Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Målkonflikter om skogens sociala värden? Politiska målsättningar Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att de ger en uthålligt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Målkonflikter om skogens sociala värden? Politiska målsättningar Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att de ger en uthålligt."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Målkonflikter om skogens sociala värden? Politiska målsättningar Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att de ger en uthålligt god avkastning Miljömålssystemet med preciseringar om skogens värde för friluftsliv, kulturmiljö, samhällsplanering

4 Vad säger lagstiftningen? Miljöbalken Skogs- och jordbruket är av nationell betydelse och skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk (3 kap 4§). Riksintresse och allmänna intressen hanterar ändrad markanvändning (3 kap 6§). Skogsbruk är pågående markanvändning. Skogsvårdslagen Inom ramen för föreskrifter och allmänna råd till 30 § ingår hänsyn till sociala värden som är knutna till natur och kultur.

5 Några faktorer som kan ge konflikter om skogen Äganderätten kontra synen på skogen som allmän resurs Skalan Med ökat välstånd ökar människors oro för vilken påverkan deras livsföring har Urbaniseringen Dynamiken Bemötandet

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Hur går vi vidare? Anpassa lösningar, arbetssätt och skogsskötsel efter var man är Kommunalt ägande av marken, markbyten? Naturvårdsavtal med skötselinriktning Skötselavtal Samråd Den generella hänsynen utvecklas även efter det friluftslivets behov och inte bara till den vetenskapliga naturvården


Ladda ner ppt "Målkonflikter om skogens sociala värden? Politiska målsättningar Skogen och skogsmarken ska utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att de ger en uthålligt."

Liknande presentationer


Google-annonser