Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jord- och skogsbruket är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Varje år omkommer 10-15 personer, flera av dem barn. Skog 24 % Vedhantering 9 % Djur 20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jord- och skogsbruket är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Varje år omkommer 10-15 personer, flera av dem barn. Skog 24 % Vedhantering 9 % Djur 20."— Presentationens avskrift:

1 Jord- och skogsbruket är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Varje år omkommer 10-15 personer, flera av dem barn. Skog 24 % Vedhantering 9 % Djur 20 % Träffad av fall- ande föremål 2 % Skadad av han- terat föremål 8 % Kontakt med rör- lig maskindel 7 % Klämskada 7 % Fall till samma nivå 7 % Fordon 7 % Fall till lägre nivå 9 % Tusentals personer skadas årligen. Typ av olyckor. Statistik från LRF Försäkring.

2 Anmälda arbetsolyckor inom jordbruk fördelat på orsak 2005 – 2009 Källa: AV/ISA Procent %

3 Källa: AV/ISA Antal dödsolyckor i arbetet 2007 per 100 000 sysselsatta

4 Dödsolyckor i arbetet, jord- och skogsbruk, Arbetsmiljöverket ÅrJordSkogTotalt 20017310 20024711 2003224 2004819 200510616 2006729 200771118 20087613 2009617 2010437 201110313 Summa7245117

5 Farligt beteende Tillbud oönskad händelse Arbetsolycka med sjukfrånvaro (41dag) Arbetsolycka med skada

6 Anmälda olyckor till Arbetsmiljöverket ÅrEgenföretagAnställdaTotal 2002150235385 2003143248391 200497216313 2005148208356 2006111206317 200773168241 200868157225 200953146199 201048170218 201149178227 318 214

7 Anmälda olyckor till Arbetsmiljöverket ÅrEgenföretag 2002150 2003143 200497 2005148 2006111 200773 200868 200953 201048 201149 113 50

8 Dödsolyckor i jord- och skogsbruket Arbetsmiljöverket ÅrJordSkogTotal 2004819 200510616 2006729 200771118 20087613 2009617 2010437 20119313 2012268 20138 13,0 8,6

9 Åldersfördelning 0 50 100 150 200 250 Antal anmälningar 15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66- Åldersgrupp Dödsolyckor och svåra olycksfall är vanligast bland äldre lantbrukare. Statistik från LRF Försäkring 2005

10 Maskiner Vanliga olyckssammanhang:  Till- och frånkoppling av redskap  Reparation av fordon  Brister/fel i konstruktionen  Traktor som kommer i rullning när föraren tillfälligt klivit ur  Transport/körning  Av- och påstigning  Barn i traktorer OBS! Farliga kraftuttagsaxlar orsakar varje år allvarliga olyckor. Skyddet för kraftuttagsaxeln måste vara helt och skydda hela dess längd.

11 Djurhantering Flytt av djur anses vara det största riskmomentet. OBS! Se till att ha en reträttväg så att det finns möjlighet att komma undan om det oförutsedda skulle hända. En stor del av olyckorna innebär att man faller av en häst. De vanligaste skadorna vid hantering av nötkreatur är klämning, stångning, spark, trampning och fallskador. Nötkreatur Tjurar orsakar de allvarligaste skadorna. Hästar Andra vanliga olyckor är att man blir trampad eller träffad av spark. In- och utsläpp i hagar är ett riskmoment.

12 Byggnader En av de vanligaste olyckorna i byggnader är fallolyckor. OBS! Dålig belysning, lösa stegar, och avsaknad av räcken orsakar många fallolyckor. Elsäkerheten är viktig. Mellan åren 1992 och 2001 omkom 11 lantbrukare av strömgenomgång. Verkstaden är en farlig plats. Håll god ordning på framför allt skydds- och säkerhetsutrustning, sladdar och vassa föremål.

13 Skog och ved OBS! Att arbeta ensam i skogen innebär en ökad risk! Följ säkerhetsföreskrifterna och montera aldrig bort de skydd som finns. 5-10 personer omkommer och tusentals skadas varje år i arbetet med skog och ved. 24 % av alla lantbruksolyckor sker i skogen. Vedhantering står för ytterligare 9 % av alla olyckor. Klämskador och avkapade fingrar är vanliga skador. Den som arbetar med motormanuellt avverkningsarbete löper ca 40 % högre risk att dödas jämfört med en genomsnittlig arbetstagare. Motorsågsarbete vid fällning och kvistning är den vanligaste olycksfallsorsaken.

14 Glöm inte barnen! Häst 48 % Maskiner 18 % Ved 13 % Övrigt 8 % Skog 5 % Övriga djur 8 % 2 till 4 barn dör varje år i lantbruksolyckor. De flesta dödsolyckorna med barn inom lantbruket inträffar i samband med traktorer eller andra maskiner. Hästar är inblandade i hälften av alla olyckor som drabbar barn i lantbruket. Typ av olyckor där barn skadats. Statistik från LRF Försäkring. © Alla illustrationer tillhör JTI. Säkert Bondförnuft är en nationell kampanj med mål att halvera antalet olyckor inom skogs- och jordbruket till 2013. Projektet är ett samarbete mellan Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), JTI – institutet för jordbruks- och miljöteknik och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).


Ladda ner ppt "Jord- och skogsbruket är Sveriges mest olycksdrabbade bransch. Varje år omkommer 10-15 personer, flera av dem barn. Skog 24 % Vedhantering 9 % Djur 20."

Liknande presentationer


Google-annonser