Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NLS FÖRBUNDSSEMINARIUM 2007 TEMA Läraryrkets professionalisering - ett seminarium om forskares, beslutsfattares och de professionellas syn på vad som stärker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NLS FÖRBUNDSSEMINARIUM 2007 TEMA Läraryrkets professionalisering - ett seminarium om forskares, beslutsfattares och de professionellas syn på vad som stärker."— Presentationens avskrift:

1 NLS FÖRBUNDSSEMINARIUM 2007 TEMA Läraryrkets professionalisering - ett seminarium om forskares, beslutsfattares och de professionellas syn på vad som stärker läraryrkets identitet i yrkesutövningen och i samhället. www.n-l-s.org Nordiska Lärarorganisationers Samråd – NLS är en samarbetsorganisation mellan lärarorganisationerna i de nordiska länderna. NLS omfattar samtliga lärar- och ledarkategorier från förskola till högskola, med ansvar för alla åldersgrupper från 0 år och uppåt. Tillsammans representerar NLS 600 000 ledare, lärare och pedagoger

2 Program Tisdagen den 23 oktober NLS är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemsorganisationerna och ett samverkansorgan för det nordiska och internationella arbetet. Tisdag 23 oktober 11.30-12.00 12.00-12.15 Ankomst, kaffe Kulturellt inslag 12.15-12.30Konferensen öppnas Per Aahlin, Utdanningsforbundets vice ordförande hälsar välkommen 12.30-13.30Samhällsuppdraget, värdegrunden och professionsetiken Förhållandet mellan politik och profession Sølvi Lillejord, professor vid Universitetet i Bergen, institut för utbildning och hälsa.. 13.30-15.00Lunch, incheckning 15.00-17.00Självvärdering som professionsstrategi NLS arbetsgrupp presenterar sitt arbete Dialoger och erfarenhetsutbyten Arbete med problemställningar 19.00Gemensam middag på Akvariet Bussavgång från hotellet kl. 18.30 - retur från Akvariet till hotellet kl. 22.00. (2 bussar)

3 Program - Onsdagen den 24 oktober NLS främsta målsättning är att stärka utbildningens kvalitet och höja ledarnas och lärarnas status i samhället. O nsdag 24 oktober 07.00-09.00Morgonmat 09.00-10.15 10.15-10.45 10.45-12.00 Den nya professionalismen och lärarnas pedagogiska rättigheter Hafdis Ingvarsdottir, professor vid Universitetet i Island, Department of Education Kaffe Lärarutbildningsreformer och forskning som stärker yrkets identitet Profession och Lärarutbildning Armi Mikkola, undervisningsråd vid Utbildningsdepartementet i Finland 12.00-15.00Utflykt, lunch Två olika alternativ 15.00-16.00Professionens värdegrund i den politiska sfären Exempel på hur professionen kan möta den politiska demokratin Anders Bondo Christensen, ordförande i DLF, tillika vice ordförande i NLS ger bilder från det danska perspektivet. 16.00-16.30Kaffe 16.30-17.00Dialog och reflektion över dagens ämnen 19.00Festmiddag och samkväm Bussavgång från hotellet kl. 19.00 - retur från Rekstensamlingene kl. 23.00 (2 bussar)

4 Program - Torsdagen den 25 oktober Torsdag 25 oktober 07.00-09.00Morgonmat 09.00-10.30Elevvärdering och elevdemokrati i förhållande till ny skolpolitik Debatt mellan Jan Christian Vestre, tidigare ordförande i Elevorganisationen i Norge och Christer Nylander, ledamot av Sveriges Riksdag för Folkpartiet och tillika ledamot av den svenska Riksdagens utbildningsutskott. NLS ordförande Eva-Lis Preisz, Lärarförbundet är moderator 10.30-11.00Kaffe 11.00-12.30Gruppdiskussioner 12.30-13.00Summering, avslutning NLS ordförande Eva-Lis Preisz summerar och avslutar 13.00-14.00Lunch, avresa Bussavgång från hotellet kl. 14.00. ( 1 buss) Med de generella begreppen, skola och utbildning, avses samtliga utbildningsformer såsom förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola, högskola och vuxenutbildning. Med begreppet ledare avses alla ledare i samtliga utbildningsformer.


Ladda ner ppt "NLS FÖRBUNDSSEMINARIUM 2007 TEMA Läraryrkets professionalisering - ett seminarium om forskares, beslutsfattares och de professionellas syn på vad som stärker."

Liknande presentationer


Google-annonser