Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Att läsa och förstå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Att läsa och förstå."— Presentationens avskrift:

1 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Att läsa och förstå

2 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Nationella provets läsförståelse För att lyckas på ett läsförståelseprov är det viktigt att gå metodiskt tillväga. Du kan t.ex. läsa alla frågor först och sedan läsa texten och leta reda på svaren. Du kan också läsa första frågan och sedan leta upp svaret i texten och sedan andra och tredje frågan etc. Om du gör en fråga i taget slipper du hålla hela texten i huvudet när du skriver svar på frågorna.

3 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Nationella provets läsförståelse Ett sätt är att ta en fråga i taget och sedan skumma texten och markera avsnittet där du tror att svaret finns. När du har markerat avsnitten där du tror att svaren till alla frågor finns närläser du dessa så att du får fram det rätta svaret. Om du ändå inte hittar alla rätta svar skummar du texten igen.

4 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Nationella provets läsförståelse Tiden är din värsta fiende och därför måste du hålla koll på den. Välj den strategi när du läser och svarar på frågorna som du tror går snabbast. Gå vidare om du kör fast och gå tillbaka senare. Det kan vara bra att direkt räkna ut hur många minuter du kan ägna åt varje text.

5 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Nationella provets läsförståelse Skriv svar med sammanhängande meningar till frågor med öppna svar. Alternativen till flervalsfrågorna är ofta väldigt lika, och du måste ofta läsa mellan raderna för att få fram det rätta svaret. Om du är osäker på svaren till flervals- frågorna - börja med att ta bort det eller de alternativ som absolut inte kan vara rätt.

6 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Tänk på Tänk igenom en lässtrategi före provet, d.v.s. hur du ska gå tillväga: Ska du först leta reda på avsnittet där svaret till varje fråga troligen finns genom att skumma och sedan närläsa? Ska du närläsa redan från början och ta fråga för fråga? Ska du läsa hela texten först och sedan leta reda på svaren till frågorna?

7 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Tänk på Skriv svar med sammanhängande meningar till frågor med öppna svar. Svarsalternativen till flervalsfrågorna är ofta väldigt lika. Du måste ibland läsa mellan raderna eftersom allt inte står exakt utskrivet. Håll koll på tiden och se till att du hinner läsa alla texter och svara på alla frågor.

8 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Behåll fokus! När du gör ett läsförståelseprov är det viktigt att du är fokuserad. Du är lättare fokuserad om du är utsövd. Du är lättare fokuserad om du ätit en ordentlig frukost. Ät frukosten hemma och slösa inte bort provtiden med mat och dryck. Ta också med dig allt material som du kommer att behöva till provet.

9 © Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Lycka till! Om du är väl förberedd behöver du inget ”lycka till”, men det är bättre att ta det säkra före det osäkra.


Ladda ner ppt "© Författarna och Gleerups Utbildning AB. Detta material ingår som en del i lärarmaterialet till Språket och berättelsen. Att läsa och förstå."

Liknande presentationer


Google-annonser