Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrningsmekanismer och arbetssätt för folkhälsa inom WHO och EU samt mänskliga rättigheter -del 2 Bosse Pettersson Folkhälsovetenskapliga kandidatprogrammet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrningsmekanismer och arbetssätt för folkhälsa inom WHO och EU samt mänskliga rättigheter -del 2 Bosse Pettersson Folkhälsovetenskapliga kandidatprogrammet,"— Presentationens avskrift:

1 Styrningsmekanismer och arbetssätt för folkhälsa inom WHO och EU samt mänskliga rättigheter -del 2 Bosse Pettersson Folkhälsovetenskapliga kandidatprogrammet, 7,5 p. KI, 2012-05-07

2

3 Policytriangel (1) Context Content Process Ur Buse, Mays & Walt, 2005 ACTORS Individuals Groups Organisations

4 Kingdon’s model – agenda setting PROBLEM Politics Policies Policy entrepreneurs Window of opportunity

5 Policytrianglar (2) Praktik Policy Vetenskap Best Practice; Bosse Pettersson/FHI, 2005

6 B’kok Charter – 5 Health Promotion Strategies 1.Advocate – health at the centre of our remit 2.Invest 3.Build capacity 4.Regulate and legislate 5.Partner and build alliances

7 The local health promotion capacity staircase Bosse Pettersson, S-NIPH, 1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Planting the public health/health promotion concept H.P concrete/practical activities – start searching for structures ’Thinking health’ on executive political & management levels Developing policies, strategies & objectives Contextual implementation – develop competence and methods Professionalisation (regular funding, competence + commissioned staffing) (Systematic) documentation Quality assurance & learning organisation concept Monitoring & evaluation Established Start Re-start

8 Fyra hörnpelare FOLKHÄLSOARBETE Ledarskap Organisering Praktik Kompetens Gräns-/sektors överskridande Policy, analys Inriktning, mål, Prioritering Uppföljning -Arenor -Livscykel -Empowerment, pedagogik Planering, genom- förande, metoder/ Verktyg (förståelse och tillämpning) Multisprofessionellt

9 Hälsa skapas där människor lever lär leker arbetar och umgås Fri övers av förra generaldirektören för WHO, Halfdan Mahler i Ottawa 1986

10 Hälsa skapas där människor lever = kommunen lär = skola och utbildning leker = fritiden arbetar = arbetsplatser och umgås = vänner och nätverk Fri övers av förra generaldirektören för WHO, Halfdan Mahler i Ottawa 1986

11 Lönar sig folkhälsoarbete? Värdering avgörande – humanism ’Alla människors lika värde’  Mått relaterade till vunna levnadsår Jämfört med vad? Det är bättre att förebygga än vårda Hälsoutvecklingen i Sverige talar sitt språk Bevisföringen komplicerad Exempel finns, kunskapsmassan och kraven på bevis växer  Skador  Rökning  Alkohol  Fysisk aktivitet  Barns och ungdomars hälsa – sociala & ekonomiska villkor Insatser – investering eller kostnad. Avvägning mellan grader av effektivitet Bosse Pettersson, 2002


Ladda ner ppt "Styrningsmekanismer och arbetssätt för folkhälsa inom WHO och EU samt mänskliga rättigheter -del 2 Bosse Pettersson Folkhälsovetenskapliga kandidatprogrammet,"

Liknande presentationer


Google-annonser