Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På väg mot Linnéuniversitetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På väg mot Linnéuniversitetet"— Presentationens avskrift:

1 På väg mot Linnéuniversitetet www.nyttuniversitet.se

2 Bakgrund - Omvärlden Konkurrenssituationen –Färre studenter –Forskningsanslag till starka miljöer Signaler om –Koncentration –Profilering –Samverkan

3 Akademi Sydost En strategisk allians mellan Högskolan i Kalmar, Blekinge Tekniska Högskola och Växjö universitet 2006-2008 Samverkan för att öka kvalitet och konkurrenskraft Stor mängd projekt varav en del genomförts Hinder konstaterades Arbete med gemensam vision och strategi Beslut om fusion av HiK och Vxu. BTH fortsätter egen utveckling

4 Växjö universitet + Högskolan i Kalmar Växjö universitet med cirka 15 000 registrerade studenter och fakulteter inom humaniora- samhällsvetenskap och teknik (8 036 hst, 747 Mkr) Högskolan i Kalmar med 10 000 studenter och vetenskapsområde naturvetenskap (5 823 hst, 607 Mkr) Totalt: ca 25 000 studenter, större bredd, (13 200 hst, 1 354 Mkr

5 Tidplan Fas 1 – Våren 2008 –Skrivelse till regeringen Fas 2 – december 2009 –Lösningar och implementeringar Fas 3 – 2012 –Skapa ett fullt integrerat universitet

6 Budget Total kostnad 200 Mkr? Tillkommande kostnader 90 Mkr –IT-system20 Mkr –Övr infrastruktur18 Mkr –Varumärke 7 Mkr –Omställningskostnader personal18 Mkr –Fusionsarbetskostnader27 Mkr Räcker det?

7 Grundläggande principer för fusionsprocessen Vision och mål för det nya universitetet –Kvalitet –Attraktionskraft –Utvecklingspotential Nya och likvärdiga villkor Öppenhet och delaktighet Ta tillvara Akademi Sydost/andra erfarenheter Utnyttja kommunikationsformer

8 Förändringsprocessen sker ”underifrån” Beslut av resp styrelse på förslag av lärosätena Genomföras av befintlig personal Gemensamma arbetsgrupper med bred representation Kompletteras med externa ”specialister” och studiebesök Involvera alla Fusionscaféer, -frukostar www.nyttuniversitet.se

9

10 Utvecklingsområden Kärnvärden Integrering av utbildning och forskning Strategisk plan Utveckling av ledning och organisation Kommunikationsfrågor Infrastruktur Omställningsåtgärder Utveckling av administration och verksamhetssystem Gemensamma policies och regler Studentkår Dokumentation

11 Styrelser / organisationskommitté Styrgrupp / rektorer Administration VarumärkeStrategi Dekan- grupp Sekretariat A1A2A3 DnD4 D1D2D3 A4An An, Kn, Dn osv betecknar konkreta uppdrag / projekt till specificerade personer eller grupper Studentkår Organisation Student- rekrytering

12 Pågående arbete administrationsgruppen IT-systemen Personalfrågor Internationalisering Studentadministration och -stöd Infrastruktur Ekonomi Avtalshantering Stöd för flexibelt arbetssätt

13 Pågående arbete ekonomiprocessen Uppdrag i två delar –Planerings- o uppföljningsprocess, resurstilldelning Ägs av ledningen Beror på ledningens krav och behov Kräver samordning med organisationsutformning

14 Pågående arbete ekonomiprocessen Uppdrag i två delar –Rutiner, regler och system Ägs av administrationen Delat upp i delprojekt Utsett delprojektledare Kartläggning av utgångsläget Aktivitetsplanering, ”räkna bakifrån” Beror delvis på organisationsbeslut Samordnas med andra adm rutiner o system

15 Dagsläget Väntar på regeringsbeslut (i slutet av november) ang organisationskommitté (interimistisk styrelse) och namnet Organisationsgruppen lämnar förslag till styrgruppen som sen ska ut på remiss i organisationen. Beslut i organisationskommittén februari Strategigruppens förslag, beslut i organisationskommittén februari


Ladda ner ppt "På väg mot Linnéuniversitetet"

Liknande presentationer


Google-annonser