Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avloppshantering i Stockholms län – ett vägval i strategin för Ingen övergödning Vas-rådet den 13 februari 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avloppshantering i Stockholms län – ett vägval i strategin för Ingen övergödning Vas-rådet den 13 februari 2014."— Presentationens avskrift:

1 Avloppshantering i Stockholms län – ett vägval i strategin för Ingen övergödning Vas-rådet den 13 februari 2014

2 Regionala miljömålsdialogen

3 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Giftfri miljö Ingen övergödning God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv Länets prioriterade miljömål Miljömålsillustrationer: Tobias Flygar

4 Strategi för att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning i Stockholms län Strategin innehåller en  nulägesanalys av hur läget ser ut i länet idag  redogörelse över hur mycket utsläppen behöver minska för att kunna nå målet  lansering av två arbetssätt för större regional samverkan med syfte att få igång fler åtgärder genom o att öka kretsloppet av näringsämnen i länet o att arbeta gemensamt i våra avrinningsområden. Ett avrinningsområde är ett landområde, inklusive sjöar, där vattnet rinner ut i samma vattendrag.

5

6 Beting utsläppsminskningar för att få allt grönt: Hälften för kväve till Östersjön Upp till 70 % fosfor per åtgärdsområde

7 Strategi för Ingen övergödning Minska mängden näringsämnen som förs in i länet Minska förlusterna till vatten Skapa kretslopp Geografiska åtgärdsområden (vattenförvaltning) Kategoriska åtgärdsområden (jfr Klimatstrategin)

8 Åtgärdsområden Samhällsplanering, regionala strukturer och markanvändning Stora avloppsreningsverken, bräddningar, dagvatten Avlopp i kretslopp och biogas Markanvändning Långsiktigt bärkraftig konsumtion av varor och tjänster Transporter och resande

9 Ingen övergödning – Avlopp i kretslopp Strategiskt vägval i den kommande strategin för Ingen övergödning: När befolkningen växer – hur ska avloppshanteringen byggas ut? Stora avlopps- reningsverk Enskilda avlopp Nybyggnation stad och land Storskalig utvinning av näringsämnen Återföring av kväve, fosfor, spårämnen och mull genom avlopp i kretslopp eller delar genom urinsortering

10 Jfr Naturvårdsverkets förslag om mål för återföring på 40 procent fosfor och 10 procent kväve......med länets cirka 25 procent fosfor och 5 procent kväve Små avlopp och nya fastigheter Särskilda områden? Vad kan göras i reningsverken?

11 Kontaktinformation Synpunkter på strategin, frågor om remissen Anders Lindblom Tfn: 08-785 44 60 anders.lindblom@lansstyrelsen.se anders.lindblom@lansstyrelsen.se Samordnare miljömål Länsstyrelsen Amanda Palmstierna Tfn: 08-785 40 41 amanda.palmstierna@lansstyrelsen.se amanda.palmstierna@lansstyrelsen.se Eva Svensson Tfn: 08-785 42 56 eva.svensson@lansstyrelsen.se eva.svensson@lansstyrelsen.se http://www.lansstyrelsen.se/stockholm

12 Kontaktinformation: Anders Lindblom, enheten för miljöplanering Tfn: 08-785 44 60 e-post: Anders.Lindblom@lansstyrelsen.seAnders.Lindblom@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm


Ladda ner ppt "Avloppshantering i Stockholms län – ett vägval i strategin för Ingen övergödning Vas-rådet den 13 februari 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser