Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varumärket Luleå kommun Kommunikationskontoret Position Luleå kommun ska uppfattas som en nationell förebild inom respektive verksamhetsområde. Varumärkeslöfte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varumärket Luleå kommun Kommunikationskontoret Position Luleå kommun ska uppfattas som en nationell förebild inom respektive verksamhetsområde. Varumärkeslöfte."— Presentationens avskrift:

1 Varumärket Luleå kommun Kommunikationskontoret Position Luleå kommun ska uppfattas som en nationell förebild inom respektive verksamhetsområde. Varumärkeslöfte Luleå kommun ska ge god service som kännetecknas av en hög tillgänglighet och ett bra bemötande. Målbild 2020 Luleå kommuns verksamheter ska präglas av hög kundnöjdhet.

2 Medborgarundersökning Om SCB:s undersökning 138 kommuner deltog 2015. 1200 Luleåbor har tillfrågats, 42 procent har svarat (44 procent snitt i landet) För att en förändring ska vara statistiskt säkerställd ska förändringen vara minst två procentenheter (+ eller -). * innebär att frågan har förändrats under mätperioden 2006-2015 varför resultaten inte är helt jämförbara över tiden. Kommunikationskontoret

3 Medborgarundersökning Procentuell svarsfrekvens 2015 Kommunikationskontoret

4 Medborgarundersökning Sammanfattning Av 26 undersökta verksamheter ligger Luleå kommun över snittet i 23 fall. Medborgarna i Luleå är mer nöjda både jämfört med samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksklass (över 50 000 inv). Högst NRI har Danderyd med betygsindex 78. Luleå hamnar på plats 28 med betygsindex 65 (plats 7 index 64 2014) Högst NMI har Danderyd med betygsindex 69. Luleå hamnar på plats 21 med betygsindex 61 (plats 2 index 64 2014). Högst NII har Danderyd med betygsindex 58. Luleå hamnar på plats 60 med betygsindex 40 (plats 8 index 50 2014). Kommunikationskontoret

5 Medborgarundersökning Sammanfattning Luleås placering inom respektive område som undersökts: Kulturellt utbud (1 plats) Fritidsmöjligheter (4 plats) Utbildningsmöjligheter (6 plats) Idrotts- och motionsanläggningar (9 plats) Räddningstjänst (11 plats) Kommersiellt utbud (16 plats) Gymnasieskola (17 plats) Miljöarbete (22 plats) Kommunikationer (22 plats) Arbetsmöjligheter (24 plats) Rekommenderar andra att flytta hit (29 plats) Renhållning och sophämtning (29 plats) Grundskolan (34 plats) Kommunikationskontoret

6 Medborgarundersökning Sammanfattning Luleås placering inom respektive område som undersökts: Gång- och cykelvägar (36 plats) Stöd för utsatta personer (41 plats) Kommunens information (42 plats) Förskolan (43 plats) Trygghet (43 plats) Gator och vägar (44 plats) Bemötande och tillgänglighet (50 plats) Förtroende (53 plats) Möjlighet att påverka (54 plats) Vatten och avlopp (64 plats) Komma i kontakt (66 plats) Äldreomsorgen (81 plats) Bostäder (136 plats) Kommunikationskontoret

7 Medborgarundersökning Nöjd-Region-Index (NRI) Kommunikationskontoret

8 Medborgarundersökning Rekommendation Kommunikationskontoret

9 Medborgarundersökning Arbetsmöjligheter Kommunikationskontoret

10 Medborgarundersökning Utbildningsmöjligheter Kommunikationskontoret

11 Medborgarundersökning Bostäder Kommunikationskontoret

12 Medborgarundersökning Kommunikationer Kommunikationskontoret

13 Medborgarundersökning Kommersiellt utbud Kommunikationskontoret

14 Medborgarundersökning Fritidsmöjligheter Kommunikationskontoret

15 Medborgarundersökning Trygghet Kommunikationskontoret

16

17 Medborgarundersökning Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Kommunikationskontoret

18 Medborgarundersökning Bemötande - Tillgänglighet Kommunikationskontoret

19 Medborgarundersökning Förskolan Kommunikationskontoret

20 Medborgarundersökning Grundskolan Kommunikationskontoret

21 Medborgarundersökning Gymnasieskolan Kommunikationskontoret

22 Medborgarundersökning Äldreomsorgen Kommunikationskontoret

23 Medborgarundersökning Stöd för utsatta personer Kommunikationskontoret

24 Medborgarundersökning Räddningstjänsten Kommunikationskontoret

25 Medborgarundersökning Gång- och cykelvägar Kommunikationskontoret

26 Medborgarundersökning Gator och vägar Kommunikationskontoret

27 Medborgarundersökning Idrotts- och motionsanläggningar Kommunikationskontoret

28 Medborgarundersökning Kulturverksamhet Kommunikationskontoret

29 Medborgarundersökning Miljöarbete Kommunikationskontoret

30 Medborgarundersökning Renhållning och sophämtning Kommunikationskontoret

31 Medborgarundersökning Vatten och avlopp Kommunikationskontoret

32

33 Medborgarundersökning Nöjd-Inflytande-Index (NII) Kommunikationskontoret

34 Inflytandefaktorer 2015 Kommunikationskontoret

35 Inflytandefaktorer 2014 - 2015 Kommunikationskontoret

36 Luleå kommuns tilläggsfrågor Kommunikationskontoret

37 Medborgarundersökning Hur vill du helst få information från Luleå kommun?

38 Medborgarundersökning Hur vill du helst kontakta Luleå kommun när du har ett ärende eller en fråga? Kommunikationskontoret

39 Medborgarundersökning Vilket samlat omdöme vill du ge kommunens service när du som medborgare kontaktar oss?

40 Medborgarundersökning Luleå kommun har som målsättning att kommunen ska växa med 10 000 nya invånare. Har du hört talas om denna målsättning? 2012 2013 Kommunikationskontoret 2014 2015

41 Medborgarundersökning Tycker du att det skulle vara bra om Luleå växte med 10 000 nya invånare? 2012 2013 Kommunikationskontoret 2014 2015


Ladda ner ppt "Varumärket Luleå kommun Kommunikationskontoret Position Luleå kommun ska uppfattas som en nationell förebild inom respektive verksamhetsområde. Varumärkeslöfte."

Liknande presentationer


Google-annonser