Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Verksamhet Tanken är - Att skapa ett fotbollsintresse för dom yngsta - Att detta intresse ska hålla i så länge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Verksamhet Tanken är - Att skapa ett fotbollsintresse för dom yngsta - Att detta intresse ska hålla i så länge."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Verksamhet Tanken är - Att skapa ett fotbollsintresse för dom yngsta - Att detta intresse ska hålla i så länge som möjligt Söderköpings IK vill genom detta - Skapa en grogrund för föreningens framtid, oavsett om det leder till intresserade spelare, ledare, domare, sponsorer eller publik 2

3 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll 3 Riksidrottsförbundets värdegrund ”Idrotten vill” - Glädje och gemenskap - Demokrati och delaktighet - Allas rätt att vara med - Rent spel

4 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Barn och Ungdomsfotbollen är uppdelad i - Barnfotboll upp till 12 år - Ungdomsfotboll 13 – 19 år I Barnfotboll ska barnen leka och lära sig fotboll. Vid matchlika situationer är det viktigt att alla får delta lika mycket och prova på olika platser i laget. Matchresultat får inte styra, utan ska spela en mycket underordnad roll. I Ungdomsfotboll ägnas tid åt färdigutveckling och matcher på barnens villkor. Alla spelare ska ges bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Matchresultat är inte det viktigaste utan ska spela en underordnad roll. Barn och Ungdomsfotbollens organisation och roll enligt Svenska Fotbollsförbundets värdegrund ”Fotbollens Spela Lek & Lär” 4

5 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Värdegrund Barn och Ungdomars fotbollsspel i Söderköpings IK bygger på - Att alla ska ha roligt med sin idrott - Att alla ska få idrotta utifrån sina egna villkor - Att Söderköpings IK skall bidra till Barn & Ungdomars möjlighet till att ”Lära om livet – för livet” Därför ska Barn och Ungdomsfotbollen i Söderköpings IK i första hand ha inriktning så - Att alla får möjlighet att spela fotboll i den utsträckning de vill - Att alla får uppleva glädje, tillhörighet och kamratskap - Att alla får möjlighet att utveckla ett livslångt idrottsintresse - Att alla får uppleva och möjlighet till att skapa klubbkänsla 5

6 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Ledstjärnor -Att försöka påverka barn och ungdomar till sunda levnadsvanor och god hälsa -Att grunden för all fotbollsträning ska vara inriktat på teknik och spel i olika former -Att verksamheten ska kännetecknas av utbildning och utveckling -Att föreningen ska värna om kombinationen skola - fotboll -Att kamratandan framhålls -Att fokus ska ligga på prestation – inte på resultat 6

7 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Mål -Att Söderköpings IK ska vara kommunens ledande förening inom Barn och Ungdomsfotboll -Att föreningens alla ledare och tränare genomför av föreningen erbjuden utbildning så att verksamheten kännetecknas av hög kvalitet och kompetens -Att föreningens Barn och Ungdoms verksamheten ska vara stommen för föreningens seniorverksamhet -Att möjligheten till fotbollsspel ska vara lika för både flickor och pojkar -Att kunna erbjuda verksamhet året om -Att föreningen inom 5 år ska arrangera en egen 7-manna cup sommartid -Att öppna tillgängligheten av klubbhuset för våra aktiva -Att erbjuda alternativa roller i eller kring föreningen för dom som inte längre vill spela fotboll -Att erbjuda spelare som brinner för sin fotboll och vill lite extra - en extra frivillig träning 1 gång per vecka från och med 10 års ålder -Att erbjuda målvaktsträning från 10 år för spelare med särskilt intresse för målvaktsspel -Att varje årsgrupp ska ha en fungerande organisation med utöver tränare och ledare, dessutom Kioskansvarig, Försäljningsansvarig Ekonomiansvarig, Informationsansvarig och Materialansvarig ( en person kan flera ansvarsområden ) -Att hålla Ledarmöten var 6:e vecka 7

8 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Organisationsbeskrivning kring en årsgrupp -Ledare / Tränare -Kioskansvarig -Ekonomiansvarig -Försäljningsansvarig -Informationsansvarig -Materialansvarig 8

9 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll 9 Ledstjärnor för Ledare SIK´s ledare.. -Är medlem i SIK -Verkar för att uppfylla SIK´s MÅL och LEDSTJÄRNOR för Barn & Ungdomsfotbollen -Följer METOD och RIKTLINJER för Barn & Ungdomsfotbollen -Fokuserar på prestation – inte på resultat -Ser på sig själv i första hand som en instruktör för varje enskild spelare – och inte som en coach för ett lag -Bär aktuell SIK-utrustning a träning och match -Ser matchen som en del av träning och utbildning -Tänker på att barn och ungdomars utveckling fysiskt och psykiskt varierar kraftigt - Att tränare och ledare sätter ”spelaren i centrum” -Att avstå från att bedöma Barn och Ungdomar i förhållande till varandra -Att tränare och ledare har tydliga idéer med verksamheten -Verkar för en drog & rökfri miljö -Verkar mot rasism, språkmissbruk och diskriminering -Deltar på av föreningen kallade möten

10 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll 10 Ledstjärnor för Spelare SIK´s spelare… - Tänker på att man i alla lägen representerar vår förening - Respekterar spelets regler och domarens beslut - Uppträder med respekt mot motståndare och publik - Visar god stil både på och utanför planen -Tackar alltid motståndare, domare och egna laget efter match - Arbetar för en drog och rökfri förening -Deltar på aktiviteter som även ligger utanför det sportsliga området -Bidrar till att en bra lagmoral uppnås -Arbetar aktivt mot mobbning

11 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll 11 Ledstjärnor för Föräldrar SIK´s föräldrar… -Ska genom att finnas till hands och genom beröm stärka barnens och ungdomarnas självkänsla -Låter ledarna för barnen och ungdomarna sköta all instruktion vid träning och match -Respekterar domarnas beslut -Ser till barnens och ungdomarnas prestation före lagens resultat -Håller sig uppdaterad via föreningens och lagens hemsidor -Deltar i arrangemang som anordnas av föreningen när så föreningen begär -Stöttar och uppmuntrar alla för att skapa en positiv miljö -Verkar för en drog och rökfri miljö -Låter barnen och ungdomarna få lov att misslyckas - Delta i av föreningen erbjuden föräldrautbildning ”Världens Bästa Idrottsförälder”

12 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Föräldrakontakt Informationsmöte Januari ( Föreningen ) Information från förening samt möten i respektive lag Föräldramöte Februari ( Laget ) Varje årsgrupp redovisar sin Årsplanering samt Delmål för sin verksamhet Föräldramöte Juni ( Laget ) Halvtidsmöte. Föräldramöte November ( Laget ) Utvärderingsmöte 12

13 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Bollek Pojkar / Flickor 5 – 6 år Startar på hösten det år man fyller 5 år DELMÅL - Att väcka ett intresse för idrott - Att väcka ett intresse för föreningen Söderköpings IK - Rekrytera Ledare till verksamheten ur föräldragruppen METOD - Föreningen ska ansvara för att en av föreningen utsedd ledare startar upp verksamheten - Pojkar och Flickor idrottar tillsammans - Föreningen ska erbjuda träning / lek 1 ggr per vecka - Bollstorlek Teknikboll alternativt strl 3 inomhus – utomhus strl 3 - Att spel ska bedrivas med max 2 utespelare och 1 målvakt per lag - Att antalet ledare ska vara 1 per 6 barn UNDER ÅRET GENOMFÖRD LEDARUTBILDNING - Världens Bästa Coach 1 - Avspark 13

14 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 7 år DELMÅL - Väcka barnens intresse för idrott och fotboll - Att väcka ett intresse för föreningen Söderköpings IK - Stimulera barnens självkänsla och känslan av att kunna METOD - Genom allsidiga, roliga och lekfulla träningstillfällen anpassade utifrån den enskilda individens förmåga - Tematräning med enbart instruktioner på det aktuella temat enligt föreningens utbildningsplan - Uppmuntra barnen till att även delta i andra idrotter - Lära barnen att ta hänsyn till varandra och att respektera regler - Om underlag finns – separata pojk och flick lag 14

15 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 7 år RIKTLINJER – TRÄNING - Föreningen ska erbjuda träning 1 gång per vecka - Betoning på lek och teknik - Tematräning med enbart instruktioner på det aktuella temat enligt föreningens utbildningsplan - Högst 2 utespelare och 1 målvakt i varje lag under spel på träning - Bollstorlek 3 - Antalet ledare ska vara 1 per 6 barn 15

16 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 7 år RIKTLINJER – MATCH - Matchen skall alltid ses som träning / utbildning - Enstaka 5-manna träningsmatcher i närområdet - Deltagande i en i närområdet 5-manna utomhuscup - Spel utan instruktion från tränare / ledare förutom tydlig uppmuntran då barnen lyckas med eller försöker klara aktuellt tema - Spel utan fasta positioner - Laguttagningar existerar inte utan alla barn som vill vara med på match ska få det - Alla barn som är med till match spelar lika mycket - För att maximera speltid försöka hålla antalet spelare mellan 10 till 12 – och istället anmäla flera lag UNDER ÅRET GENOMFÖRD LEDARUTBILDNING - Världens Bästa Coach 1 - Avspark - Ledarskap Bas 1 16

17 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 8 - 9 år DELMÅL - Väcka och stimulera barnens intresse för idrott och fotboll - Väcka och stimulera barnens intresse för föreningen Söderköpings IK - Utveckla barnens förmåga att agera tillsammans med andra både på och utanför fotbollsplan - Stimulera och utveckla barnens självkänsla och känslan av att kunna METOD - Genom allsidiga, roliga och lekfulla träningstillfällen anpassade utifrån den enskilda individens förmåga - Uppmuntra barnen till att även delta i andra idrotter - Utveckla barnen i att ta hänsyn till varandra och att respektera regler - Om underlag finns – separata pojk och flick lag 17

18 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 8 - 9 år RIKTLINJER – TRÄNING - Föreningen ska erbjuda träning 2 ggr per vecka under utomhussäsong / 1 ggr per vecka under inomhussäsong - Betoning på lek och teknik - Tematräning med enbart instruktioner på det aktuella temat enligt föreningens utbildningsplan - Högst 3 utespelare och 1 målvakt i varje lag under spel på träning - Bollstorlek 3 - Antalet ledare ska vara 1 per 6 barn 18

19 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 8 - 9 år RIKTLINJER – MATCH - Matchen skall alltid ses som träning / utbildning - Spel i föreningens Champions League - Femmannafotboll i lokal serie, s.k. sammandrag - Cupturnering i närområdet utan övernattning - Spel utan instruktion från tränare / ledare förutom tydlig uppmuntran då barnen lyckas med eller försöker klara aktuellt tema - Spel utan fasta positioner - Laguttagningar existerar inte utan alla barn som vill vara med på match ska få det - Alla barn som är med till match spelar lika mycket - Fritt antal spelare till match – dock helst 10 – vid stora årsgrupper anmäls flera lag för att så många som möjligt ska få spela så mycket som möjligt 19

20 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 8 – 9 år UNDER ÅRET GENOMFÖRD LEDARUTBILDNING - Världens Bästa Coach 1 - Avspark - Ledarskap Bas 1 - Teknik Bas 1 ( 8 år ) - Spelförståelse Bas 1 ( 9 år ) - Idrottsmedicin Grund 1 20

21 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 10 – 11 år DELMÅL - Stimulera och utveckla barnens intresse för idrott och fotboll - Stimulera och utveckla barnens intresse för föreningen - Stimulera och utveckla barnens förmåga att agera tillsammans med andra både på och utanför fotbollsplan -Stimulera och utveckla barnens självkänsla och känslan av att kunna METOD -Genom allsidiga, roliga och lekfulla träningstillfällen anpassade utifrån den enskilda individens förmåga - Tillåta barnen att även delta i andra idrotter - Arbeta aktivt med Fair Play regler och social utveckling - Arbeta aktivt med spelförståelse, Spelbar – Spelbredd – Speldjup, både i praktik och teori 21

22 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 10 – 11 år RIKTLINJER – TRÄNING - Föreningen ska erbjuda träning 2 till 3 gånger per vecka - Betoning på funktionell teknik samt grunder för anfallsspel -Tematräning med enbart instruktioner på det aktuella temat enligt föreningens utbildningsplan - Högst fyra utespelare plus målvakt under spelträning - Antal ledare ska vara 1 per 10 barn - Bollstorlek 4 22

23 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 10 – 11 år RIKTLINJER – MATCH - Matchen skall alltid ses som träning / utbildning - Sjumannaspel i lokala serier - Cuper inom distriktet / regionen - Deltagande i en cup med övernattning - Spelarna ska prova på och spela på olika positioner - dock inte under samma match - Spel utan coachning från tränare / ledare i syfte att skapa spelare att bli beslutstagare och ta egna beslut - Instruktion i syfte att utbilda i Spelförståelse får endast ges vid sidan av plan - Laguttagningar existerar inte utan alla barn som vill vara med på match ska få det - Alla barn som är med till match spelar lika mycket - Fritt antal spelare till match – helst 10 till 13 – vid stora årsgrupper anmäls flera lag för att så många som möjligt ska få spela så mycket som möjligt 23

24 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 10 – 11 år UNDER ÅRET GENOMFÖRD LEDARUTBILDNING -Världens Bästa Coach 1 - Avspark -Ledarskap Bas 1 -Teknik Bas 1 -Spelförståelse Bas 1 -Idrottsmedicin Grund 1 - Världens Bästa Coach 2 - Träningslära / MV Träning Bas 1 24

25 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 12 år DELMÅL - Stimulera och utveckla barnens intresse för idrott och fotboll - Stimulera och utveckla barnens intresse för föreningen - Utveckla barnens förmåga att agera tillsammans med andra både på och utanför fotbollsplan - Stimulera och utveckla barnens självkänsla och känslan av att kunna - Stimulera barnen till att påverka sin egen utveckling METOD - Genom allsidiga, roliga och lekfulla träningstillfällen anpassade utifrån den enskilda individens förmåga - Tillåta barnen att även delta i andra idrotter - Arbeta aktivt med Fair Play regler och social utveckling - Arbeta aktivt med frågor gällande kost och hälsa - Arbeta aktivt med spelförståelse, Spelbar – Spelbredd – Speldjup, både i praktik och teori 25

26 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 12 år RIKTLINJER – TRÄNING - Föreningen ska erbjuda träning 2 till 3 gånger per vecka - Betoning på funktionell teknik samt grunder för anfallsspel - Tematräning med enbart instruktioner på det aktuella temat enligt föreningens utbildningsplan - Högst fyra utespelare plus målvakt under spelträning - Bollstorlek 4 - Antal ledare ska vara 1 per 10 barn 26

27 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 12 år RIKTLINJER – MATCH - Matchen skall alltid ses som träning / utbildning - Sjumanna fotboll i lokala serier - Cuper inom distriktet / regionen - Deltagande i cup med övernattning - Spel utan coachning från tränare / ledare i syfte att skapa spelare att bli beslutstagare och ta egna beslut - Spelarna ska prova på och spela på olika positioner - dock inte under samma match - Laguttagningar existerar inte utan alla barn som vill vara med på match ska få det - Instruktion i syfte att utbilda i Spelförståelse får endast ges vid sidan av plan - Alla barn som är med till match spelar lika mycket - Fritt antal spelare till match – helst 10 till 13 – vid stora årsgrupper anmäls flera lag för att så många som möjligt ska få spela så mycket som möjligt 27

28 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 12 år UNDER ÅRET GENOMFÖRD LEDARUTBILDNING -Världens Bästa Coach 1 - Avspark -Ledarskap Bas 1 -Teknik Bas 1 -Spelförståelse Bas 1 -Idrottsmedicin Grund 1 - Världens Bästa Coach 2 - Träningslära / MV Träning Bas 1 28

29 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod Pojkar / Flickor 13 år DELMÅL - Stimulera ungdomarnas intresse för idrott och fotboll - Stimulera ungdomarnas intresse för föreningen - Utveckla ungdomarnas förmåga att agera tillsammans med andra både på och utanför fotbollsplan - Stimulera och utveckla ungdomarnas självkänsla och känslan av att kunna - Stimulera ungdomarna till att påverka sin egen utveckling METOD - Genom allsidiga, roliga och lekfulla träningstillfällen anpassade utifrån den enskilda individens förmåga - Tillåta ungdomarna att även delta i andra idrotter - Arbeta aktivt med Fair Play regler och social utveckling - Arbeta aktivt med frågor gällande kost och hälsa - Arbeta aktivt med frågor gällande Etik och Moral - Arbeta aktivt med spelförståelse 29

30 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 30 Pojkar / Flickor 13 år RIKTLINJER – TRÄNING - Föreningen ska erbjuda träning 2 till 3 gånger per vecka - Betoning på funktionell teknik och Spelförståelse - Utveckla grunder för anfallsspel - Introducera grunder för försvarsspel -Tematräning med enbart instruktioner på det aktuella temat enligt föreningens utbildningsplan - Högst fem utespelare plus målvakt under spelträning - Bollstorlek 4 - Antal ledare ska vara 1 per 10 barn

31 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 31 Pojkar / Flickor 13 år RIKTLINJER – MATCH - Matchen skall alltid ses som träning / utbildning - Niomanna fotboll i lokala serier - Cuper inom distriktet / regionen - Spel utan coachning från tränare / ledare i syfte att skapa spelare att bli beslutstagare och ta egna beslut - Instruktion i syfte att utbilda i Spelförståelse får endast ges vid sidan av plan - Laguttagningar grundar sig på deltagande på ordinarie träningar där deltagande i annan idrott ska räknas – inställning och attityd på träning kan inverka medan fotbollskompetens och utvecklingsnivå inte får inverka - Alla ungdomar som är med på match spelar lika mycket - Spelarna ska prova på och spela på olika positioner - dock inte under samma match

32 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 32 Pojkar / Flickor 13 år UNDER ÅRET GENOMFÖRD LEDARUTBILDNING - Världens Bästa Coach 1 -Avspark - Ledarskap Bas 1 - Teknik Bas 1 - Spelförståelse Bas 1 - Idrottsmedicin 1 - Världens Bästa Coach 2 -Träningslära / MV Träning Bas 1 - Idrottsmedicin 2 - Bas 2 ( Huvudtränare ) – Föreningens styrelse tar beslut utifrån behov

33 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 33 Pojkar / Flickor 14 år DELMÅL - Stimulera och utveckla ungdomarnas intresse för idrott och fotboll - Stimulera och utveckla ungdomarnas intresse för föreningen - Stimulera och utveckla ungdomarnas förmåga att agera tillsammans med andra både på och utanför fotbollsplan - Stimulera och utveckla ungdomarnas självkänsla och känslan av att kunna - Stimulera ungdomarna till att påverka sin egen utveckling METOD - Genom allsidiga, stimulerande träningstillfällen anpassade utifrån den enskilda individens förmåga - Tillåta ungdomarna att även delta i andra idrotter - Arbeta aktivt med Fair Play regler och utveckling - Arbeta aktivt med frågor gällande kost och hälsa - Arbeta aktivt med frågor gällande Etik och Moral - Arbeta aktivt med spelförståelse

34 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 34 Pojkar / Flickor 14 år RIKTLINJER – TRÄNING - Föreningen ska erbjuda 3 gånger per vecka - Betoning på funktionell teknik och Spelförståelse - Utveckla grunderna för anfallsspel - Utveckla grunderna för försvarsspel - Tematräning med enbart instruktioner på det aktuella temat enligt föreningens utbildningsplan - I huvudsak smålags spel på träning - Bollstorlek 4 för flickor och 5 för pojkar

35 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 35 Pojkar / Flickor 14 år RIKTLINJER – MATCH - Matchen skall alltid ses som träning / utbildning - Elvamanna fotboll i lokala serier - Delta i distriktets DM mästerskap - Cuper inom distriktet / regionen - Spel utan coachning från tränare / ledare i syfte att skapa spelare att bli beslutstagare och ta egna beslut - Instruktion i syfte att utbilda i Spelförståelse får endast ges vid sidan av plan - Laguttagningar grundar sig på deltagande på ordinarie träningar där deltagande i annan idrott ska räknas – inställning och attityd på träning kan inverka medan fotbollskompetens och utvecklingsnivå inte får inverka - Alla ungdomar som är med på match spelar lika mycket - Alla ungdomar som kallas till match ska någon gång få starta matchen

36 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 36 Pojkar / Flickor 14 år UNDER ÅRET GENOMFÖRD LEDARUTBILDNING - Världens Bästa Coach 1 -Avspark - Ledarskap Bas 1 - Teknik Bas 1 - Spelförståelse Bas 1 - Idrottsmedicin 1 - Världens Bästa Coach 2 -Träningslära / MV Träning Bas 1 - Idrottsmedicin 2 - Bas 2 ( Huvudtränare ) – Föreningens styrelse tar beslut utifrån behov - Världens Bästa Coach 3

37 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 37 Pojkar / Flickor 15 år DELMÅL - Stimulera och utveckla ungdomarnas intresse för idrott och fotboll - Stimulera och utveckla ungdomarnas intresse för föreningen - Stimulera och utveckla ungdomarnas förmåga att agera tillsammans med andra både på och utanför fotbollsplan - Stimulera och utveckla ungdomarnas självkänsla och känslan av att kunna - Stimulera ungdomarna till att påverka sin egen utveckling - Ge ungdomarna insikter om vad som krävs i fråga om övergång till högre nivå METOD - Genom allsidiga, stimulerande träningstillfällen anpassade utifrån den enskilda individens förmåga - Tillåta ungdomarna att även delta i andra idrotter - Arbeta aktivt med Fair Play regler och social utveckling - Arbeta aktivt med frågor gällande kost och hälsa - Arbeta aktivt med frågor gällande Etik och Moral - Arbeta aktivt med spelförståelse

38 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 38 Pojkar / Flickor 15 år RIKTLINJER – TRÄNING - Föreningen ska erbjuda träning 3 gånger per vecka - Betoning på funktionell teknik och Spelförståelse - Utveckla grunderna för anfallsspel - Utveckla grunderna för försvarsspel - Tematräning med enbart instruktioner på det aktuella temat enligt föreningens utbildningsplan - I huvudsak smålags spel på träning - Bollstorlek 4 för flickor och 5 för pojkar

39 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 39 Pojkar / Flickor 15 år RIKTLINJER – MATCH - Matchen skall alltid ses som träning / utbildning - Elvamanna fotboll i lokala serier - Cuper nationella och internationella - Delta i distriktets DM mästerskap - Spel utan coachning från tränare / ledare i syfte att skapa spelare att bli beslutstagare och ta egna beslut - Instruktion i syfte att utbilda i Spelförståelse får endast ges vid sidan av plan - Laguttagningar till match blir mer seniorliknande och grundar sig på 1. Närvaro på träning 2. Inställning på träning 3. Färdighet - Alla ungdomar som är med på match spelar lika mycket - Alla ungdomar som kallas till match ska någon gång få starta matchen

40 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 40 Pojkar / Flickor 15 år UNDER ÅRET GENOMFÖRD LEDARUTBILDNING - Världens Bästa Coach 1 -Avspark - Ledarskap Bas 1 - Teknik Bas 1 - Spelförståelse Bas 1 - Idrottsmedicin 1 - Världens Bästa Coach 2 -Träningslära / MV Träning Bas 1 - Idrottsmedicin 2 - Bas 2 ( Huvudtränare ) – Föreningens styrelse tar beslut utifrån behov - Världens Bästa Coach 3

41 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 41 Pojkar / Flickor 16 år DELMÅL - Stimulera och utveckla ungdomarnas intresse för idrott och fotboll - Stimulera och utveckla ungdomarnas intresse för föreningen - Stimulera och utveckla ungdomarnas förmåga att agera tillsammans med andra både på och utanför fotbollsplan - Stimulera och utveckla ungdomarnas självkänsla och känslan av att kunna - Stimulera ungdomarna till att påverka sin egen utveckling - Ge ungdomarna insikter om vad som krävs i fråga om övergång till högre nivå METOD - Genom allsidiga, stimulerande träningstillfällen anpassade utifrån den enskilda individens förmåga - Tillåta ungdomarna att även delta i andra idrotter - Arbeta aktivt med Fair Play regler och social utveckling - Arbeta aktivt med frågor gällande kost och hälsa - Arbeta aktivt med frågor gällande Etik och Moral - Arbeta aktivt med spelförståelse

42 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 42 Pojkar / Flickor 16 år RIKTLINJER – TRÄNING - Föreningen ska erbjuda träning 3 gånger per vecka - Betoning på funktionell teknik och Spelförståelse - Utveckla grunderna för anfallsspel - Utveckla grunderna för försvarsspel - Tematräning med enbart instruktioner på det aktuella temat enligt föreningens utbildningsplan - I huvudsak smålags spel på träning

43 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 43 Pojkar / Flickor 16 år RIKTLINJER – MATCH - Matchen skall alltid ses som träning / utbildning - Elvamanna fotboll i lokala serier - Cuper nationella och internationella - Delta i distriktets DM mästerskap - Spel utan coachning från tränare / ledare i syfte att skapa spelare att bli beslutstagare och ta egna beslut - Instruktion i syfte att utbilda i Spelförståelse får endast ges vid sidan av plan - Laguttagningar till match blir mer seniorliknande och grundar sig på 1. Närvaro på träning 2. Inställning på träning 3. Färdighet - Alla ungdomar som är med på match spelar lika mycket - Alla ungdomar som kallas till match ska någon gång få starta matchen

44 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 44 Pojkar / Flickor 16 år UNDER ÅRET GENOMFÖRD LEDARUTBILDNING - Världens Bästa Coach 1 -Avspark - Ledarskap Bas 1 - Teknik Bas 1 - Spelförståelse Bas 1 - Idrottsmedicin 1 - Världens Bästa Coach 2 -Träningslära / MV Träning Bas 1 - Idrottsmedicin 2 - Bas 2 ( Huvudtränare ) – Föreningens styrelse tar beslut utifrån behov - Världens Bästa Coach 3

45 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 45 Pojkar / Flickor 17 – 19 år DELMÅL - Stimulera och utveckla ungdomarnas intresse för idrott och fotboll - Stimulera och utveckla ungdomarnas intresse för föreningen - Stimulera och utveckla ungdomarnas förmåga att agera tillsammans med andra både på och utanför fotbollsplan - Stimulera och utveckla ungdomarnas självkänsla och känslan av att kunna - Stimulera ungdomarna till att påverka sin egen utveckling - Ge ungdomarna insikter om vad som krävs i fråga om övergång till högre nivå - Erbjuda spelare med intresse och kunskap, i samförstånd med senior verksamheten, möjlighet till träning med seniorlaget - Slussa spelare med intresse, kunskap och mognad vidare till föreningens seniorlag i samråd med senior verksamheten - Hjälpa spelare vidare i karriären om man inte lyckas ta sig hela vägen till senior men fortfarande vill fortsätta spela fotboll

46 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 46 Pojkar / Flickor 17 – 19 år METOD - Genom allsidiga, stimulerande träningstillfällen anpassade utifrån den enskilda individens förmåga - Tillåta ungdomarna att även delta i andra idrotter - Arbeta aktivt med Fair Play regler och social utveckling - Arbeta aktivt med frågor gällande kost och hälsa - Arbeta aktivt med frågor gällande Etik och Moral - Arbeta aktivt med spelförståelse

47 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 47 Pojkar / Flickor 17 - 19 år RIKTLINJER – TRÄNING - Föreningen ska erbjuda träning 3 till 4 gånger per vecka - Betoning på funktionell teknik och Spelförståelse - Utveckla grunderna för anfallsspel - Utveckla grunderna för försvarsspel - Tematräning med enbart instruktioner på det aktuella temat - Blanda smålags spel med spel på stora ytor och med större numerärer

48 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 48 Pojkar / Flickor 17 – 19 år RIKTLINJER – MATCH - Matchen bör ses som träning / utbildning - Elvamanna fotboll i distrikts serier - Cuper nationella och internationella - Laguttagningar till match blir mer seniorliknande och grundar sig på 1. Närvaro på träning 2. Inställning på träning 3. Färdighet

49 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Metod 49 Pojkar / Flickor 17 – 19 år UNDER ÅRET GENOMFÖRD LEDARUTBILDNING - Världens Bästa Coach 1 -Avspark - Ledarskap Bas 1 - Teknik Bas 1 - Spelförståelse Bas 1 - Idrottsmedicin 1 - Världens Bästa Coach 2 -Träningslära / MV Träning Bas 1 - Idrottsmedicin 2 - Bas 2 ( Huvudtränare ) – Föreningens styrelse tar beslut utifrån behov - Världens Bästa Coach 3

50 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll 50 Utbildningsplan tom 9 år Teknisk träning -Drivning -Dribbla -Riktningsändring -Vändning -Finta -Mottagning -Medtagning -Tillslag / Skott vrist

51 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll 51 Utbildningsplan 10 – 12 år Teknisk träning -Drivning -Dribbla -Riktningsändring -Vändning -Finta -Mottagning -Medtagning -Tillslag / Skott vrist -Passning / Tillslag bredsida -Passning / Tillslag vrist -Nick -Målvaktsteknik, allmän Instruktion i anfallsspel / Teori -Spelbar -Spelavstånd -Spelbredd -Speldjup

52 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll 52 Utbildningsplan 13 – 16 år Träning ska karakteriseras av i rangordning: -Bollbehandling och Teknik -Fotbollssnabbhet -Spelförståelse i anfallsspel -Spelförståelse i försvarsspel -Rörlighet – Stretching -Uthållighetsträning -Styrketräning

53 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll 53 Utbildningsplan 13 – 16 år Teknisk träning -Drivning -Dribbla -Riktningsändring -Vändning -Finta -Mottagning -Medtagning -Tillslag / Skott vrist -Passning / Tillslag bredsida -Passning Tillslag vrist -Nick -Målvaktsteknik, allmän -Press -Markering -Tackling – Brytning

54 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll 54 Utbildningsplan 13 – 16 år Instruktion i anfallsspel / Teori -Spelbar -Spelavstånd -Spelbredd -Speldjup -Omställning Instruktion i försvarsspel / Teori -Försvarssida -Press -Understöd -Täckning -Markering -Omställning

55 Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll 55 Utbildningsplan 17 – 19 år Utbildningsplanen för 17 – 19 år ska följa dom individuella riktlinjerna för 13 – 16 år, men karakteriseras av ett mer seniorbetonat tänk. Här ska delar som lagdelsträning införas både för försvar som anfall. Under den här tiden ska spelarna slipa på och utveckla sina tekniska färdigheter till att föra över det till ett mer funktionellt användande. Spelförståelse ska vara ett genomgående tema både i praktik som teori. Möjlighet till individuell träning för dom som så önskar ska finnas. Den kan bedrivas under lagens ordinarie träning.


Ladda ner ppt "1. Söderköpings IK Barn och Ungdomsfotboll Verksamhet Tanken är - Att skapa ett fotbollsintresse för dom yngsta - Att detta intresse ska hålla i så länge."

Liknande presentationer


Google-annonser