Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Sammanhangsmarkering 10 min Eva Möllberg Informationsstund om Cosmic 40 min Anna Egardsson Aktiv bensträckare 5 min Carina Johansson och Martin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Sammanhangsmarkering 10 min Eva Möllberg Informationsstund om Cosmic 40 min Anna Egardsson Aktiv bensträckare 5 min Carina Johansson och Martin."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Sammanhangsmarkering 10 min Eva Möllberg Informationsstund om Cosmic 40 min Anna Egardsson Aktiv bensträckare 5 min Carina Johansson och Martin Bodin

2 Presentation av fortsatt arbete genom journalgranskning 45 min Caisa Hedlund och Louise Norberg Fika 20 min Kort information om riktlinjen samt dokumentation av levnadsvanor i journalen 60 min Annika Sundelin och Birgitta Hjerpe

3 Dokumentation Journalföring i vårdinformationssystemet Cosmic Patientsäker journal Effektiv journal

4 Tidigare enhetsmöten 2012-10-15 Patientsäkerhet 2013-10-14 Juridik Begrepp och termer Cosmic

5 ”Vad vill du utveckla i journaldokumentation?”

6 Användbara fraser Uppdatera sökordsmallarna Inventera bedömningsinstrument Återkommande forum för diskussion Införa rehabiliteringsplaner Granska sin egen dokumentation Gemensamma dokumentations- rutiner Lathundar för sökorden

7 Användbara fraser Uppdatera sökordsmallarna Inventera bedömningsinstrument Återkommande forum för diskussion Införa rehabiliteringsplaner Granska sin egen dokumentation Gemensamma dokumentations- rutiner Lathundar för sökorden

8 Effekt Resultat Utfall Aktivitet Patienterna har en god hälsorelaterad livskvalitet Verksamheterna s professioner har överenskommel ser om evidensbaserad praktik och relevanta arbetssätt  Rutiner och riktlinjer, vårdprogram och vårdrutiner och överenskommelser följs av alla medarbetare.  Minst en journalgranskning har genomförts  Antal auskultationer eller studiebesök som genomförts och vilken patientnytta de gav på en skala.  Antal mottagningar som har reviderade journalmallar. Kartlägga och implementera befintliga rutiner och riktlinjer, vårdprogram och vårdrutiner och överenskommelser. Skapa nya vid behov. Journalgrans ka för att utvärdera följsamhet till rutiner och riktlinjer mm. Auskultera eller göra studiebesök i interna och externa verksamheter. Gå igenom och standardisera bedömningsinstrumen t och träningsmetoder i arbetsgrupp/nätverk. Revidera journalmallarna. Aktivitet Effektkedjan 2014

9 EffektResultat Utfall Aktivitet Patienterna har en god hälsorelaterad livskvalitet God patientsäkerhet  Antal avvikelser och uppföljningar av avvikelser  Antal auskultationer eller studiebesök som genomförts och vilken patientnytta de gav på en skala.  Vi har kunskap kring hur vi dokumenterar och överrapporterar på ett relevant och patientsäkert sätt. Skriva avvikelser. Följa upp avvikelser. Auskultera eller göra studiebesök i interna och externa verksamheter. Utveckla dokumentation en utifrån medarbetarför slag (enhetsmöte okt -13) Vidareutveckla arbetssättet att dokumentera bedömning → analys och status → bedömning. Forts. Effektkedjan 2014

10 Vision för arbetet med journaldokumentation

11 Journalgranskning Granska sin egen journal

12 Användbara fraser Uppdatera sökordsmallarna Inventera bedömningsinstrument Återkommande forum för diskussion Införa rehabiliteringsplaner Granska sin egen dokumentation Gemensamma dokumentations- rutiner Lathundar för sökorden

13 Granska sin egen dokumentation Mall för egen granskning Bra förslag att granska sina egna journaler Få tid till dokumentation för att hinna granska och reflektera mer över det man har skrivit för att få tydligare och kortare anteckningar Få tid att utveckla mitt skrivande i Cosmic Reflektera över syftet med det jag skriver så att relevant information dokumenteras Bra om vi kan granska vår egen dokumentation utifrån egen granskningsmall Bra med granskningsmall så att man då och då kan granska sin egen dokumentation

14 Tidigare journalgranskningar Följsamhet till vårdprogram för Reumatoid Artrit samt journaldokumentation 2010 Journaldokumentation (slutenvård) 2011 Följsamhet till vårdprogram för handledsfrakturer 2013

15 Granskningsmall Lagstiftning Föreskrifter Enhetens rutiner Effektkedjan Tidigare brister Tidigare information om patientsäkerhet och juridik Granskning av privata sjukgymnaster

16 Genomförande 1.Granska sin egen journaldokumentation på APT v 20-21 2.Använda Gibb’s reflektionscykel 3.Skapa en personlig handlingsplan – vad behöver jag göra?

17 Genomförande 4. Delge varandra på framtida APT 5. Sammanställa förbättringsområden – vad behöver enheten göra? 6. Utvärdera

18 Granska på APT Granskningsmallen, journalanteckningar och Gibb’s reflektionscykel förberedda. Sitt vid er skrivplats, läs journalanteckningarna och fyll i granskningsmallen. Använd därefter Gibb’s reflektionscykel. Caisa, Louise eller Kerstin finns som stöd

19 Gibb’s reflektionscykel Beskrivning Granska min egen journaldokumentation Känslor - Vad tänker jag? - Vad känner jag? Värdering - Vad var bra? - Vad var mindre bra? Analys - Vad kan jag lära mig av detta? Slutsats - Vad behöver jag förbättra? Handlingsplan - Vad behöver jag göra eller lära mig mer om för att kunna förbättra mig? Referens: Hellung Strohl E. Reflektion i vårdutbildning och praktisk omvårdnad – en litteraturstudie. Vårdförbundet SHSTF 1997.

20 Handlingsplan Vad behöver jag göra eller lära mig mer om för att kunna förbättra mig?

21 Delge varandra På ett framtida APT kommer ni få möjlighet att delge varandra era handlingsplaner i konstruktivt syfte.

22 Sammanställning Sammanställa förbättringsområden – vad behöver enheten göra tillsammans, för att vi ska kunna förbättra oss?

23 Genomförande 1.Granska sin egen journaldokumentation på APT v 20-21 2.Använda Gibb’s reflektionscykel 3.Skapa en personlig handlingsplan – vad behöver jag göra?

24 Genomförande 4. Delge varandra på framtida APT 5. Sammanställa förbättringsområden – vad behöver enheten göra? 6. Utvärdera

25 Vad behöver du göra inför APT? Välja lämplig journal att granska Skriva ut journalanteckningarna Skriva ut granskningsmallen och läsa in dig på den G:\delade mappar\verksamhetsuppföljning\journalgranskning G:\delade mappar\verksamhetsuppföljning\journalgranskning Skriva ut Gibb’s reflektionscykel och läsa in dig på den G:\delade mappar\verksamhetsuppföljning\journalgranskning G:\delade mappar\verksamhetsuppföljning\journalgranskning

26 Val av journalanteckningar Ni som har möjlighet att granska en öppenvårdsjournal gör det. Det ska vara en avslutad patient som man haft under en tid. Helst flera vårdkontakter. Skriv ut arbetskopia i kronologisk ordning.

27 Tack för uppmärksamheten! På återseende…


Ladda ner ppt "Välkomna! Sammanhangsmarkering 10 min Eva Möllberg Informationsstund om Cosmic 40 min Anna Egardsson Aktiv bensträckare 5 min Carina Johansson och Martin."

Liknande presentationer


Google-annonser