Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vardagsrasism Inklusive etnocentrism. Etnocentrism betyder att man bedömer främmande kulturer med sin egen måttstock och att man placerar de egna kulturella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vardagsrasism Inklusive etnocentrism. Etnocentrism betyder att man bedömer främmande kulturer med sin egen måttstock och att man placerar de egna kulturella."— Presentationens avskrift:

1 Vardagsrasism Inklusive etnocentrism

2 Etnocentrism betyder att man bedömer främmande kulturer med sin egen måttstock och att man placerar de egna kulturella värderingarna i centrum. bedömer andra kulturer utifrån de attityder, normer och traditioner som finns i vår egen kultur. är i grunden inte något man kan undvika -bygger på allmänmänskliga egenskaper -människor värderar världen utifrån de värderingar och mätinstrument som de har - kan inte låta bli att vara etnocentriska. riskerar lätt att leda till att man bara ser bra eller dåliga kopior av sin egen kultur. Tex ha ett favoritmärke skor som man alltid har på sig, då värderar man alla andra skor enligt detta paret skor, vilket skapar antingen en bra eller dålig kopia av mina skor.

3 Vi måste utgå från våra egna värderingar för att kunna bedöma andras beteenden och andras sätt att göra saker på Men om våra värderingar inte samtidigt baseras på en ingående förståelse för vad vi talar om så förvandlas våra värderingar blixtsnabbt till fördomar och lösa antaganden om andra Detta kan leda till att vi missar möjligheten att lära något från andra och upptäcka att det finns fler sätt att göra saker på

4 Risker med etnocentrism att vi uppfattar vår egen kultur och vårt eget sätt att göra saker som bättre eller riktigare än andras. att vi drar felaktiga slutsatser om andra utifrån våra egna begränsade perspektiv och erfarenheter. Den egna kulturens överlägsenhet: Under kolonialtiden i Afrika tog de europeiska stormakterna sin egen kultur för given. Man satte den europeiska kulturen i centrum och uppfattade den som överlägsen de afrikanske kulturerna. Utifrån ett etnocentriskt perspektiv såg engelsmännen det viktorianska England som utvecklat och civiliserat och afrikanske folk som ”vildar, och engelsmännen tyckte de skulle ändra på sina primitiva traditioner och bli mer civiliserade som engelsmännen själva. De såg inte att kikuyufolket hade ett mycket väl organiserat samhälle med mängder av lagar och regler. eller när vi säger att engelsmännen kör på fel sida av vägen, är det ett uttryck för etnocentrism. När de första kulturforskarna på 1800-talet såg afrikaner som en mer primitiv version av den europeiska människan var det också ett uttryck för etnocentrism.

5 Kulturrelativism uppfattningen om att ingen kultur är viktigare eller mer utvecklad än någon annan. Detta innebär att kulturer och kulturella fenomen bör förstås och bedömas utgående från sina standarder, värden, villkor och sammanhang.

6 Främlingsfientlighet: ”känslor som i varierande styrka innebär ovilja, rädsla inför eller hat gentemot andra etniska grupper”. Alltså en mer känslomässig nivå. Rasism: En föreställning om den egna gruppens överlägsenhet och uppfattningen att et finns biologiska skillnader mellan folkgrupper som gör det motiverat att dela in dem i mer eller mindre värda. Om man anser sig som en mer värd ras, att man då också har rättighet att förtrycka, utnyttja eller kontrollera andra eller tvinga dem leva åtskilda från alla andra folkgrupper. Strikt kan man säga att en rasist definieras som en anhängare av rastänkandet. Det är en människa som anser att människor kan delas in i raser. Rasisten anser alltså att det finns en skillnad i egenskaper, förmågor och begåvning mellan olika grupper. Det i sin tur brukar leda till ett tänkande att raserna går att rangordna, vissa raser anses överlägsna och andra underlägsna. Det i sin tur gör det rätt att särbehandla raser.

7 Kategorisering – vi/dem

8 Apartheid och förintelsen är exempel på en öppen eller uttalad rasism Strukturell rasism - den dolda (svårupptäckt) Den strukutrella rasism finns i själva samhällsstrukturen som in sin tur föder rasistiskt tänkande och handlande. Den strukturella rasism kan sägas vara både medveten och omedveten. Tex är den medveten när en arbetsgivare sorterar bort en ansökan med en person med annan etnisk bakgrund på grund av fördomar. Den kan okcså vara omedveten när rasism lever djupt inom oss. Kanske när butiksägaren håller ett extra öga på invandrar ungdomar i affären? Varför fick USA så sent som 2008 sin första svarta president.

9


Ladda ner ppt "Vardagsrasism Inklusive etnocentrism. Etnocentrism betyder att man bedömer främmande kulturer med sin egen måttstock och att man placerar de egna kulturella."

Liknande presentationer


Google-annonser