Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Höstmöte 2015 Tid och plats: Den 26 november kl: 18.30, Golfrestaurangen i Kulhult. Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Höstmöte 2015 Tid och plats: Den 26 november kl: 18.30, Golfrestaurangen i Kulhult. Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet."— Presentationens avskrift:

1 Höstmöte 2015 Tid och plats: Den 26 november kl: 18.30, Golfrestaurangen i Kulhult. Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokoll 6. Val av ombud till GDF-möte 7. Fastställande av verksamhetsplan och av medlems- och greenfeeavgifter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt budget. 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. - Mandat att ändra medlemsformer och greenfeeavgifter - Övriga frågor

2 Höstmöte 2015 Förslag på Billingens representant klubben på GDF-möte: Billingens GK representeras av ordförande Lars-Erik Nystedt på GDF-möten eller den som styrelsen utser som hans ersättare.

3 Höstmöte 2015 Verksamhetsplan 2016 Pro Shop Reception/kansli Bana Restaurangen

4 Höstmöte 2015 KategoriÅlderÅrsavgiftKlubbavgift Fullvärdig kr300 Pensionär kr300 Mellan Greenfee kr Passiv 450 kr GK år kr300 GK år kr300 Junior kr150 Bas kr Bas kr Bas kr Bas Förälder kr 2 för kr300 Studerande kr Ungdom kr300 Familjeavgift kr Övriga Förslag till årsavgifter

5 Höstmöte 2015 IntäkterResultat 2014Budget 2015Prognos 2015Budget 2016 Medlemsrelaterade avgifter Reklam och sponsring Gästspel Shop och Pro Bidrag och gåvor Externa uppdrag Interna intäkter Övriga intäkter Summa intäkter

6 Höstmöte 2015 KostnaderResultat 2014Budget 2015Prognos 2015Budget 2016 Material och förnödenheter Övriga externa kostnader Interna kostnader Personalkostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Bokslutsdispositoner+ skatt Summa kostnader Resultat

7 Höstmöte 2015 Rangebollar: 100 kr rabatt på årskort. 100 kr rabatt på golfhäfte. Max fem greenfeebiljetter på BiGK för 250 kr/st (t om 31/5). Årsgreenfee i Mariestad, Lidköping, Falköping, Knistad? Förslag - Erbjudande till fullvärdiga medlemmar

8 Höstmöte 2015 Styrelsen föreslår att medlemmarna fastställer: A.Verksamhetsplan för 2016 B.Budget för 2016 C.Medlemsavgifter för 2016 Beslut om verksamhet, budget och avgifter

9 Höstmöte Styrelsens föreslår att höstmötet beslutar: Att ge styrelsen mandat att anpassa medlemsformer, mervärden för fullvärdiga medlemmar och greenfeeavgifter under innevarande säsong Styrelsens förslag samt motioner

10 Höstmöte 2015 Betala in årsavgifter snarast - fem priser. Ideella insatser behövs - utveckla kommittéerna. Locka med nya medlemmar och greenfeegäster. Fler faddrar till måndagsgolfen. Ny hemsida. Övriga frågor

11 Höstmöte 2015 Valberedningen Bankommittén informerar Per informerar Anders informerar Vision 2020 Prisutdelning KM 2015 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Höstmöte 2015 Tid och plats: Den 26 november kl: 18.30, Golfrestaurangen i Kulhult. Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet."

Liknande presentationer


Google-annonser