Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektion 4 - rymdväder, effekter och prognoser Effekter Effekter Förutsägelser med AI Förutsägelser med AI Internationella rymdvädersinitiativ Internationella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektion 4 - rymdväder, effekter och prognoser Effekter Effekter Förutsägelser med AI Förutsägelser med AI Internationella rymdvädersinitiativ Internationella."— Presentationens avskrift:

1 Lektion 4 - rymdväder, effekter och prognoser Effekter Effekter Förutsägelser med AI Förutsägelser med AI Internationella rymdvädersinitiativ Internationella rymdvädersinitiativ

2 Effekter av rymdvädret på teknologiska system

3 Koronahål och den snabba solvinden

4 Satellitanomalier

5 Halo koronamassutkastning den14 juli, 2000

6 Satelliter fick problem den 14-16 juli, 2000 ”Proton event”-en orsakade problem för ACE (36 tim), SOHO (solpanel 1 år äldre), WIND (2 dagar), GOES, Ørsted, Akebono (Japansk satellit, vars elektronik skadades),”star trackers” ombord kommersiella satelliter, och ASCA (Japansk X-ray satellit) slutade helt att fungera. Proton fluxen (pfu) > 10 MeV, 24000 pfu (15 juli, 12.30 UT). Tredje störst uppmätta! Störst på 43 000 pfu, (24 mars 1991). Andra störst på40 000 pfu (20 oktober 1989).

7 Solproton-händelser är farliga för astronauter Mellan Apollo 16 och 17 inträffade en proton-event, som skulle ha varit dödlig för astronauterna inom 10 timmar (över 4000 mSv).

8 Strålningsrisk vid flygning Piloter och kabinpersonal får oftare cancer. Utav 300 passagerare på höglattitud-flygningar, får en cancer efter en intensiv ”proton event”. Ny EU lag: Gravid flygpersonal får inte utsättas för mer än 1 (1-6) millisievert/year

9 Norrskensovalen

10 Jordmagnetiskt inducerade strömmar mätt av SydGas

11 Den jordmagnetiska stormen (Ap=152,15/7), 15-16 juli, påverkade elkraftsystemen El-kraftsystem från norra Main till sydöstra USA upplevde kraftiga störningar. Kraftiga GIC uppmättes, spänningsfluktuationer förekom i 325 kV kraftsystemen, en transformater skadades osv. I Sverige rapporterades bara mindre störningar.

12 Artificiella neurala nätverk (ANN) Grundkomponenten i varje ANN är en artificiell neuron eller en neuron (som är en abstrakt modell av en naturlig neuron). Neuronen mottager en indata vektor x och ber ä knar sedan utdatan y=f(  w i x i ). V ä rdet y ä r neuronens tillst å nd. Om f=sgn d å får neuronen v ä rdet (+1,-1). Neurala n ä tverk är dynamiska (dvs f ö r ä ndras med tiden). Tillst å ndet vid tiden t för det generella n ä tverket till v ä nster beskrives av tillst å nsvektorn X(t)=(+1,-1,+1,+1,-1,+1) T. De olika tillstånden med tiden, beskriver en bana (trajectory). Banans ä ndpunkter kallas ”fundamental memories” eller ”attractors” (”strange chaotics” e.g.)

13 Recurrent neural network Supervised neural network Unsupervised neural network

14 Rymdfarkosten ACE

15

16 Workshops i Lund AI Applications in Solar-Terrestrial Physics - 1993 - 1997 - 2001

17 Deltagare under 1997 workshop

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Sol- och rymdväder idag! Lunds Regional Warning Center

27 Slut och summering


Ladda ner ppt "Lektion 4 - rymdväder, effekter och prognoser Effekter Effekter Förutsägelser med AI Förutsägelser med AI Internationella rymdvädersinitiativ Internationella."

Liknande presentationer


Google-annonser