Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cervixcancer Av: Hedda & Louise. o Syfte o Metod - Datainsamling - Dataanalys Attending cervical cancer screening, opportunities and obstacles: A qualitative.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cervixcancer Av: Hedda & Louise. o Syfte o Metod - Datainsamling - Dataanalys Attending cervical cancer screening, opportunities and obstacles: A qualitative."— Presentationens avskrift:

1 Cervixcancer Av: Hedda & Louise

2 o Syfte o Metod - Datainsamling - Dataanalys Attending cervical cancer screening, opportunities and obstacles: A qualitative study on midwives’ experiences telephoning non- attendees in Sweden

3 Artikelns vetenskapliga kvalité o Credibility - tillförlitlighet -Flertalet granskare av insamlad data -Översikt av datamaterial -Varierat urval -Analysprocessen – synliggöra o Andra begrepp

4 Omvårdnadsvetenskap o Hälso- och sjukvårdslagen - Vårdpersonal lär av varandra -Främja patientens hälsa -Kontinuitet

5 Skillnader mellan professionerna o Läkare -Uteblivna screeningbesök -Nya screeningmetoder o Fysioterapeuter & Arbetsterapeuter - Kroppskännedom

6 Referenser o Broberg, G., Strander, B., Ellis, J. & Adolfsson, A. (2014). Attending cervical cancer screening, opportunities and obstacles: A qualitative study on midwives’ experiences telephoning non-attendees in Sweden. Scandinavien Journal of Public Health, 42 (7), 691-7. o Kristensson, J. (2014). Handbok I uppsatsskrivande för studenter inom hälso- och sjukvård. Stockholm: Natur och Kultur o Segesten, K. (2006). Vårdforskningens begrepp. Göteborg: Studentlitteratur o SFS 1982:763. Hälso- och Sjukvårdslagen. Hämtad från: Sveriges Riskdag 16-04-04 https://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag- 1982_sfs-1982-763/


Ladda ner ppt "Cervixcancer Av: Hedda & Louise. o Syfte o Metod - Datainsamling - Dataanalys Attending cervical cancer screening, opportunities and obstacles: A qualitative."

Liknande presentationer


Google-annonser