Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägverket1 2009-06-10 Vägverkets tjänster och leveranser till kund Gunilla Freij, VV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägverket1 2009-06-10 Vägverkets tjänster och leveranser till kund Gunilla Freij, VV."— Presentationens avskrift:

1 Vägverket1 2009-06-10 Vägverkets tjänster och leveranser till kund Gunilla Freij, VV

2 2Vägverket Uppdrag et har varit att identifiera och beskriva tjänster och leveranser till kund utifrån ett kundperspektiv Underlag till arbetet har varit benchmarkning hos andra myndigheter och fokusgrupper med olika målgrupper Kunskaperna om Vägverket är i många avseenden svaga och mycket av det vi gör ses som en hygienfaktorer Kundtillvänt språk är viktigt Info- och marknadsstrategi: Att lyfta fram våra leveranser mot kund på scen allt annat vi gör som det som sker bakom kulisserna. Återstående arbete: Synbara förbättringar för kunderna. Lyfta fram de tjänsteområden som kunderna anser levererar kundnytta Kommunikation & förankring. Samordning och driv av projekt (DKÄ, vv.se, e- tjänster etc.) Kundnöjdhet - Våra löften kopplas till de tjänster som vi marknadsför Uppföljning – ekonomisystemet anpassas 2009-06-10 Arbetsgång och upplägg av projektet.

3 3 ”Vi skiter i vem som har hand om det, vi vill ju bara ha svar” ”Om de gör sitt jobb riktigt bra skall man ju inte märka något alls”. ”Då blir det köer på vägarna”. ”Vägverket är ett nödvändigt ont” ”Är det dom som plogar vägarna på vintern?” ”Jag åker ju ofta till Varberg. Jag tänker inte på det som en resa”. Resultat från fokusgrupperna ” Man tenderar att se hela VV som ”en hygienfaktor”.” 2009-06-10 Vägverket

4 4 2009-06-10 Kundperspektiv

5 Två tjänsteområden på scenen Trafikinformationstjänster Tjänsten är att tillhandahålla information och kunskap om tillståndet på våra vägar och möjligheten att kunna planera sin eller andras resor. Tjänsteområdet ska presentera fakta kring vilken framkomlighet som råder i realtid men också presentera fakta kring kommande inskränkningar och när de ska eller beräknas upphöra. Framkomlighetsinkränkningar (olyckor, pågående och planerade vägarbeten) Väglagsinformation När kommer plogbilen Reseplanerare Rastmöjligheter Webbkameror Information om vägar via karta Kolonnkörningar Servicetjänster Kunden erhåller tillstånd och beslut i olika typer av myndighetsärenden. Man kan även beställa prenumerationer på informationsmaterial om Vägverket och Vägverkets verksamhet. Skyltning Utfart Transportdispens Förarprov Skadestånd TA-plan Bidrag enskild väg Ledningsärenden Bullerskydd Tillstånd för evenemang Prenumerationer (nyhetsbrev, tekniska beskrivningar) 5Vägverket 2009-06-10 Lyfta fram tjänsterna på vv.se startsida (årstidsvarierat). Använda ett kundtillvänt språk. Förklara tjänstens innehåll. Även få informationen via kundtjänst & trafikledarna. Satsa på e-tjänster. Lyfta fram tjänsterna. Använda ett kundtillvänt språk. Förklara tjänstens innehåll.

6 och fyra tjänsteområden som vi arbetar med ”bakom kulisserna” 6Vägverket Ett fungerande vägnät Varje dag erbjuder vi dig tillgång till ett fungerande vägnät med goda bytespunkter till andra trafikslag. Framkomliga, tillgängliga och säkra vägar Rast- och uppställn.platser Trafikanordningar Pendlar- och samåkn.parkeringar Hållplatser, terminaler Vägvisning Bättre möjlighet att nyttja vägnätet Tillsammans med dig och våra samarbetsparters utvecklar vi din och andra trafikanters förmåga att nyttja vägnätet smart och säkert. Ge transportdispenser Certifiera förare Påverkansarbete (använda säkerhetsutrustning, köra nyktert, hålla hastigheter) Tillförlitlig information Vi ger dig och ”serviceproviders” dagligen tillgång till tillförlitlig information om vägar, regler och trafik som behövs för att planera och genomföra resor. Trafikledning Regler/regelverk Informationsprodukter: (akut trafikläge, bärighetsläge, evenemang, avvikande färjetider, kolonnkörning, kövarning, beräknad restid, vägarbeten, väglag) En hållbar livsmiljö Tillsammans med näringsliv, kommuner och trafikanter bidrar vi till att skydda och utveckla livsmiljön för dig och din familj. Bullerskydd Vattenskydd Luftkvalitet Skydd av områden för rekreation o friluftsliv Kulturmiljö Biologisk mångfald Minimal barriäreffekt Estetik, vackra vägar Jämställdhet Kompensationsåtgärder 2009-06-10

7 7Vägverket 2009-06-10 Lyft fram trafikinformation och servicetjänster mot kund. Förankra och kommunicera internt – varumärkesbärare Samordna och driva på arbetet med e-tjänster, DKÄ, Mina sidor, vv.se Koppla våra löften till tjänsterna Färdigställa samordning med ekonomimodellen Lyfta fram tjänsterna på vv.se startsida (årstidsvarierat). Använda ett kundtillvänt språk. Förklara tjänstens innehåll. Även få informationen via kundtjänst & trafikledarna. Förslag till fortsatt arbete Satsa på e-tjänster. Lyfta fram tjänsterna. Använda ett kundtillvänt språk. Förklara tjänstens innehåll.


Ladda ner ppt "Vägverket1 2009-06-10 Vägverkets tjänster och leveranser till kund Gunilla Freij, VV."

Liknande presentationer


Google-annonser