Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

● Gräsand ● Kricka ● Årta ● Skedand ● Snatterand ● Bläsand ● Stjärtand Vilka är simänderna?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "● Gräsand ● Kricka ● Årta ● Skedand ● Snatterand ● Bläsand ● Stjärtand Vilka är simänderna?"— Presentationens avskrift:

1 ● Gräsand ● Kricka ● Årta ● Skedand ● Snatterand ● Bläsand ● Stjärtand Vilka är simänderna?

2 ● Knipa ● Vigg ● Brunand ● Bergand ● Alfågel ● Ejder ● Svärta ● Sjöorre Vilka är dykänderna?

3 ● Gravand ● Grytand Vilken två namn har fågeln i gruppen gravänder?

4 ● Kanadagås ● Grågås ● Sädgås ● Bläsgås ● Vitkindad gås ● Fjällgås ● Prutgås Vilka fågelarter består gässen av?

5 ● Knölsvan ● Sångsvan Vilka svanar finns?

6 ● Storskrak ● Småskrak ● Salskrak Vilka fåglar till skrakarna?

7 ● Storlom ● Smålom Vilka lommarfinns i våra trakter?

8 ● Skäggdopping Vad heter den vanligaste doppingen?

9 ● Storskarv ● Mellanskarv Vad heter skarvarna?

10 ● Tordmule ● Sillgrissla ● Tobisgrissla Vilka är alkfåglarna?

11 ● Vattenrallen ● Småfläckiga sumphönan ● Mindre sumphönan ● Kornknarren ● Rörhönan ● Sothönan Vilka är sumphönsen?

12 ● Morkulla ● Enkelbeckasin ● Dubbelbeckasin (ovanlig) ● Dvärgbeckasin (ovanlig) Vilka är beckasinerna?

13 ● Havstrut ● Gråtrut ● Silltrut ● Fiskmås ● Skrattmås Vilka är måsfåglarna?

14 ● Korp ● Kråka ● Skata ● Kaja ● Råka ● Nötskrika ● Lavskrika ● Nötkråka Vilka är kråkfåglarna?

15 ● Björktrast ● Koltrast ● Stare ● Gråsparv ● Pilfink Vilka är de fem vanliga tättingarna?

16 Svanarna Nämn en sjöfågel där hanen håller samman med honan och ungarna?

17 Dykänderna Nämn en grupp sjöfåglar där hanen lämnar honan i samband med ruvningen?

18 Eklipsdräkt Vad kallas den speciella sommardräkt som bl a ändernas hanar bär?

19 Den unga (född samma år) anden saknar de yttersta fjädrarna på pennan. Den ser urnupen ut. Hos äldre fåglar är vingpennan helt utvuxen och ser spetsig ut. Hur skiljer sig spetsen på en stjärtpenna hos en ung respektive äldre andfågel under höstens jakt?

20 I grunda näringsrika vatten I vilken biotop trivs simänder bäst?

21 Simanden nästan rakt upp, dykanden längs efter vattenytan Hur lyfter en sim- respektive dykand från vattnet?

22 De är alla brunspräckliga Vad kännetecknar utseendet hos simändernas honor?

23 Enkelbeckasinen lyfter i sicksack Hur skiljer du säkrast en enkel- respektive dubbelbeckasin åt i uppfloget?

24 Dubbel- och dvärgbeckasinen Nämn två fåglar som kan förväxlas med enkelbeckasinen.


Ladda ner ppt "● Gräsand ● Kricka ● Årta ● Skedand ● Snatterand ● Bläsand ● Stjärtand Vilka är simänderna?"

Liknande presentationer


Google-annonser