Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Begriplighet ska inte förväxlas med enkelhet på så vis att ett mottagartillvänt språkbruk förenklar budskapet snarare än formen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Begriplighet ska inte förväxlas med enkelhet på så vis att ett mottagartillvänt språkbruk förenklar budskapet snarare än formen."— Presentationens avskrift:

1 Begriplighet ska inte förväxlas med enkelhet på så vis att ett mottagartillvänt språkbruk förenklar budskapet snarare än formen.

2

3 ”Men det går inte alltid att i alla situationer sätta likhetstecken mellan att skriva klart och att skriva enkelt. Sedan 1988 ger Statsrådsberedningen ut den så kallade "Svarta listan", med ord som inte får (eller inte bör), användas i lagtext eller av myndigheter. Listan är digrare än vad man tror - man blir stundtals förvånad över hur många till synes fullt normala ord som är tabu för våra stackars hunsade statstjänstemän. ”

4 ”Man kan fråga sig om det offentliga språket verkligen blir bättre av dessa snäva ramar? Som alla som sysslar med skrivande vet ger ett varierat ordförråd färg och stil åt en text, och gör den därmed lättare och roligare att läsa.”

5 ”Språklagen ger det offentliga ett särskilt ansvar att vårda det svenska språket. Därför är det farligt om kanslisvenskan slår över i sin motsats, ett torftigt språk med ett allt mindre och allt mer okomplicerat ordförråd. På sikt kan det omöjligt vara god språkvård. Allt med måtta, således.”

6

7 ”… ett samhälle vars invånare genomgående, oavsett ålder och social status, begriper allt mindre av det skrivna ordet har problem.”

8 sprakkonsulterna.se/vi-jo-anmäler-prv/ 2013-08-22

9 Modern klarspråksforskning (principer för) (i mina studier)

10 Modern klarspråksforskning Klyfta mellan forskning och praktik (principer för) (i mina studier)

11 Modern klarspråksforskning Klyfta mellan forskning och praktik – Press på forskning att fungera internationellt (principer för) (i mina studier)

12 Modern klarspråksforskning Klyfta mellan forskning och praktik – Press på forskning att fungera internationellt – Svarta listan finns redan (principer för) (i mina studier)

13 Modern klarspråksforskning Klyfta mellan forskning och praktik – Press på forskning att fungera internationellt – Svarta listan finns redan Fokus i stället: utövarnas perspektiv! (principer för) (i mina studier)

14 Från Rikstermbanken (ESS och TNC):

15 klarspråksarbete systematiskt arbete för att få språklig kommunikation mellan sändare och mottagare att fungera så effektivt som möjligt med hjälp av klarspråk

16 Från Rikstermbanken (ESS och TNC): klarspråksarbete systematiskt arbete för att få språklig kommunikation mellan sändare och mottagare att fungera så effektivt som möjligt med hjälp av klarspråk klarspråk språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna

17 CSN-studien (2014)

18 klarspråksarbete systematiskt arbete för att få språklig kommunikation mellan sändare och mottagare att fungera så effektivt som möjligt med hjälp av klarspråk

19 CSN-studien (2014) klarspråksarbete systematiskt arbete för att få språklig kommunikation mellan sändare och mottagare att fungera så effektivt som möjligt med hjälp av klarspråk Språklagens åläggande: ett medborgarperspektiv

20 CSN-studien (2014) klarspråksarbete systematiskt arbete för att få språklig kommunikation mellan sändare och mottagare att fungera så effektivt som möjligt med hjälp av klarspråk Språklagens åläggande: ett medborgarperspektiv Konsekvens: medborgaren har ökat ansvar

21

22 Medborgarperspektivet (-ansvaret)

23 ”[…] Det mest nyskapande i besluten är dock att vi inte längre skriver ut laghänvisningar, eftersom detta för de flesta kunder inte bidrar med någon ökad förståelse av innehållet. Vi hänvisar i stället den intresserade till vår webbplats där länkar till alla aktuella lagar finns.”

24 Medborgarperspektivet (-ansvaret) Klarspråksstrategierna behåller myndighetens auktoritet utan att skada anseendet.

25 Medborgarperspektivet (-ansvaret) Klarspråksstrategierna behåller myndighetens auktoritet utan att skada anseendet. Textens roll som språkhandling i ett långt ”samtal”: Kunde förväntas vara uppmaning, som antingen besvaras med åtagande eller vägran. Ser genom bland annat modalverb snarare ut som erbjudande, som antingen accepteras eller avvisas.

26 Medborgarperspektivet (-ansvaret)

27

28 Vem pratar? Vem svarar?

29 ”Uppgift om hur mycket du får i studiemedel samt datum för utbetalning framgår av bifogad utbetalningsplan.”

30 Vem pratar? Vem svarar? ”Uppgift om hur mycket du får i studiemedel samt datum för utbetalning framgår av bifogad utbetalningsplan.” ”I den utbetalningsplan som vi skickar med det här beslutet kan du se hur mycket du får i studiemedel och när pengarna kommer.”

31 Klarspråksstrategins effekter

32 Beslutet synliggör fler deltagare – men är ändå inte mindre enkelriktat

33 Klarspråksstrategins effekter Beslutet synliggör fler deltagare – men är ändå inte mindre enkelriktat Beslutet uttrycks generellt ”mjukare” – men ger ändå inte mycket utrymme för annat än acceptans (särskilt inte kring återbetalning)

34 Klarspråksstrategins effekter Beslutet synliggör fler deltagare – men är ändå inte mindre enkelriktat Beslutet uttrycks generellt ”mjukare” – men ger ändå inte mycket utrymme för annat än acceptans (särskilt inte kring återbetalning) Beslutet är mer individanpassat – men innehållet förlorar ingen av sin auktoritet

35 Klarspråksstrategins effekter Beslutet synliggör fler deltagare – men är ändå inte mindre enkelriktat Beslutet uttrycks generellt ”mjukare” – men ger ändå inte mycket utrymme för annat än acceptans (särskilt inte kring återbetalning) Beslutet är mer individanpassat – men innehållet förlorar ingen av sin auktoritet ”Klarspråksvariantens fokus är alltså inte att framställa interaktionen som en mellan två jämlikar, utan snarare att genom ökad begriplighet göra det lättare för mottagaren att rätta sig efter myndighetens direktiv.”

36 Vad tycker mottagarna?

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Slutsats: Olika textavsnitt kan ge olika förutsättningar för klarspråksarbetet.

46 Sammanfattning

47 För stycket ”Skäl till beslut”: Klarspråket förenklar inte beslutets innehåll Klarspråket gör beslutet mer begripligt Texten motsvarar mottagarnas förväntningar

48 Sammanfattning För stycket ”Skäl till beslut”: Klarspråket förenklar inte beslutets innehåll Klarspråket gör beslutet mer begripligt Texten motsvarar mottagarnas förväntningar För stycket ”Information”: Texten motsvarar inte förväntningarna

49

50 Begriplighet ska inte förväxlas med enkelhet på så vis att ett mottagartillvänt språkbruk förenklar budskapet snarare än formen.

51


Ladda ner ppt "Begriplighet ska inte förväxlas med enkelhet på så vis att ett mottagartillvänt språkbruk förenklar budskapet snarare än formen."

Liknande presentationer


Google-annonser