Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitativ metod I 2012-08-06 Hur gick det i går? Är det frågor? Vilken funktion har metod? Metodbegrepp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitativ metod I 2012-08-06 Hur gick det i går? Är det frågor? Vilken funktion har metod? Metodbegrepp."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitativ metod I 2012-08-06 Hur gick det i går? Är det frågor? Vilken funktion har metod? Metodbegrepp

2 Metodens funktion Ska lösa Ditt forskningsproblem (= problemlösningsmetod) Är något konkret och inte något abstrakt Lundquist: ”Med metod avses konventioner om vad som är nödvändigt eller lämpligt att iaktta vid utformning av metodologi, insamling av material, vetenskaplig analys och presentation av resultat. Sammanfattande gäller det frågan om hur forskaren bör gå tillväga [min betoning].”

3 Metodens funktion (forts) Repstad (s. 142-143): ”Metodekapitlet skal ikke være en komprimert versjon av Mellom nærhet og distanse eller andre lærebøker, der metode omtales helt generelt. Presentasjonen skal gå rett på hvordan en selv har gått fram [min betoning]. Metodevalget skal også begrunnes i forhold til problemstillingen. Uten at det skal svulme opp for mye, kan det også være på sin plass med noen betraktinger om hva en ville vunnet eller tapt ved å bruke alternative metoder.”

4 Metodbegrepp Närhet och distans (PS och COIN) Kvalitativ och kvanitativ metod (PS och WS) Induktion och deduktion (Krigföringsförmåga) Fallstudier och jämförande studier, extensiv vs intensiv design och antal enheter vs antal variabler (strategisk kultur) Metodologisk individualism och metodologisk kollektivism (Ydén, Boyd, Reiter och Stam) ”Individenes handlinger, holdninger, ønsker, følelser og verdier er skapte av og bare forståelige i lys av organisasjonen som helhet. Derfor kan ikke samfunnsvitenskaplige forklaringer ta utgangspunkt i individer. De må ta utgangspunkt i sosiale fenomeners særegne egenskaper og forklare individenes handlinger ut fra disse.”

5 Metodbegrepp (forts) Betydelse för vår problemställning? ”Hensikten med denna oppgave är att analysera och förklara i vilken utsträckning Norges beslut att anskaffa JSF var rationellt, i vilken utsträckning andra överväganden spelade in och vilka ekonomiska konsekvenser eventuella avvikelser fått.” Närhet och distans Kvalitativ och kvanitativ metod Induktion och deduktion Fallstudier och jämförande studier, extensiv vs intensiv design och antal enheter vs antal variabler Metodologisk individualism och metodologisk kollektivism


Ladda ner ppt "Kvalitativ metod I 2012-08-06 Hur gick det i går? Är det frågor? Vilken funktion har metod? Metodbegrepp."

Liknande presentationer


Google-annonser