Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur gör vi studenterna redo? 2015-11-26. Mål: Hållbarhet i utbildningen för alla program Idéverkstad 24 september 2015Gruppfokus: Hållbarhet i utbildningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur gör vi studenterna redo? 2015-11-26. Mål: Hållbarhet i utbildningen för alla program Idéverkstad 24 september 2015Gruppfokus: Hållbarhet i utbildningen."— Presentationens avskrift:

1 Hur gör vi studenterna redo? 2015-11-26

2 Mål: Hållbarhet i utbildningen för alla program Idéverkstad 24 september 2015Gruppfokus: Hållbarhet i utbildningen Patrik, Ekonomprogrammet: “Jag ser endast hållbarhet från det ekonomiska hållet. Jag känner att jag troligtvis måste hitta kurser inom miljö och sociologi för att få en komplett grund att stå på.” Louise, Agronomprogrammet SLU Uppsala: “Universitetet måste vara lyhört till samhällsförändringar och arbetsmarknaden för att hålla sig ajour med den, därför är det viktigt att fånga upp de olika delarna av begreppet hållbarhet” Ida, Ekoentreprenörsprogrammet: “Jag som studerar miljövetenskap behöver kunskap i hur personer som inte är insatta i ämnet tänker, det är ineffektivt att inte träffas mer programöverskridande.” Mari, (Plockat ihop en egen kandidat): ”Jag tror att en bredare kunskap inom hållbarhet gör mig mer attraktiv på arbetsmarknaden och idag har jag gjort ett aktivt val att själv lägga in ett block av hållbarhet och miljövetenskap i min utbildning.”

3 Mittuniversitetet och hållbarhet Miljöpolicy, fastställd 2014: “Mittuniversitetets utbildningar ger studenterna en möjlighet att göra skillnad och medverka till en hållbar samhällsutveckling” “Mittuniversitetets miljöarbete förbättras fortlöpande och redovisas öppet.” Utvecklingsplan 2014-2016: Fokusområde: Samverkan ”Under utbildningens gång ges många möjligheter till kontakter med framtida arbetsmarknad genom till exempel praktik, gästföreläsningar, mentorer i näringslivet, examensarbeten, projektarbeten och bransch- eller programråd knutna till utbildningen.”

4 NCC och Sustaineriges Slutsats 1: ”Endast 1 av 3 studenter (36%) känner sig förberedda för att arbeta med hållbarhetsfrågor i sin framtida karriär. Universitetsutbildningarna hänger inte med studenternas förändrade önskemål och räcker inte till för att rusta studenterna inför arbetslivet” Varför behövs det? Från CSRguiden.se: “Det senaste året har [...] inneburit ett paradigmskift då företagen gått från att detta arbete är ett ”måste” till att det snarare kan betraktas som en nödvändighet och självklarhet.” (2015) Erik Noaksson, innovationsstrateg Region Jämtland Härjedalen ”För att få till en bra utbildning som är starkt näringslivsanknuten så krävs en nära koppling till samhället via ett utbyggt system för utbyte mellan näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor. […] En nyckelfaktor för framgång är att utbildningen möter de kundkrav som företagen har från sina kunder map hållbarhetsfrågor” Anders Andersson, Ekokvalitet i Jämtland AB, revisionsledare/konsult ”Jag arbetar med organisations- och verksamhetsutveckling och vet att grunden till att arbeta med hållbarhetsfrågor utgår från standarder som är frivilliga att följa. […] För mig är det en självklarhet att man som student ska komma i kontakt med dessa standarder som en förberedelse inför arbetslivet.”

5 Förslag: Programöverskridande kurs i hållbarhet 7,5 hp Valbar 2017, obligatorisk 2020 Gästföreläsare Projekt - samarbete med företag och andra intressenter

6 Hur gör vi studenterna redo? Hur integrerar vi hållbarhet i utbildningen idag? Hur vill vi att det ska se ut i framtiden?

7 Tack för att ni lyssnade! Ida Rydén ida.linnea.ryden@gmail.com ida.linnea.ryden@gmail.com Louise Daving Götberg louise.daving.gotberg@gmail.com louise.daving.gotberg@gmail.com Mari Rutgersson mari.rutgersson@gmail.com mari.rutgersson@gmail.com Patrik Dahlsten p.dahlsten@hotmail.com p.dahlsten@hotmail.com


Ladda ner ppt "Hur gör vi studenterna redo? 2015-11-26. Mål: Hållbarhet i utbildningen för alla program Idéverkstad 24 september 2015Gruppfokus: Hållbarhet i utbildningen."

Liknande presentationer


Google-annonser