Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Vår Linnéa utan vårdskador”. Vi som har arbetat med Linnéas vårdskadeprevention Liselott Svanberg sjuksköterska avd 17 Linnda Eriksson sjuksköterska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Vår Linnéa utan vårdskador”. Vi som har arbetat med Linnéas vårdskadeprevention Liselott Svanberg sjuksköterska avd 17 Linnda Eriksson sjuksköterska."— Presentationens avskrift:

1 ”Vår Linnéa utan vårdskador”

2 Vi som har arbetat med Linnéas vårdskadeprevention Liselott Svanberg sjuksköterska avd 17 Linnda Eriksson sjuksköterska avd 3 Maja Janlöv undersköterska avd 17 Britt-Louise Andersson Sårsamordnare Maria Borensved undersköterska avd 3

3 Syfte – Minska vårdskador hos Linnéa

4 Delmål Skapa en blankett så man får med fler parametrar och som kan utföras vid samma tillfälle Undersköterskor ska bli mer delaktiga i bedömningar och åtgärder Utbilda personalen där brister inom valda områden finns Att fler vårdskador ska registreras i synergi.

5 Mål Öka antalet riskbedömningar inom 24 timmar med 50 %.

6 Vad vill vi ska bli bättre Vårdrelaterade skador skrivs inte i Synergi. Det är tidskrävande att logga in och skriva avvikelser Undersköterskor är inte så delaktiga i riskbedömningar som man önskar Senior Alert upplevs omständligt och det är dålig återkoppling av resultat Det blir många besök hos samma patient för att göra olika riskbedömningar

7 Tidsplan fastställs

8 Vi skapar en ny blankett för att få med fler riskparametrar samtidigt hos patienten Vi utgick från en befintlig blankett från AVA och senior alert och gjorde om efter våra behov

9 Det gick åt mycket kaffe när den nya riskbedömningsinstrumentet och personalenkäten utformades

10 Nya riskbedömningsblankett Tidigare bedömdes risk för fall, undernäring och tryck enligt senior alert. I den nya riskbedömningen har vi lagt till pvk, smärta och en enkel munbedömning. Vi har också bytt ut Modifierad Norton-skalan mot RAPS-skalan.

11 Information till medarbetare om den nya blanketten spreds på APT och via workshop

12 Räcker kunskaperna hos våra medarbetare? Vi delade ut enkäten till 28 st på avd 17 och till 34 st på avd 3. På avd 17 svarade 18 st och på avd 3 svarade 23 st.

13 Enkät-kunskapsskattning resultat avd 17 7 undersköterskor och 11 sjuksköterskor svarade

14 Enkät-kunskapsskattning resultat avd 3 12 undersköterskor och 11 sjuksköterskor svarade

15 Resultat av enkät- mer utbildning behövs! Trycksår- osäkerhet kring orsaker och graderingar, mer kunskap behövs Munhälsa- man vet vad man ska undersöka men det behövs mer kunskap om hur man bedömer det man ser Smärtskattning- mer kunskap om och införande av Abbey Pain Scale Synergi- behov av genomgång med personalen om hur man skriver en avvikelse i Synergi

16 Vi startade med att göra en mätning med den gamla riskbedömningsblanketten under två veckor för att se hur många riskbedömningar som gjordes inom 24 timmar. Sedan infördes den nya blanketten. Ny mätning gjordes under en två-veckors period med den nya blanketten. Resultat mellan gammal och ny blankett jämfördes.

17 Resultat avd 17

18 Resultat avd 3

19 Andra förbättringar på vägen Avd 17 tittar på blankett för enkel kostregistrering som används på avd 3 Whiteboardtavla som finns hos varje patient på avd 3 för att tydligt se risker och insatta åtgärder, diskuteras på avd 17 Avd 3 testar förebyggande förband för trycksår i sacrum, dessa används med framgång på avd 19 CLV Avvikelse skrevs på svårighet att logga in i Synergi ett enkelt sätt finns och information behöver spridas

20 Resutat Synergi

21 Detta hände samtidigt i regionen Trycksåren ska minska <10 % 2016 Trycksåren ska minska < 5 % 2017 Trycksår som fokusområde 2016 från ledningen för Hälso och sjukvård PPM trycksår mäts varje månad Ett nätverk av undersköterskor från varje avdelning startar Utbildning planeras både för nyanställda och van personal vid ett flertal tillfällen Förändringar i dokumentation och Synergi Förändringar gjordes i riskbedömningsmallen i Senior Alert

22 Hur går vi vidare Utvärdering av ny riskbedömningsblankett tillsammans med personal Fortsätta med ny riskbedömningsblankett? Utbilda personal Fortsätta med att involvera undersköterskorna

23 Vi nådde inte helt upp till vårt mål men arbetet med vårdskadeprevention fortskrider.


Ladda ner ppt "”Vår Linnéa utan vårdskador”. Vi som har arbetat med Linnéas vårdskadeprevention Liselott Svanberg sjuksköterska avd 17 Linnda Eriksson sjuksköterska."

Liknande presentationer


Google-annonser