Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Projektet Study Destination Sweden. 2 Vad är Study Destination Sweden (SDS)? Ett projekt som drivs av Svenska institutet och 31 universitet och högskolor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Projektet Study Destination Sweden. 2 Vad är Study Destination Sweden (SDS)? Ett projekt som drivs av Svenska institutet och 31 universitet och högskolor."— Presentationens avskrift:

1 1 Projektet Study Destination Sweden

2 2 Vad är Study Destination Sweden (SDS)? Ett projekt som drivs av Svenska institutet och 31 universitet och högskolor 3-årigt; slut 2011 Målet: Öka Sveriges synlighet som studiedestination, utveckla metoder för gemensam marknadsföring av Sverige som studiedestination Tre arbetsgrupper plus en styrgrupp Eva Malmström Jonsson, prorektor, KTH, ordförande i styrgruppen

3 3 Exempel på vad SDS har gjort/tagit initiativ till: Budskapsplattform för Sverige som studiedestination Studie av Sveriges position på den globala utbildningsmarknaden International Student Barometer Pilotprojekt för att arbeta med rekryteringsagenter Code of Conduct för internationell marknadsföring

4 4 Fortsättningen framåt? Utvärdering har gjorts under Q1-2 2011 av Faugert&Co

5 Framtiden Fortsatt samarbete?Ja Fortsatt projekt?Nej  nätverk eller konsortium SI bör fortsätta agera koordinator så länge det ingår i regeringsuppdraget Frivilligt deltagande i aktiviteter samordnade av SI – ökat engagemang SI ska marknadsföra Sverige som studiedestination medan lärosätena ska marknadsföra sina utbildningar Resultaten av hittills genomfört arbete syns inte än men är en förutsättning för hur framtiden bör se ut 5

6 6 Fortsättningen framåt? Arbete görs just nu i AG1 för att ta fram ett utmejslat förslag SDSs styrgruppsmöte i december

7 7 Samverkan för att stärka Sveriges marknadsposition - några utgångspunkter  Politiskt ledarskap och stärkt nationell satsning  En samlad analysfunktion (omvärld och invärld)  Code of conduct för internationell marknadsföring  Vårda och utveckla budskapsplattformen  Bygga kunskap om prioriterade marknader  Skapa en uthållig närvaro på prioriterade marknader  Fortsätta utveckla metoder och testa kanaler  Skapa arenor för kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och flexibla samverkansformer


Ladda ner ppt "1 Projektet Study Destination Sweden. 2 Vad är Study Destination Sweden (SDS)? Ett projekt som drivs av Svenska institutet och 31 universitet och högskolor."

Liknande presentationer


Google-annonser