Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mehmed Novo Diagnoser i NRS 2009 – 2011 NRS höstmöte 27 – 28 september 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mehmed Novo Diagnoser i NRS 2009 – 2011 NRS höstmöte 27 – 28 september 2012."— Presentationens avskrift:

1 Mehmed Novo Diagnoser i NRS 2009 – 2011 NRS höstmöte 27 – 28 september 2012

2 Mehmed Novo Diagnosgruppen Britt-Marie Stålnacke, öl, Umeå Elisabeth Roeck-Hansen Högberg, öl, Danderyds sjukhus Jan Sörensen, öl, Linköping Mehmed Novo, öl, Umeå

3 Mehmed Novo Uppdrag från Styrgruppen Diagnoser inom NRS har diskuterats vid flera tillfällen. Bakgrunden är att de enheter som ingår i registret använder många olika diagnoser för liknande tillstånd och jämförelser som baseras på diagnoser kan därför inte göras. Diagnosgruppen har därför åtagit sig uppdraget att göra en ”lathund” för de diagnoser som används mest inom NRS. Diagnosgruppen är medvetna om att diagnoser kan indelas och systematiseras på många olika sätt, Vår ambition har varit att på ett så enkelt sätt som möjligt försöka hitta enhetliga kriterier för användbara diagnoser och att det på sikt ska vara möjligt att göra jämförelser av dessa inom registret. Vi har valt att utgå från ICD-10 eftersom denna indelning av diagnoser används mest i kliniskt arbete. Första förslag på lathund skickades till enheterna juli 2007.

4 Mehmed Novo Viktiga tidpunkter 2009 – startar NRS webbversion 2009 mars – Diagnoslathund startar som pilotprojekt 2009 oktober – Lathunden presenteras på NRS höstmöte 2010 april – första uppföljning av lathunden presenteras på NRS vårmöte

5 Mehmed Novo Diagnos I Personalifyllt formulär ska diagnoser rangordnade efter smärtrehabiliterings- relevans skrivas in. Det behöver inte vara den ”vikigaste” diagnosen ur medicinsk- utan ur smärtrehabiliteringssynpunkt. Här presenteras den s.k. Första diagnosen som alltid ska vara en smärtdiagnos.

6 Mehmed Novo Antal avslutade fall

7 Mehmed Novo Antal unika diagnoser – dvs. diagnoser som förekommer åtminstone en gång Lathunden = 44 diagnoser

8 Mehmed Novo Diagnoser som förekommer endast 1 gång, procent.

9 Mehmed Novo Relation mellan antal diagnoser i Lathunden och faktiskt antal av registrerade diagnoser i NRS Lathund2008200920102011 F-diagnoser317333129 G-diagnoser1432505257 R-diagnoser421151621 M-diagnoser199848134140

10 Mehmed Novo Tio-i-topp, procent 20082009 20102011 M79712,8M79710,9M79713,6M79712,5 M7917,7M5458,7R529 9,9R5298,9 M5317,1M7917,7M545 8,3M5457,7 S1347,0R5227,2M791 7,0M7916,8 M5456,0M5446,2M531 6,3M5315,9 R5225,6R5295,5M544 4,2M5444,7 M7904,3F4544,5M530 3,7M5303,7 M5424,1M5424,2T918 3,7R5223,6 R5294,0S1343,7M542 3,1M5423,5 M5443,5M5313,2S134 2,6M5493,2 Ingår inte i Lathunden

11 Mehmed Novo Sammanfattning Det tycks som om efter den första ”förvirringen” börjar Lathunden uppfylla sitt syfte: –hitta enhetliga kriterier för användbara diagnoser och att det på sikt ska vara möjligt att göra jämförelser av dessa inom registret Det krävs dock mycket mer arbete och enighet för detta.

12 Mehmed Novo Några avslutande reflektioner Skriv tydligt (läsbart) diagnos in i PIF-en så att: –M545 (Lumbago) inte blir A545 (Gonokockfaryngit) –M609 (Myosit) inte blir H609 (Extern otit) –R529 (Smärta eller värk) inte blir R520 (Akut smärta, som aldrig är en NRS diagnos)

13 Mehmed Novo Planerad fortsättning … –Diagnosgruppen tillsammans med prof. Gerdle fortsätter arbete i NRS –Målsättning är att definiera och utveckla Smärtklassificering genom ett vetenskapligt arbete.

14 Mehmed Novo © B. Gerdle

15 Mehmed Novo © B. Gerdle


Ladda ner ppt "Mehmed Novo Diagnoser i NRS 2009 – 2011 NRS höstmöte 27 – 28 september 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser