Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Åsaskolan ÅK2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Åsaskolan ÅK2."— Presentationens avskrift:

1 Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Åsaskolan ÅK2

2 Regiongemensam elevenkät 2016 Om undersökningen Den regiongemensamma elevenkäten har genomförts sedan 2011 och innefattar samtliga GR:s medlemskommuner. I år är första gången som Härryda deltar i den gemensamma undersökningen, tidigare år har man genomfört den på egen hand. Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2. Undersökningen har genomförts som en webbenkät. Varje elev har fått ett brev med en unik kod som ger tillgång till enkäten, och frågorna besvaras därefter på lektionstid. Redovisning och beräkningar I huvudsak har frågorna svarsalternativen Stämmer helt och hållet, Stämmer delvis, Stämmer ganska dåligt, Stämmer inte alls samt Vet ej. Frågan om helhetsbedömning har istället en tiogradig skala. Några olika typer av resultatvärden redovisas i rapporten. Svarsandelar – andelen av alla som besvarat enkäten som valt respektive svarsalternativ Indexvärde – beräknas per frågeområde och motsvarar genomsnittlig andel som svarat Stämmer helt och hållet eller Stämmer ganska bra på de ingående frågorna Medelvärde – beräknas av andelen som valt respektive svarsalternativ på varje fråga. Personer som svarat Vet ej exkluderas i denna beräkning

3 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde för varje år (andelen som är positiva). Resultat jämförs också med genomsnittsvärdet i hela kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% Kungsbacka ÅK2 GR ÅK2 Trivsel och trygghet 95%98%97%96%93% Delaktighet och inflytande 88%91%96%88%85% Skolmiljö73%69%84%74%71% Kunskap och lärande 97%91%96%91%89% Bemötande96%97%95%93%90% Fritidshem83%92%87%81%79% Helhet92%94%85%89%86%

4 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden 2016 Sammanräknat indexvärde (andel som är positiva) per frågeområde samt genomsnitt för kommunen och bland GR:s 13 medlemskommuner Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2%

5 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse frågeområden per kön Nedan visas det sammanräknade indexvärde per frågeområde uppdelat på kön. Som referens visas också genomsnittsvärdet för årskursen i hela kommunen och för hela GR. Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% 97%96%99%96%93% 96%95%96%88%85% 84%79%90%74%71% 96%95%96%91%89% 95%93%97%93%90% 87% 88%81%79% 85%77%93%89%86% AllaPojkeFlicka Kungsbacka ÅK2GR ÅK2 Trivsel och trygghet Delaktighet och inflytande Skolmiljö Kunskap och lärande Bemötande Fritidshem Helhet

6 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Trivsel och trygghet Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% Referensvärde är Kungsbacka ÅK M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Jag är trygg i skolan Jag har vuxna att prata med i skolan Jag trivs i skolan INDEX - Trivsel och trygghet

7 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Delaktighet och inflytande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% Referensvärde är Kungsbacka ÅK M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Lärarna lyssnar på mig Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra i skolan INDEX - Delaktighet och inflytande

8 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Skolmiljö Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% Referensvärde är Kungsbacka ÅK M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Det är lugn och ro i klassrummet Det finns bra saker att göra på rasterna Skolans toaletter är bra Skolmaten är god INDEX - Skolmiljö

9 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Kunskap och lärande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% Referensvärde är Kungsbacka ÅK M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Det är roligt att lära sig nya saker i skolan Lärarna hjälper mig Lärarna förklarar så att jag förstår Lärarna berättar hur det går för mig i skolan Jag får jobba med dator/läsplatta i skolan INDEX - Kunskap och lärande

10 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Bemötande Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% Referensvärde är Kungsbacka ÅK M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Vi pratar om hur vi ska vara mot varandra Lärarna är snälla mot mig Andra barn är snälla mot mig Vi retar inte varandra INDEX - Bemötande

11 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse - Fritidshem Nedan redovisas för varje frågeområde dess ingående frågor, och andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Längst ner visas en stapel med det sammanslagna frågeområdets resultat. Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Jag trivs på fritidshemmet Jag får vara med och påverka vad vi ska göra på fritidshemmet Det finns platser att gå till om jag vill ha lugn och ro på fritidshemmet Jag får hjälp med mitt skolarbete på fritidshemmet INDEX - Fritidshem

12 Regiongemensam elevenkät 2016 Jämförelse - Helhetsbedömning Värde Vet ej Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% Nedan redovisas andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015). Ett referensvärde (Ref) anges som beskriver medelvärdet på den ovanliggande nivån som resultatet jämförs med. Referensvärde är Kungsbacka ÅK M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den?

13 Regiongemensam elevenkät 2016 Stämmer helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte allsVet ej Jämförelse Kommunspecifika frågor Nedan redovisas för varje kommunspecifik fråga med andelen som valt respektive svarsalternativ. Medelvärde för respektive fråga beräknas (M 2016) och jämförs med förra årets medelvärde (M 2015) om sådan finns. Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% M 2015 M 2016 Ref Kungsba cka ÅK2 Mina lärare ger mig uppgifter som jag får använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone) för att lösa Att använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone, projektor) i skolan gör skolarbetet roligare Jag känner till att skolan har en likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Jag har blivit trakasserad eller kränkt av andra elever i skolan under det senaste läsåret Jag har blivit trakasserad eller kränkt av vuxna i skolan under det senaste läsåret

14 Regiongemensam elevenkät 2016 Prioriteringsmatris Prioriteringsmatrisen visar hur starkt samband varje fråga har med den helhetsbedömning man gör av skolan. Utifrån styrkan på sambandet och frågans medelvärde sorteras frågorna in i fyrfältaren, där tex. kvadranten för Prioritera innehåller de frågor som har det starkaste sambandet med helhetsbedömning och de lägsta medelvärdena. Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% PRIORITERA (D3) Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra i skolan (M5) Skolans toaletter är bra (M6) Skolmaten är god (K9) Lärarna berättar hur det går för mig i skolan (B4) Andra barn är snälla mot mig (F2) Jag får vara med och påverka vad vi ska göra på fritidshemmet (B5) Vi retar inte varandra VÅRDA (T1) Jag är trygg i skolan (T3) Jag trivs i skolan (K1) Det är roligt att lära sig nya saker i skolan (F1) Jag trivs på fritidshemmet BEVARA (T2) Jag har vuxna att prata med i skolan (D2) Lärarna lyssnar på mig (M4) Det finns bra saker att göra på rasterna (K3) Lärarna hjälper mig (K4) Lärarna förklarar så att jag förstår (B1) Vi pratar om hur vi ska vara mot varandra (B3) Lärarna är snälla mot mig BEVAKA (M1) Det är lugn och ro i klassrummet (F3) Det finns platser att gå till om jag vill ha lugn och ro på fritidshemmet (F4) Jag får hjälp med mitt skolarbete på fritidshemmet VÅRDA PRIORITERA BEVARA BEVAKA Frågevärde Samband

15 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Trivsel och trygghet Jag är trygg i skolan Stämmer helt och hållet86%4990%82% Stämmer ganska bra14%810%18% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej3%26%0% Jag har vuxna att prata med i skolan Stämmer helt och hållet95%5590%100% Stämmer ganska bra5%310%0% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej2%10%4% Jag trivs i skolan Stämmer helt och hållet95%5493%96% Stämmer ganska bra5%37%4% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej3%26%0%

16 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Delaktighet och inflytande Lärarna lyssnar på mig Stämmer helt och hållet90%5280%100% Stämmer ganska bra10%620%0% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej2%13%0% Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra i skolan Stämmer helt och hållet79%4573%85% Stämmer ganska bra18%1023%11% Stämmer ganska dåligt2%13%0% Stämmer inte alls2%10%4% Summa Vet ej3%2 4%

17 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Skolmiljö Det är lugn och ro i klassrummet Stämmer helt och hållet16%913%18% Stämmer ganska bra59%3457%61% Stämmer ganska dåligt22%1327%18% Stämmer inte alls3%2 4% Summa Vet ej2%13%0% Det finns bra saker att göra på rasterna Stämmer helt och hållet86%4986% Stämmer ganska bra14%8 Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej3%26%0% Skolans toaletter är bra Stämmer helt och hållet39%2231%46% Stämmer ganska bra37%2138%36% Stämmer ganska dåligt21%1224%18% Stämmer inte alls4%27%0% Summa Vet ej3%26%0%

18 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Skolmaten är god Stämmer helt och hållet69%4067%71% Stämmer ganska bra28%1627%29% Stämmer ganska dåligt3%27%0% Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej2%13%0%

19 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Kunskap och lärande Det är roligt att lära sig nya saker i skolan Stämmer helt och hållet88%5281%96% Stämmer ganska bra12%719%4% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej0%0 Lärarna hjälper mig Stämmer helt och hållet95%5590%100% Stämmer ganska bra5%310%0% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej2%13%0% Lärarna förklarar så att jag förstår Stämmer helt och hållet88%5183%93% Stämmer ganska bra12%717%7% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej2%13%0%

20 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Kunskap och lärande Lärarna berättar hur det går för mig i skolan Stämmer helt och hållet64%3670%58% Stämmer ganska bra30%1723%38% Stämmer ganska dåligt2%10%4% Stämmer inte alls4%27%0% Summa Vet ej5%33%7% Jag får jobba med dator/läsplatta i skolan Stämmer helt och hållet81%4780%82% Stämmer ganska bra14%817%11% Stämmer ganska dåligt3%20%7% Stämmer inte alls2%13%0% Summa Vet ej2%13%0%

21 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Bemötande Vi pratar om hur vi ska vara mot varandra Stämmer helt och hållet93%5490%96% Stämmer ganska bra7%410%4% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej2%13%0% Andra barn är snälla mot mig Stämmer helt och hållet75%4369%82% Stämmer ganska bra23%1331%14% Stämmer ganska dåligt2%10%4% Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej3%26%0% Lärarna är snälla mot mig Stämmer helt och hållet90%5283%96% Stämmer ganska bra10%617%4% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej2%13%0%

22 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Vi retar inte varandra Stämmer helt och hållet84%4777%92% Stämmer ganska bra9%510%8% Stämmer ganska dåligt2%13%0% Stämmer inte alls5%310%0% Summa Vet ej5%33%7%

23 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Går du på fritids? Ja97%5797%96% Nej3%2 4% Summa Fritidshem Jag trivs på fritidshemmet Stämmer helt och hållet96%5493%100% Stämmer ganska bra4%27%0% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej2%13%0% Jag får vara med och påverka vad vi ska göra på fritidshemmet Stämmer helt och hållet84%4686%81% Stämmer ganska bra16%914%19% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej4%27%0%

24 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Fritidshem Det finns platser att gå till om jag vill ha lugn och ro på fritidshemmet Stämmer helt och hållet78%4376%81% Stämmer ganska bra18%1017%19% Stämmer ganska dåligt4%27%0% Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej4%23%4% Jag får hjälp med mitt skolarbete på fritidshemmet Stämmer helt och hållet77%3378%75% Stämmer ganska bra5%29%0% Stämmer ganska dåligt2%10%5% Stämmer inte alls16%713%20% Summa Vet ej25%1423%26%

25 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Helhet Om du tänker på din skola i sin helhet. Hur nöjd är du då med den? 1058%3348%68% 911%614%7% 816%914%18% 74%27%0% %614%7% 42%13%0% Summa Vet ej3%26%0%

26 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Extrafrågor till elever i Kungsbacka kommun Mina lärare ger mig uppgifter som jag får använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone) för att lösa Stämmer helt och hållet60%3363%56% Stämmer ganska bra35%1930%40% Stämmer ganska dåligt5%37%4% Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej7%43%11% Att använda digitala redskap (dator, lärplatta, smartphone, projektor) i skolan gör skolarbetet roligare Stämmer helt och hållet84%4679%88% Stämmer ganska bra16%921%12% Stämmer ganska dåligt0%0 Stämmer inte alls0%0 Summa Vet ej7%46%7% Jag känner till att skolan har en likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Stämmer helt och hållet81%4679%82% Stämmer ganska bra14%817%11% Stämmer ganska dåligt2%10%4% Stämmer inte alls4%23%4% Summa Vet ej3%26%0%

27 Regiongemensam elevenkät 2016 Tabell – frekvens per fråga Skolrapport Åsaskolan ÅK2 Rapporten bygger på svar från 59 elever av 62 möjliga, vilket utgör en svarsfrekvens på 95.2% TotalKön ProcentAntalPojkeFlicka Jag har blivit trakasserad eller kränkt av andra elever i skolan under det senaste läsåret Stämmer helt och hållet14%723%4% Stämmer ganska bra14%715%12% Stämmer ganska dåligt2%14%0% Stämmer inte alls71%3658%84% Summa Vet ej14%816%11% Jag har blivit trakasserad eller kränkt av vuxna i skolan under det senaste läsåret Stämmer helt och hållet7%4 Stämmer ganska bra2%14%0% Stämmer ganska dåligt6%311%0% Stämmer inte alls85%4678%93% Summa5427 Vet ej8%513%4%


Ladda ner ppt "Regiongemensam elevenkät 2016 Skolrapport Åsaskolan ÅK2."

Liknande presentationer


Google-annonser