Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Semantik – introduktion Semantik = läran om mening Tvärvetenskapligt filosofi lingvistik psykologi AI Lingvistik motsägelser mångtydighet metaforer Filosofi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Semantik – introduktion Semantik = läran om mening Tvärvetenskapligt filosofi lingvistik psykologi AI Lingvistik motsägelser mångtydighet metaforer Filosofi."— Presentationens avskrift:

1 Semantik – introduktion Semantik = läran om mening Tvärvetenskapligt filosofi lingvistik psykologi AI Lingvistik motsägelser mångtydighet metaforer Filosofi ontologi epistemologi medvetande

2 Semantik – introduktion Psykologi resonerande minne tillägnande av språk tolkning AI expertsystem beräkningsmodeller

3 Kompositonalitet & innefattande Kompositionalitet oändligt många konstruktioner i naturligt språk kan förstås... antagande: meningen av större uttryck kan härledas från meningen av de ingående delarna Innefattande “Sokrates är en man” argument som är valida, dvs. vars slutsatser är sanna om premisserna är sanna slutsatserna innefattas av premisserna

4 Referens & sanningsvärde Vad är mening? Platons idévärld... ingen idé... språk som symbol- system -> uttryck som står för något, eller refererar till något att veta meningen med något är att veta vad det refererar till Sanningsvärde att veta meningen med något är att veta veta under vilka förhaållanden det är sant att veta vad som gör det sant

5 Komposition + sanningsvärde Semantiskt värde “Pelle springer” [Pelle] = Pelle [springer] = {personer som springer} [Pelle springer] = Pelle e  {personer som springer} Det semantiska vär- det av en utsaga be- räknas utifrån det se- mantiska värdet hos dess delar; och är dess sannings-värde En utsaga är sann om det semantiska värdet av NP är ett element i det seman- tiska värdet av VP

6 Problem: kvantifikation “Ingen springer” “ingen” refererar inte till något i värden en lösning: FOPL -> (Ax)(x springer inte) undersök alla individer i världen “någon politiker ljuger” (Ex)(x är politiker & x ljuger) OK, men... “De flesta politiker ljuger” (Fx)(x är politiker & x ljuger)... de flesta är inte politiker ny lösning: mängder...

7 Mängder i stället för logik “ingen” = {{}} “någon” = { alla mängder som har minst en medlem} ger: [ingen springer] = [springer] e [ingen] = {individer som springer} e {{}} = falskt d:o för “någon” “De flesta”... = {alla mängder där mer än hälften av alla politiker ingår}, t.ex. ger: [de flesta plitiker ljuger] = {lögnare} e {alla mängder där mer än hälften av alla politiker ingår} kontra-intuitivt...

8 Diskurs Räckvidd “alla” betyder oftast inte “alla”, utan “alla...”, beroende på sammanhang Tempus “Pelle sprang” måste tolkas med avseen- de på en viss tid presens kan också betyda ≈ “av vana” Indexikalitet “här”, “nu”, “du” betyder olika saker beroende på var och när de yttras Mångtydighet lexikal: “Pelle brände pengar” strukturell: “mannen slog pojken...” –FOPL fixar...

9 “Sense” och “reference” Sense... “Göran Persson” vs. “Sveriges stats- minister” samma referent, men olika mening... statsministern skulle inte nödvändigtvis ha behövt vara Göran Persson... “Göran Persson är Göran Persson” vs. “Göran Persson är Sveriges stats- minister” nödvändig sanning vs. ‘tillfällighet’ -> möjliga världar...

10 Möjlig-världssemantik Sense utsaga: inte sannings- värde, utan det som gör utsagan sann eller falsk! predikat: inte mängden av utpekade objekt, utan det som gör att just dessa pekas ut! utsaga: hur världen skulle se ut om den var sann (sann om denna världen ser ut så) predikat: den egenskap ett objekt skulle behöva ha för att bli utpekat

11 Möjliga världar, forts. sense av en utsaga är den mängd värl- dar där utsagan är sann “gräs är grönt” –sant, ty denna värl- den ingår i mängden av de möjliga världar där gräs är grönt “gräs är rött” –falskt, men vi förstår att/hur det skulle kunna vara sant... sense av ett uttryck, tillsammans med hur världen faktiskt ser ut, avgör uttryckets reference! hanterar skillnaden mellan nödvändiga sanningar och tillfälligheter –Sveriges statsminister i en annan möjlig, “blåare” värld...

12 Problem i möjliga världar... “Logiskt allvetande” Sherlock Holmes och Dr. Watson... –Watson känner till alla premisser, men är ändå inte med- veten om slutsatsen –detta är omöjligt om Watsons kunskap beskrivs som en mängd möjliga världar Psykologisk plausibilitet oändligt stora representationer men bra som abstrakt beskrivning

13 Bevis vs. modeller Bevisteoretiskt övergå till formalism, t.ex. FOPL axiom, deduktion ingen hänsyn till innebörden hos ord skillnaden mellan grön och röd har ingen betydelse Modellteoretiskt inbegriper tolkning verkar överens- stämma mer med mänskligt resone- mang (spelkort vs. kvitton...) -> mentala modeller...

14 Mentala modeller “Pelle super. Olle knarkar. Han super också. En del fåglar kan flyga.” –{individer som knarkar} = {Olle, z, t} –{individer som super} = {x, Pelle, Olle, y, t} –{fåglar} = {w, v, u} –{kan flyga} = {w, v, Olle} utsagan är sann modellen säger för mycket –några fåglar (w, v, u) måste fabriceras –u kan inte flyga... ofullständig (jfr KTM) förklarar tendens att förutsätta för mycket –“Pelle knarkar och har dålig kondis”... –deduktion...


Ladda ner ppt "Semantik – introduktion Semantik = läran om mening Tvärvetenskapligt filosofi lingvistik psykologi AI Lingvistik motsägelser mångtydighet metaforer Filosofi."

Liknande presentationer


Google-annonser