Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JORDENS BEFOLKNING. Demografi Demografi = befolkningslära. Den vetenskap där man studerar befolkningens storlek, sammansättning, geografiska fördelning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JORDENS BEFOLKNING. Demografi Demografi = befolkningslära. Den vetenskap där man studerar befolkningens storlek, sammansättning, geografiska fördelning."— Presentationens avskrift:

1 JORDENS BEFOLKNING

2 Demografi Demografi = befolkningslära. Den vetenskap där man studerar befolkningens storlek, sammansättning, geografiska fördelning och förändringar i befolkningsstrukturen som orsakats av demografiska händelser.

3 Hur många är vi ? På hela jorden bor det idag straxt över sju miljarder människor = 7 200 000 000 Om man skulle gå 7 miljarder steg runt jorden skulle man kunna gå 133 varv……….!

4 7 000 000 000 är en väldig massa människor… Ändå skulle alla få 1m² att stå på och få rum utan att bli våta om fötterna om alla stod i Södermanland i Sverige.

5 Var bor alla människor? ? Jordens yta täcks till omkring 70% av vatten. Av resterande 30 % är omkring 10% i stort sett obefolkat, eftersom det är för kallt, för hett, för bergigt eller för fuktigt. Resten av jordens yta - 20 % = en femtedel av jorden bebos alltså av 7 miljarder människor.

6 Var bor alla människor? ? Nära 90% av jordens befolkning lever sammanträngda i fyra stora tätbygdsområden. Östasien, Indiska halvön, Europa och Nordöstra USA

7 Var bor det flest människor i världen? Kina 1,364 milj Indien 1267 milj. USA 317 milj. Indonesien 252 milj Brasilien 203 milj. Nigeria 177 milj. Pakistan 185 milj. Ryska fed. 143,7 milj. Japan 127 milj.

8 Var bor alla människor? ? Mer än hälften av alla människor bor i dag i städer. Flytten in från landsbygden och befolkningsökningen i städer kallas för urbanisering. Människor flyttar till städer i hopp om arbete Och en bättre framtid. Tre miljoner människor blir stadsbor varje vecka. Om 50 år beräknas 2/3 av världens befolkning bo i urbana områden.

9 Forts. urbanisering År 2008 passerade andelen av befolkningen som var bosatt i städer landsbygdsbefolkningen. Mer info : http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Varldens-stader-vaxer- allt-snabbare/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Varldens-stader-vaxer- allt-snabbare/

10 Megastäder – ”Mega cities” Megastäder är städer som har minst 10 milj. invånare. I dag finns (minst) 27 megastäder i världen.På bilden visas 21 av dessa. Tokyo 36,9 milj. Jakarta 30,2 milj. Seoul 24,9 milj. Shanghai 22,3 milj Delhi 22,1 milj Mexico City 19,9 milj Sao Paulo 19,6 milj. Bombay 19,2 milj New York 19 milj Kairo 16,2 milj. Stockholm 905 000inv.

11 Megastäder – ”Mega cities” På vissa platser har megastäderna börjat växa ihop till ett enda storstads område sk. megapolis. Ett exempel är Sao Paulo i Brasilien.

12 Problem med Urbanisering?! ”Det mest alarmerande med dagens turbo- urbanisering är att den inte längre, som tidigare, står i proportion till ekonomisk tillväxt. Oavsett om städerna erbjuder arbete eller ej, så växer de. Skälen varierar, men drivkraften är oftast nån form av flykt”( MagnusLinton i intervju i Sveriges Radio.)

13 Problem med Urbanisering?!  Bristande anordningar för vatten och sanitet. 1,5 miljoner människor i världens städer saknar tillgång till rent vatten, 2 miljoner saknar hållbara sanitära lösningar och 2,8 miljoner saknar en hållbar lösning för sophantering.  Avsaknad av social service, såsom sjukvård och utbildning  Bristfällig infrastruktur; vägar, kommunikationer, elektricitet  Begränsade juridiska rättigheter, såsom äganderätt till bostad

14 Migration Migration är ett samlingsbegrepp för människors flyttnig över olika avstånd. immigration = inflyttning, invandring emigration = utflyttning, utvandring

15 Människor har alltid flyttat. Anledningarna kan variera, men hoppet om ett bättre liv är gemensam. När stora migrationsströmmar rör sig mellan länder påverkar det vår globala utveckling. Tre procent av jordens befolkning, cirka 215 miljoner människor, bor och arbetar utanför sina hemländer. Deras migration är påtvingad eller frivillig.

16 I första fallet (påtvingad migration) har de flytt från sina hem på grund av naturkatastrofer, krig, eller finans-, livsmedels- och klimatkriser. Varför migrerar människor? –Klicka för info. från Röda korset

17  http://www.sida.se/Svenska/Bistand-- utveckling/Globala-utmaningar/Visste-du- detta-om-urbanisering/ http://www.sida.se/Svenska/Bistand-- utveckling/Globala-utmaningar/Visste-du- detta-om-urbanisering/  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?pro gramid=503&artikel=3564471 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?pro gramid=503&artikel=3564471  NE.se sökord: befolking, urbanisering, världens största städer,  www.redcross.se www.redcross.se  www.sida.se www.sida.se  http://varldskoll.se/jordens-befolkning-hur- manga-manniskor-finns-det-i-varlden/1692


Ladda ner ppt "JORDENS BEFOLKNING. Demografi Demografi = befolkningslära. Den vetenskap där man studerar befolkningens storlek, sammansättning, geografiska fördelning."

Liknande presentationer


Google-annonser