Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Swedsec - Orderläggning på aktiemarknaden Joakim Strid, September 10, 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Swedsec - Orderläggning på aktiemarknaden Joakim Strid, September 10, 2009."— Presentationens avskrift:

1 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Swedsec - Orderläggning på aktiemarknaden Joakim Strid, September 10, 2009

2 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. NMR 4.6.1 Orders placed in the Order Book, Automatically Matched Trades and Manual Trades must reflect the current market value of the Instrument in question and constitute genuine Orders and Trades. The same applies to Orders subject to Accept Matching. “Current market value” for Trades means prices, which, upon a comprehensive assessment, reflect the current pricing of the Instrument in question. When assessing the current market value, consideration should be made to, among other things, the changes in the pricing of the Instrument during the relevant Exchange Day, the changes in the pricing of the Instrument on previous Exchange Days, the volatility of the Instrument and the general changes in the pricing of comparable Instruments and, where relevant, other particular conditions related to the Trade. An Order will not reflect current market value if placed in the Order Book with a price that would not be considered current market value for a corresponding trade. The Orders period of validity must be taken into consideration when assessing the price of the Order. 2

3 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Aktuell marknadsvärde - varför? Allmänt investerarskydd och sundhetsregel Marknaden ska sätta pris – inte en enskild marknadsaktör Redskap för att sortera ut oönskade företeelser Hindra marknadsmissbruk och manipulativa beteenden

4 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Vad är aktuellt marknadsvärde? Bedömning grundad på: -Aktuell och historisk prisbild -Omständigheter som påverkar bedömningen av värdet på det enskilda instrumentet eller relaterade instrument -Andra extraordinära faktorer -Postens storlek av betydelse Exakta definitioner i ett regelverk är inte relevant eller realistiskt Börsen ska inte styra över prissättning

5 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. I vilka situationer får vi anledning att pröva? Stängningsordrar -Månadsskiften -Indexomviktningar Handel i illikvida instrument -Hur dåliga affärer kan man tillåta? Omsättning av större poster Handel i mycket små volymer Haussade aktier

6 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Stängningshandel 6

7 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Illikvida aktier – små poster 7

8 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Större poster 8

9 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Haussade aktier 9

10 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Bedömningar börsen gör i förhållande till medlems ansvar Avsikt att påverka prisbildning? -Även vetskap om kundens avsikt är graverande!

11 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Kundorder sent på em sista dagen på året - Avsikt att påverka prisbildning? 11

12 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Förslag till regeländring The Member may not place Orders or enter into Trades which, individually or together, are intended to improperly influence the price structure in the Trading System, which are devoid of commercial purpose, or which are intended to delay or prevent access to the Trading System by other Members. The above general rule means, for example, that it is prohibited:... A Member trading on behalf of a third party may not place any Orders or enter into any Trades if it suspects or reasonably should suspect that the third party for which it is dealing intends to accomplish such improper influence as is described above. 12

13 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Bedömningar börsen gör i förhållande till medlems ansvar Avsikt att påverka prisbildning? -Även vetskap om kundens avsikt är graverande! Vinning av prispåverkan -Uppenbara intressekonflikter förekommer

14 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Garanterade stängningsordrar - Vinning av prispåverkan? 14

15 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Bedömningar börsen gör i förhållande till medlems ansvar Avsikt att påverka prisbildning? -Även vetskap om kundens avsikt är graverande! Vinning av prispåverkan -Uppenbara intressekonflikter förekommer Bedömningar av rimlighet i förväntan att kunna omsätta volym -Särskilt viktigt vid stängningsordrar Tillvägagångssätt och tillgång till alternativ -Åtgärder för att begränsa impact förväntas om avsikten inte är att påverka prisbild

16 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Stängningsorder vid månadsskifte - Rimlighetsbedömning av volym att omsätta? - Tillvägagångssätt som begränsar market impact? 16

17 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Bedömningar börsen gör i förhållande till medlems ansvar Avsikt att påverka prisbildning? -Även vetskap om kundens avsikt är graverande! Vinning av prispåverkan -Uppenbara intressekonflikter förekommer Bedömningar av rimlighet i förväntan att kunna omsätta volym -Särskilt viktigt vid stängningsordrar Tillvägagångssätt och tillgång till alternativ -Åtgärder för att begränsa impact förväntas om avsikten inte är att påverka prisbild Vårdslöshet -Kontroller av routade / automatiserade flöden allt viktigare

18 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Automatiskt routad handel, algoritm - Vårdslöshet och bristande kontroller? 18

19 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Automatiskt routad handel, algoritm - Vårdslöshet och bristande kontroller? 19

20 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Automatiskt routad handel, algoritm - Vårdslöshet och bristande kontroller? 20

21 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Bedömningar börsen gör i förhållande till medlems ansvar Avsikt att påverka prisbildning? -Även vetskap om kundens avsikt är graverande! Vinning av prispåverkan -Uppenbara intressekonflikter förekommer Bedömningar av rimlighet i förväntan att kunna omsätta volym -Särskilt viktigt vid stängningsordrar Tillvägagångssätt och tillgång till alternativ -Åtgärder för att begränsa impact förväntas om avsikten inte är att påverka prisbild Vårdslöshet -Kontroller av routade / automatiserade flöden allt viktigare

22 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Nya förutsättningar med nya system Circuit breakers försvinner -Påverkan på makuleringsförfaranden -Market price ordrar måste valideras! Trading safeguards försvinner -Möjlighet att frivilligt tillämpa snarlika parametrar -Aktiveras av börsens för medlems räkning Market price ordrar i öppning / stängning

23 © Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Tack för uppmärksamheten! Trading Surveillance: +46 8 405 6290 ts@nasdaqomx.com


Ladda ner ppt "© Copyright 2009, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Swedsec - Orderläggning på aktiemarknaden Joakim Strid, September 10, 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser