Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akuta tillstånd hos barn Steven Lucas Barnläkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akuta tillstånd hos barn Steven Lucas Barnläkare."— Presentationens avskrift:

1 Akuta tillstånd hos barn Steven Lucas Barnläkare

2 Vilka möter barn och ungdomar akut? Ambulanspersonal Husläkare Distriktssköterska/BVC Barnakutmottagning Akutmottagning Närakut Öronklinik Infektionsklinik

3 Vilka akuta tillstånd ser vi hos barn? Infektioner Skador Mag-tarmsymtom Astma/allergier Krampanfall Svimning/kollaps Förgiftning/intoxikation Misstänkt misshandel/övergrepp

4 Hur gör vi? Anamnes Status Utredningar Behandling Allvarliga situationer – snabba insatser

5 Infektioner Spektrum från banal förkylning till livshotande hjärnhinneinflammation Nyfödda (särskilt för tidigt födda) mest känsliga Små barn har ofta diffusa symtom Vid misstanke om allvarlig infektion – snabbt omhändertagande, stödbehandling (vätska, febernedsättande), utredning, riktad behandling (antibiotika mm)

6 Skador Sårskador Benbrott Brännskador Skallskador Multitrauma Viktigt att fundera på eventuell misshandel

7 Mag-tarmsymtom Diarré, förstoppning, kräkningar, magont, halsbränna, tarmblödning, ätsvårigheter, aptitlöshet Viktigt att fråga om utlandsvistelse Noggrann anamnes Tillväxtkurva!

8 Astma/allergier Bland de vanligaste anledningar till kontakt med barnläkare Små barn – förkylningsutlöst astma, eksem, matallergier (mjölk) Större barn – allergisk astma, ansträngningsutlöst astma, säsongsbundna allergier (pollen), djurallergier Viktigt att ge bra grundbehandling av astma för att undvika akuta anfall

9 Krampanfall Feberkramper vanligast –Barn under 5 år –Ofarligt (men traumatiskt för föräldrarna) –Viktigt att utesluta allvarlig infektion Epileptiska kramper –Oftast upprepade anfall –Fokala respektive generella anfall –Växer ibland bort – barnepilepsi –Behandling för att undvika anfall

10 Svimning/kollaps Oftast hos tonåringar Föregås oftast av svimningskänsla Blodtrycksfall som ger kortvarig medvetslöshet, ibland även kramper Vanligtvis godartat Viktigt att utesluta hjärt- kärlsjukdom, epilepsi, infektion, vätskebrist, blodbrist, diabetes, förgiftning/intoxikation etc.

11 Förgiftning/intoxikation Små barn – får i sig läkemedel, rengöringsmedel, lösningsmedel mm i samband med lek och utforskande Tonåringar –Bristande erfarenhet leder till alkoholförgiftning –Experimenterande med eller missbruk av droger –Medveten intoxikation med läkemedel, alokohol, droger, ibland i kombination –Viktigt att anmäla till socialtjänsten och BUP

12 Misstänkt misshandel/övergrepp Inte alltid uppenbart – fråga vid misstänkta skador Yngre barn – ofta i samband med överlämning Tonåringar – framförallt flickor utsatta för sexuella övergrepp Noggrann medicinsk handläggning Anmälan till socialtjänsten viktig


Ladda ner ppt "Akuta tillstånd hos barn Steven Lucas Barnläkare."

Liknande presentationer


Google-annonser