Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoskydd Iréne Andersson Utredare enheten för hälsoskydd tel 08-55 55 36 72.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoskydd Iréne Andersson Utredare enheten för hälsoskydd tel 08-55 55 36 72."— Presentationens avskrift:

1 Hälsoskydd Iréne Andersson Utredare enheten för hälsoskydd irene.andersson@socialstyrelsen.se tel 08-55 55 36 72

2

3 Socialstyrelsen har en bred verksamhet inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi riktar sig främst till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden har som uppdrag att verka för god hälsa, social välfärd samt vård och omsorg av hög kvalitet på lika villkor för hela befolkningen stödjer, påverkar och granskar på flera olika sätt

4 Socialstyrelsens uppdrag inom miljö & hälsa Övergripande ansvar för hälsofrågor i miljömålsarbetet Tillsynsvägledan de myndighet för hälsoskyddsfråg or under miljöbalken § Expertmyndighet

5 Enheten för Hälsoskydd Iréne Andersson Marie Becker t.f. enhetschef Johanna Bengtsson Inger Karlsson/Kostenniemi Ing-Marie Olsson Michael Ressner Magnus Zeilon Kristina Norberg Helen Keskitalo Johan Nykvist tjl proj. Marianne Löwenhielm proj. Margareta Teilus proj. Gudrun Törnström proj. Berit Ekman - 31/3 11 tjänster (+ 4 proj) Tre ”föredragande” Magnus Svartengren Greta Smedje Martin Tondel

6 Normering - Vägledning Allmänna råd Handböcker Meddelandeblad Kunskapsunderlag

7 Normering Nyligen utgivna allmänna råd Bassängbad Dricksvatten – mindre anläggningar Radon, reviderat riktvärde Temperatur inomhus Yrkesmässig hygienisk verksamhet Upphävt råd Latrinkompostering

8 Kunskapsunderlag Inomhusmiljön prioriterat område  Buller på dagis (2004/6)  Sammanställning, fukt och mögel (2006)  Genomgång av inomhusluftens kvalitet - underlag för eventuell normering  Partiklar  Formaldehyd (VMC, i samarbete med NV)  Butadien (i samarbete med NV)  Dricksvattenrening, arsenik och uran  Kunskapsunderlag om kemiska ämnen i inomhusluften  Meddelandeblad om egenkontroll

9 Nationella tillsynsprojekt 2005 - Höga ljudnivåer, rapport finns 2006/7 - Radon i skolor och förskolor 2007 - Dricksvatten i enskilda brunnar 2008 - ?????

10 Projekt på gång Radonprojekt - 165 kommuner deltar Dricksvattenprojekt – ca 127 kommuner Arsenikprojekt - filtertest pågår Uppföljning av Socialstyrelsens tillsynsvägledning Höga ljudprojektet - uppföljning enkät Konferenser: Krisövning (Legionella) för miljökontor.

11 Nya allmänna råd och andra skrifter - 2007 Asbest – råd/kunskapssammanställning Beredskapshandbok(varit på remiss) Buller – handbok (snart remiss) Städning i skolor o förskolor (vt -07) Handbok om städning i skolor och förskolor Magnetfält o hälsorisker – uppdateras

12 Miljöhälsorapport 2001, 2005, 2009........ Kunskapsunderlag om miljö och hälsa Nationell miljöhälsoenkät 1999, 2003 och 2007...

13 Miljömål och folkhälsomål

14 Socialstyrelsen och miljömålen Socialstyrelsen har ett övergripande ansvar för hälsofrågorna i miljömålsarbetet Håller i en myndighetsgrupp för samverkan om människors hälsa i miljömålsarbetet - deltagande myndigheter är Naturvårdsverket, FHI, SGU, SSI, Livsmedelsverket, KemI, Boverket Ansöker om och distribuerar projektmedel från miljömålsrådet för miljömålsuppföljning Arbetar för att stödja länsstyrelser och kommuner i deras miljömålsarbete

15 Uppföljning och utvärdering Redovisningskrav i regleringsbrevet Deltar i Tillsyns- och föreskriftsrådets uppföljningsprojekt Egen ”pilot” uppföljning 2002-2003 Ca 10 kommuner (tre län) besöks under 2003 Fokus på behovsutredningar och tillsynsplaner Information samlas in från länsstyrelserna

16 Hälsoskydd på hemsidan Aktuellt : e-postnytt (ca 860pers) Regelverk Sakområden: buller, dricksvatten, inomhusmiljö, legionella, miljömål, radon Hälsoskyddsobjekt:Anmälningspliktiga lokaler, bassängbad, piercing o tatuering Tillsynsprojekt: buller, radon, dricksvatten EU&Internationellt

17 E-post nyheter http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/ specnavigation/Aktuellt/ Vill du prenumerera? Skriv till Irene.Andersson@socialstyrelsen.se

18 Tillsyn och miljömål - TIM Åt vilket håll ska vi gå? frågade Alice Det beror på vart du vill komma, svarade katten Det vet jag inte, svarade Alice Då gör det detsamma åt vilket håll du går, sade katten Ur Alice i Underlandet


Ladda ner ppt "Hälsoskydd Iréne Andersson Utredare enheten för hälsoskydd tel 08-55 55 36 72."

Liknande presentationer


Google-annonser