Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

University of Gothenburg 1 Vitalis 2009-04-21 Presentationen kommer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "University of Gothenburg 1 Vitalis 2009-04-21 Presentationen kommer."— Presentationens avskrift:

1 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 1 Vitalis 2009-04-21 Presentationen kommer att finnas tillgänglig under ’Documents & Files’ på: www.mednet.gu.se Hands on i Cyber room!!!

2 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 2 Vitalis 2009-04-21 NyTeknik Nr 42 2008 Disposition. 1.Strokerehabilitering ”up till now”, M. Rydmark 2.Virtuella världar, C. Björkman 3. Film: World of Vårdkraft

3 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 3 Vitalis 2009-04-21 071016 3 Speldatorstödd rehabilitering efter stroke Strokerehabilitering med haptik & virtual reality Vinnare av Sjukvårdens IT-pris 2007 Martin Rydmark läkare, docent, universitetslektor i medicinsk informatik Mednet, Institutionen för biomedicin Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet : Jurgen Broeren Daniel Goude Katharina S Sunnerhagen Christian Blomstrand Hans Samuelsson Staffan Björk m.fl.

4 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 071016 4 Bakgrund Stroke är vanligt och förekommer i alla åldrar Alla hjärnans funktioner kan skadas och måste utredas Rehabilitation är nästan alltid nödvändig och tar lång tid På sjukhus sköter man rehabiliteringen bra Träningen ska vara regelbunden och på max. kapacitet Rehabilitering/träning hemma fungerar inte alls bra Oftas håller man bara på två veckor och sedan lägger man av Det är jobbigt att åka till träningslokaler Kan VR/3D & haptisk bedömning och träning med telemedicinsk kommunikation HEMMA vara en engagerande/rolig och effektiv rehabilitering? 1.Individualiserad träning med “serious games” och andra engagerande aktiviteter ska användas! 2. Systemen ska vara billiga och enkla att använda! 3. Systemen ska vara nätbaserade och ha video/audio- kommunikation! © MR 4 Vitalis 2009-04-21

5 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se Stroke: Riskfaktorer Ålder Blodtryck Hjärtsjukdom Diabetes Rökning Kolesterol Ärftlighet Alkohol... 5 Vitalis 2009-04-21 USA 2008-03-08

6 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se Traditionell strokerehabilitering 6 Vitalis 2009-04-21

7 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 7 Vitalis 2009-04-21 071016 7 Slingball Minnesträning Tidiga spel / engagerande aktiviteter OrkesterdirigeringTrädgårdsarbete (prototyp)Skulpturering(prototyp)

8 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se Game Selection Menu 8 Vitalis 2009-04-21 071016 8 Haptisk ”3D-Pekpinne”

9 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 9 Vitalis 2009-04-21 071016 9 Organisation för distansrehabilitering Vänner och anhöriga

10 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 10 Vitalis 2009-04-21 071016 10 Vi har publicerade resultat för ~ 150 försökspersoner som bedömts och tränat i laboratoriemiljö, på kliniker och på rehabcentraler, se www.mednet.gu.sewww.mednet.gu.se Huvudkategorier: friska referenspersoner 75% strokepatienter med nedsatt motorik 15% strokepatienter med neglekt 10% utvecklar och distribuerar kliniska bedömnings- och träningssystem, se www.curictus.comwww.curictus.com

11 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 11 Vitalis 2009-04-21 Kinematisk bedömning – ”Point Test” Rörelsemönster

12 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 12 Vitalis 2009-04-21 071016 12 Kinematiska rådata: 6 DOF @ 1000Hz

13 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 13 Vitalis 2009-04-21 071016 13 Bedömningstillfälle Hastighet (m/s) 1234567891011 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 P2 P3 P4 P5 P1 Baseline (A)Intervention (B)Follow-up (C) RESULTAT: Bedömning och träning av motorik

14 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 14 Vitalis 2009-04-21 071016 14 Before After Follow up 5w 12w Träningseffekter: rörelsemönster, hastighet och acceleration Start point End point

15 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 15 Vitalis 2009-04-21 071016 15 Referens nr: 8 RESULTAT: Neglekt

16 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 16 Vitalis 2009-04-21 071016 16 Patient no:4 Neglekt- bedömning

17 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 17 Vitalis 2009-04-21 071016 17 Neglekt: Sökmönster Referens Kliniskt återställd från neglekt??? – Patient 1 Neglekt – Patient 3 “Tvekande” rörelse- mönster

18 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 18 Vitalis 2009-04-21 071016 18 Utvärdering och spekulationer Patienterna tycker om att arbeta med systemet Patienterna uttrycker subjektiva förbättringar av den motoriska funktionen och även av sensoriska/kognitiva funktioner VR-bedömningen fungerar minst lika bra som traditionella bedömningsverktyg Bedömningen är objektiv, kvantitativ, automatisk och presenterar kinematisk information God kostnadseffektivitet

19 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 19 Vitalis 2009-04-21 Medicinska utmaningar Obruten vårdkedja Distribuerad neurorehabilitatering –Poliklinskt –I hemmet –Rehab-center –Assisterat boende Video/audio Stroke, CP, TBI, PTSD, Parkinson’s, Alzheimer’s, Virtuella världar med många deltagare i realtid... Vänner och anhöriga

20 University of Gothenburg martin.rydmark@mednet.gu.se www.mednet.gu.semartin.rydmark@mednet.gu.sewww.mednet.gu.se 20 Vitalis 2009-04-21 071016 20 E-post: martin.rydmark@mednet.gu.se Web: www.mednet.gu.se www.curictus.com Tack! Presentationen kommer att finnas tillgänglig under ’Documents & Files’ på www.mednet.gu.se. Hands on i Cyber room


Ladda ner ppt "University of Gothenburg 1 Vitalis 2009-04-21 Presentationen kommer."

Liknande presentationer


Google-annonser