Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är energi? Åsa Kallebo, Stenungskolan, Stenungsund –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är energi? Åsa Kallebo, Stenungskolan, Stenungsund –"— Presentationens avskrift:

1 Vad är energi? Åsa Kallebo, Stenungskolan, Stenungsund – www.lektion.se

2 Hållbar utveckling….! Miljöperspektiv…..! Hur tänker vi??

3 Vilken energi använde man på stenåldern?

4 Elektricitet är energi och utan elektricitet skulle vi inte kunna leva i vårat moderna samhälle.

5 Elektriciteten har funnits i ca 100 år.

6 ENERGI betyder ungefär KRAFT

7 All energi kommer egentligen från solen.

8 Solen gör så att allt på jorden kan växa och leva.

9 Värme, ljus och elektricitet är olika former av energi.

10 Vi använder energi till massor med saker varje dag.

11 Hur får vi elektricitet?

12 Elektricitet kommer ur en energikälla. Vad är en energikälla?

13 2 olika indelningar av energikällorna: Icke förnybara energikällor (kol, olja och naturgas – fossila bränslen) (kärnkraft). Förnybara energikällor (vind, vatten, vågkraft, geotermisk energi, solen)

14 Där vi gör el kallas kraftstation.

15 Från kraftverken går det kraftledningar dit elen ska användas.

16 vattenkraft

17 Vattnet snurrar runt en turbin som leds till en generator som gör vattnets energi till elektricitet.

18 Vad som är bra med att använda vattenkraft. Vatten finns alltid och det kommer inte några avgaser från vattenkraftverket. En ren energikälla.

19 Vad som inte är bra med vattenkraft. Där man bygger vattenkraften förstörs växt- och djurlivet.

20 Kärnkraftverk

21 Hur fungerar ett kärnkraftverk? I en reaktor klyver man atomerna som gör att vatten kan koka och ångan av det kokande vattnet driver turbinen.

22 Vad som är bra med kärnkraftverk. Den släpper inte ut några avgaser och den är billig. Det är lätta att få mycket el av dem.

23 Vad som inte är bra med kärnkraftverk. Ger radioaktiv strålning som är mycket farlig för miljön och människor om den kommer ut.

24 Vindkraftverk

25 Hur fungerar ett vindkraftverk?

26 Varför vindkraftverk är bra. Vind tar aldrig slut och den släpper inte ut några avgaser.

27 Det som inte är bra med vindkraftverk. Propellern har ett bullrande ljud och det behövs väldigt många för att ge mycket elektricitet.

28 Solenergi

29 Solen ger mycket energi. Den gör så att växter kan växa. Vi kan även få elektricitet av den (solceller).

30 Solceller

31 Fördel (bra) med solceller. Solen tar inte slut och inga avgaser.

32 Nackdelar (inte bra) med solceller. Det är krångligt att tillverka solceller och därför blir det ganska dyrt och de fungerar bara när solen skiner.

33 olja

34 Hur får vi energi av olja? Vi kan elda med olja och få värme och fordon kan köra med olja (bensin)

35 Fördelar med olja. Det ger mycket energi och är lätt att pumpa upp från marken.

36 Nackdelar med olja. När man eldar med olja kommer det ut avgaser. Oljan kan ta slut i marken. När man pumpar upp oljan kan miljön skadas.

37 Hållbar utveckling….?! Miljöperspektiv….?! Hur tänker vi???


Ladda ner ppt "Vad är energi? Åsa Kallebo, Stenungskolan, Stenungsund –"

Liknande presentationer


Google-annonser