Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cosmicinformation. Nyheter i Cosmic - Cosmic R8.0 - SMS-avisering, Cosmic reminders Självbetjäningsstationer på G Klinisk översikt, mottagning Registrera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cosmicinformation. Nyheter i Cosmic - Cosmic R8.0 - SMS-avisering, Cosmic reminders Självbetjäningsstationer på G Klinisk översikt, mottagning Registrera."— Presentationens avskrift:

1 Cosmicinformation

2 Nyheter i Cosmic - Cosmic R8.0 - SMS-avisering, Cosmic reminders Självbetjäningsstationer på G Klinisk översikt, mottagning Registrera telefonkontakt Revisionsprojekt journalmallar Lathund sökord Fraser, här finns de Använda KVÅ-kod som dokumentation Vem läser journalanteckningarna? Skrivtips

3 Nyheter i Cosmic En ny version av systemet; Cosmic R8.0 kommer under 2015

4 Cosmic reminders, SMS-påminnelse till bokad patient

5 SMS-påminnelser är kopplade till följande vårdtjänster i Cosmic: AT1/AT3/SG1/SG2 utredning/behandling AT1/AT3/SG1/SG2 utredning/behandling (n) AT1 förtur utredning/behandling (n) Radiusmottagning Utredning av körförmåga Plan 3 utredning/behandling Plan 4 utredning/behandling Utredning/behandling Individuell bassängträning

6 Gå in i patientkortet

7 Välj fliken information

8 Välj fliken reminders

9 Bocka i rutan aktivera SMS- avisering Ange aktuellt mobilnummer Spara

10 Självbetjäningsstation Beräknas komma igång i början av juni Bokningsunderlaget kommer initialt inte att ändras. Patientens bokning får status ”anländ”. Vårdgivaren sätter patienten som ”utförd”, och receptionen gör kassaregistreringen i efterhand, precis som idag.

11 Klinisk översikt -mottagning

12 Ha aktuell patient i vårdmottagarlisten Gå in på översikter Välj klinisk översikt -mottagning

13

14 Skapa nytt vårdåtagande och telefonanteckning för patient där ingen ytterligare insats är aktuell

15

16

17 Välj fliken privat vårdbegäran Ange klassificering Spara

18 Telefonkontakt där ingen ytterligare kontakt planeras Aktuell patient i vårdmottagarlisten Gå in i journal  Ny anteckning Välj telefonmall Du kan påbörja anteckningen Innan du sparar anteckningen, skapa en ny vårdkontakt Koppla vårdkontakten till ett nytt vårdåtagande Välj mallen privat vårdbegäran Klassificera vårdåtagandet Spara Avsluta vårdåtagandet direkt i journalen, alternativt via vårdprocessöversikten Ingen remiss behöver besvaras eller avslutas i dessa fall

19

20 Revisionsprojekt journalmallar Verksamhetsnära IT beräknar att starta projektet hösten 2014, vi är dock inte först ut… Superusers på Rehabenheten kommer att ha ett övergripande ansvar, men det är mycket viktigt att alla professioner är representerade i arbetet med att ta fram nya sökordsmallar! Det vi initialt kommer att behöva börja med, är en översyn av strukturen på de mallar vi använder oss av idag, och inventering av bedömningsinstrument och användbara fraser

21 Lathund sökordsmallar Finns för de sökordsmallar vi använder idag. Kommer under revisionsprojekt journal att revideras så att de den nya sökordsmallen Önskar du information om ett sökord, tryck på ”i” knappen

22 Enhetlig och standardiserad dokumentation Fraser i Cosmic Finns på vår G-mapp under Rehabiliteringsenheten  IT-stöd  Cosmic  Fraser Tillåtet att använda KVÅ-kod som dokumentation

23 När får vi använda enbart KVÅ-kod som dokumentation? Det finns sedan tidigare en bedömning av patientens hälsotillstånd En fastställd planering av de insatser som ska göras, t ex bassängträning i grupp med inriktning kondition vid 10 tillfällen, sedan utvärdering Träningstillfällena dokumenteras med KVÅ-koderna XV001, sjukgymnastisk hanledd träning i bassäng XS901, gruppbesök

24 Vem läser journalanteckningarna vi skriver?

25 P.S.O. ??? Pensionärernas semesterorganisation? Psoriasis

26 KKP???

27

28 Hur ska vi skriva? Inga förkortningar, och absolut inga lokala förkortningar! Det är lättare att läsa hela ord än förkortningar. Skriv därför ut orden: cirka, bland annat, inklusive, kronor, etcetera, procent (inte % i löpande text) Använd fraserna! I Cosmic ligger vedertagna förkortningar inne i fraseditorn; ev+enter = eventuellt, pat+enter = patienten, at+enter = arbetsterapeut, sg+enter = sjukgymnast Stavningshjälp finns i Cosmic, hjälptangent F7

29 Datum Dagens datum skrivs 2014-05-08, inte 8/5 -14 Tid Sekunder förkortas s minuter min och timmar h Försvenska så mycket som möjligt. Medicinska facktermer är tillåtet där det inte är möjligt att försvenska Namn på avdelningar och enheter inom en organisation skrivs normalt med liten begynnelsebokstav http://livlinan.liv.se/Global/Kommunikation/Riktlinjer%20f %c3%b6r%20skrivhandledning.pdf

30


Ladda ner ppt "Cosmicinformation. Nyheter i Cosmic - Cosmic R8.0 - SMS-avisering, Cosmic reminders Självbetjäningsstationer på G Klinisk översikt, mottagning Registrera."

Liknande presentationer


Google-annonser