Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Höstmöte 2015 Tid och plats: Den 26 november kl: 18.30, Golfrestaurangen i Kulhult. Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Höstmöte 2015 Tid och plats: Den 26 november kl: 18.30, Golfrestaurangen i Kulhult. Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet."— Presentationens avskrift:

1 Höstmöte 2015 Tid och plats: Den 26 november kl: 18.30, Golfrestaurangen i Kulhult. Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokoll 6. Val av ombud till GDF-möte 7. Fastställande av verksamhetsplan och av medlems- och greenfeeavgifter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt budget. 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. - Mandat att ändra medlemsformer och greenfeeavgifter - Övriga frågor

2 Höstmöte 2015 Förslag på Billingens representant klubben på GDF-möte: Billingens GK representeras av ordförande Lars-Erik Nystedt på GDF-möten eller den som styrelsen utser som hans ersättare.

3 Höstmöte 2015 Verksamhetsplan 2016 Pro Shop Reception/kansli Bana Restaurangen

4 Höstmöte 2015 KategoriÅlderÅrsavgiftKlubbavgift Fullvärdig24+4900 kr300 Pensionär67+3700 kr300 Mellan Greenfee24+3700 kr Passiv 450 kr GK år 224+4100 kr300 GK år 324+4900 kr300 Junior0-21 600 kr150 Bas 224+1300 kr Bas 424+1800 kr Bas 624+2300 kr Bas Förälder24+1300 kr 2 för 124+4900 kr300 Studerande22+1300 kr Ungdom22-232500 kr300 Familjeavgift10 100 kr Övriga Förslag till årsavgifter

5 Höstmöte 2015 IntäkterResultat 2014Budget 2015Prognos 2015Budget 2016 Medlemsrelaterade avgifter1 898 3341 961 0001 954 1042 055 000 Reklam och sponsring605 248650 000584 424600 000 Gästspel721 047750 000751 854800 000 Shop och Pro1 105 4471 220 000874 710930 000 Bidrag och gåvor133 073110 000125 635110 000 Externa uppdrag1 093 2251 130 0001 068 7721 100 000 Interna intäkter835 329740 000959 702878 000 Övriga intäkter503 225441 000458 285496 000 Summa intäkter6 894 9287 002 0006 777 4866 969 000

6 Höstmöte 2015 KostnaderResultat 2014Budget 2015Prognos 2015Budget 2016 Material och förnödenheter970 886995 000832 655912 000 Övriga externa kostnader1 691 1511 765 0001 807 2401 626 000 Interna kostnader820 401760 000822 049725 000 Personalkostnader2 849 1132 980 0002 898 9602 800 000 Avskrivningar170 507132 000136 440355 000 Finansiella kostnader246 959250 000201 061230 000 Bokslutsdispositoner+ skatt17 793- 16 050 Summa kostnader6 766 8106 882 0006 682 3546 648 000 Resultat128 118120 00095 132321 000

7 Höstmöte 2015 Rangebollar: 100 kr rabatt på årskort. 100 kr rabatt på golfhäfte. Max fem greenfeebiljetter på BiGK för 250 kr/st (t om 31/5). Årsgreenfee i Mariestad, Lidköping, Falköping, Knistad? Förslag - Erbjudande till fullvärdiga medlemmar

8 Höstmöte 2015 Styrelsen föreslår att medlemmarna fastställer: A.Verksamhetsplan för 2016 B.Budget för 2016 C.Medlemsavgifter för 2016 Beslut om verksamhet, budget och avgifter

9 Höstmöte 2015 1.Styrelsens föreslår att höstmötet beslutar: Att ge styrelsen mandat att anpassa medlemsformer, mervärden för fullvärdiga medlemmar och greenfeeavgifter under innevarande säsong Styrelsens förslag samt motioner

10 Höstmöte 2015 Betala in årsavgifter snarast - fem priser. Ideella insatser behövs - utveckla kommittéerna. Locka med nya medlemmar och greenfeegäster. Fler faddrar till måndagsgolfen. Ny hemsida. Övriga frågor

11 Höstmöte 2015 Valberedningen Bankommittén informerar Per informerar Anders informerar Vision 2020 Prisutdelning KM 2015 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Höstmöte 2015 Tid och plats: Den 26 november kl: 18.30, Golfrestaurangen i Kulhult. Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet."

Liknande presentationer


Google-annonser