 2015 Uppdrag till Kriminalvården att kartlägga metoder och arbetssätt för att stärka arbetet mot våldsbejakande extremism. Juni 2015Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att utveckla ett genusperspektiv i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Juni 2015Uppdrag till Statens medieråd att utveckla och förlänga kampanjen ”No Hate Speech Movement”.

13 Referensgruppen 13

14 Avhopp Anhörig Utbildning Socialtjänst Polis Sjukvård Opinionsbildning Civila samhället Etik & värdegrund Handlingsplaner Risk & sårbarhetsanalys er/lägesbild Politik Bedömning SSPF SIG Föräldranätverk Sjukvård (psykiatri) Moské ”Mentorer” Särskild kunskap Individ Sårbara grupper Allmänhet Insats Behov av stöd Klarar sig själv Exit Säkerhet Anhörig

15 Ingen föds till extremist www.samordnarenmotextremism.se


Ladda ner ppt "Ingen föds till extremist Tillsammans kan vi förebygga våldsbejakande extremism. Genom förebyggande arbete stärker vi individen och samhället."

Liknande presentationer


Google-annonser