Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nilsson Från att läsa på och mycket arbete, via stopp och kortare ”time-out”, till införande av ny modell 2009 Införande av ny.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nilsson Från att läsa på och mycket arbete, via stopp och kortare ”time-out”, till införande av ny modell 2009 Införande av ny."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se2016-09-25Lars Nilsson Från att läsa på och mycket arbete, via stopp och kortare ”time-out”, till införande av ny modell 2009 Införande av ny redovisningsmodell – erfarenheter och konsekvensanalys

2 www.gu.se2016-09-25Lars Nilsson Några pressklipp (interntidning på GU samt Universitetsläraren 06/09) ”En reform som stressats fram” ”Undervisning och forskning hotas” ”Reform skapar stor oro” ” Det är bra att vi får reda på vad allt kostar” ”Är det så här vi vill ha det?” ”Jämför med konsult- bransche n

3 www.gu.se2016-09-25Lars Nilsson Hur har vi jobbat med införandet ? Successiv start under 2007 Uppdrag i budgeten för 2008 Beslut av rektor i april 2008 Provberäkningar under våren 2008 Flera diskussioner med andra ”medicinska lärosäten” Informationsmöten i början av hösten 2008 Start av budgetarbetet inför 2009 ”Time-out” och diskussioner i rektors ledningsråd Konsekvensanalysgrupp tillsätts Ny modell införs from 2009 Rapport från konsekvensanalysgruppen

4 www.gu.se2016-09-25Lars Nilsson Konsekvensanalyser (från den tillsatta gruppen) Beslut om medfinansiering ska fattas i enlighet med gällande beslutsordning. Om flera beslutsnivåer ska samtliga involveras Avtal som ingåtts före 1 januari 2009. Ingångna avtal ska hållas både vad gäller extern part som mellan chef/medarbetare. Åtgärder för kompetensökning av ekonomiadministrationen Särskilt chefsstöd behöver sättas in för att stödja prefekterna GU-gemensam modell för beräkning av lärartid och timkostnader samt utveckla kalkylstöd

5 www.gu.se2016-09-25Lars Nilsson Konsekvensanalyser forts (från den tillsatta gruppen) Tydliggöra köp av interna tjänster och köp av externa tjänster Ta fram ett pedagogiskt väl utformat, enkelt informationsmaterial – ett sk ”OH för dummies” Hantering av lokalkostnader Kvalitetssäkra klassificeringen av kärn- respektive stödverksamhet Hantering av IT-kostnader Lärosätets vetenskapliga områdeskompetens bör vara bättre företrädd i arbetsgrupper

6 www.gu.se2016-09-25Lars Nilsson Konsekvensanalyser forts (från den tillsatta gruppen) – Reflektioner Omvälvande att gå från ett ålderstiget system till ett nytt Aktualiserar frågor av organisationskaraktär Viktigt att universitetsledningen stödjer förändringen och sätter in den i sitt sammanhang Bra att vara tidigt ute med införandet

7 www.gu.se2016-09-25Lars Nilsson Vad händer nu ? Genomgångar och förbättringar inför 2010 Stödverktyg för lokalkostnadshantering Uppföljning av föreslagna åtgärder från konsekvensanalysgruppen Viktigt! Att finansiärerna kommer med på ”banan”


Ladda ner ppt "Nilsson Från att läsa på och mycket arbete, via stopp och kortare ”time-out”, till införande av ny modell 2009 Införande av ny."

Liknande presentationer


Google-annonser