Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mid-latitude deciduous forest Foto: Mats & Pontus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mid-latitude deciduous forest Foto: Mats & Pontus."— Presentationens avskrift:

1

2 Mid-latitude deciduous forest Foto: Mats & Pontus

3 Global utbredning Nästan enbart på norra halvklotet: östra Nordamerika, och centrala/västra Europa, Östasien Medellatitud: 30 – 60 ° N Nordligare i Europa – 45 – 60 ° N vs. 30 – 50 ° N i Amerika och Asien Blandad lövskog och barrskog i Sverige

4 Klimat Moist continental climate (Köppen)

5 Klimat Stor temperaturskillnad över årstiderna Riklig nederbörd hela året: – Om sommaren: maritima tropiska luftmassor (mT) ger mycket nederbörd – Om vintern: kalla kontintentala arktiska (cA) och polära (cP) luftmassor dominerar Polarfrontzonen – polära och tropiska luftmassor möts PolarfrontzonerLuftmassor

6 Vegetation Riklig nederbörd ger en bördig och näringsrik jord. De vanligaste trädslagen är ek, alm, lönn, björk och bok. Mycket rikt fältskikt som slår ut på våren och vissnar efter att trädkronorna börjat skugga. Foto: Mats & Pontus

7 Jordmån Lövskogen växer i allmänhet i brunjord – udalfs (alfisoils) Stor biologisk aktivitet – god omblandning och luftning Ej podsolerade Brunröd horisont – vittringsprodukter och organiskt material Förekommer inom kalkrika områden, leriga moräner och fin sediment Podsol Brunjord Bild: Store Norske Lexikon

8 Människans påverkan Lövskogens utbredning sammanfaller i stort med människans placering på jorden Bördigt område lämpar sig väl för jordbruk I Sverige har en stor del av lövskogen skövlats och återplanterats med barrskog Utan skogen omvandlas brunjorden med tiden till podsol Foto: Mats & Pontus

9 Källor: Strahler & Strahler, SLU, Nationalencyklopedin


Ladda ner ppt "Mid-latitude deciduous forest Foto: Mats & Pontus."

Liknande presentationer


Google-annonser