Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimatfrågan – en undersökning bland börsföretag Världsnaturfonden Christer Boije P-1516250 2007-06-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimatfrågan – en undersökning bland börsföretag Världsnaturfonden Christer Boije P-1516250 2007-06-27."— Presentationens avskrift:

1

2 Klimatfrågan – en undersökning bland börsföretag Världsnaturfonden Christer Boije P-1516250 2007-06-27

3 © Research International Sweden AB 3 Om undersökningen Denna rapport är kundens egendom. Frågeformulär och övrigt material till denna undersökning förblir Research International Sweden AB:s egendom. Vid publicering skall Research International Sweden AB:s publiceringsregler gälla. Se Appendix.

4 © Research International Sweden AB 4 Fråga 1: Hur prioriterar ert företag klimatfrågan? Bas: alla 1 = ”mycket lågt” 10 = ”mycket högt”

5 © Research International Sweden AB 5 Fråga 2: Säljer ni produkter eller tjänster som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen? Bas: alla Procent (%)

6 © Research International Sweden AB 6 Fråga 3: Har ni idag aktivt stöd av regeringen att exportera dessa produkter eller tjänster? Bas: om ja på fråga 2 Procent (%)

7 © Research International Sweden AB 7 Fråga 4: Vad av följande skulle vara den mest positiva effekten av ert arbete med att minska koldioxidutsläppen ? Bas: alla Procent (%)

8 © Research International Sweden AB 8 Fråga 5: Anser du att Sveriges regering stöttar företagen tillräckligt när det gäller att skapa en stark hemma- marknad för produkter och tjänster som minskar koldioxidutsläppen? Bas: alla Procent (%)

9 © Research International Sweden AB 9 Fråga 7a: I vilken grad instämmer du i påståendet …”Lämpliga incitament för beskattning skulle öka våra ansträngningar att minska företagets koldioxidutsläpp? Bas: alla 1 = ”instämmer inte alls” 5 = ”instämmer helt och hållet”

10 © Research International Sweden AB 10 Fråga 7b: I vilken grad instämmer du i påståendet …”Tydligare lagar och förordningar med syfte att minska koldioxidutsläppen skulle öka våra ansträngningar att minska företagets koldioxidutsläpp? Bas: alla 1 = ”instämmer inte alls” 5 = ”instämmer helt och hållet”

11 © Research International Sweden AB 11 Fråga 9: Vad har du för position på ert företag ? Bas: alla Procent (%)

12 © Research International Sweden AB 12 Fråga 10: Hur många anställda är ni på ert företag ? Bas: alla Procent (%)


Ladda ner ppt "Klimatfrågan – en undersökning bland börsföretag Världsnaturfonden Christer Boije P-1516250 2007-06-27."

Liknande presentationer


Google-annonser