Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Vi kan inte trolla med knäna” – hur media porträtterar socialtjänsten och socialsekreterare Helena Blomberg, Fil.dr. Sociologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Vi kan inte trolla med knäna” – hur media porträtterar socialtjänsten och socialsekreterare Helena Blomberg, Fil.dr. Sociologi."— Presentationens avskrift:

1 ”Vi kan inte trolla med knäna” – hur media porträtterar socialtjänsten och socialsekreterare Helena Blomberg, Fil.dr. Sociologi

2 Medias betydelse ●Makt att synliggöra oförrätter och missförhållanden ●Makt att visa vissa versioner av verkligheten ●Makt att begränsa hur vi ska tänka och tala om olika händelser eller hur saker och ting förhåller sig i samhället 2

3 Språk som handling! ●Hur vi tänker och talar om olika fenomen, händelser är också hur vi förhåller oss till dessa. ●Att se hur språket används för att göra något i text och tal. 3

4 Vilka media-berättelser förekommer och vad förmedlas? ●Social service-in-crisis-narratives 56% ●Take-action-narratives 19% ●Children-abused-narratives 9% ●Unfair-treatment-by-social-service-narratives 6% ●Victim-of-the-failed-system-narratives 4% ●A positive-turn-for-social service-narratives 4% ●Social service-in-success-narratives 2% 4

5 Victim-of-the-failed-system- narratives Vad görs? ●Här erkänns misstag och visar hur man anmäler sig själv till IVO ●Kritiserar och anklagar ledning och politiker för orimliga arbetsvillkor och att inte kunna garantera rättssäkerhet Hur framställs professionen/socialtjänsten? ●Hur man tar sitt moraliska ansvar som enskild socialsekreterare ●Icke-fungerande socialtjänst 5

6 Unfair-treatment-by-social- service-narratives Vad görs? ●Socialtjänst och socialsekreterare kritiseras och skuldbeläggs för misstag/oförrätter ●I uppföljande artiklar: rättfärdigar socialsekreterare sina handlingar Hur framställs professionen/socialtjänsten? ●Oprofessionella, partiska, ignorerande och offensiva i möten med klienter ●En inkompetent myndighet 6

7 Children-abused-narratives Vad görs? ●Socialtjänst och socialsekreterare kritiseras och skuldbeläggs för att; inte följa upp anmälningar av barnärenden, inte ha möjlighet att stoppa fall av barnmisshandel och extrema fall –mord: Yara-fallet Socialtjänstens regler för ensamkommande flyktingbarn följdes inte. Tjänstemännen hade gjort egna rutiner. Elva olika handläggare var involverade i Yara. Ingen agerade. (BLT, 26 augusti 2014). 7

8 Children-abused-narratives (fort.) Hur framställs professionen/socialtjänsten? ●Inkompetenta, oprofessionella som inte är kapabla att klara sina arbetsuppgifter Frågan om ansvaret för misstag – diskuteras vidare i media Politiker: ” Det är inte en resursfråga. Det är en fråga om bristande rutiner”. (BLT, 6 maj2014) 8

9 Children-abused-narratives (fort.) Facket rättfärdigar kritiken och misstag å socialsekreterarnas sida, i fallet Yara: “En hög arbetsbelastning ökar riskerna för misstag. (…) Det är svårt att hinna med, att hinna prioritera rätt ärenden. Det är ingen ursäkt för vad som hänt, men det är den verkligheten vi lever i” (BLT, 6 May 2014). 9

10 Children-abused-narratives (fort.) Ledningen rättfärdigar kritik från IVO: Chef: “Vi är helt enkelt rejält underbemannande, en organization i kaos med jättemånga nya medarbetare (…) Det här är ett strukturellt problem i hela landet“ (Helsingborgs Dagblad, 9 Mars 2015). 10

11 Social service-in-crisis- narratives Brister i skydd kring barn trots Yaras död (BLT, 3 February 2015) Yara blottar socialtjänst i djup kris (Norran Skellefteå, 12 February 2015) Socialsekreterare: “Det är de svagaste i samhället som förlorar, vi är deras sista skyddsnät” (Göteborgs Posten, 27 April 2012). 11

12 Social service-in-crisis- narratives (forts.) Socialsekreterare: “Hur vill de att vi ska prioritera? Hur ska vi göra våra jobb? De enda svar vi får är att “kompentens finns i gruppen” och “gör det bästa av situationen”.” (Göteborgs Posten, 27 April 2012). 12

13 Social service-in-crisis- narratives (forts.) ●Metaforer – förmedlar ett allvar Ett kommunalråd uttalar följande: ”Vi gör vårt yttersta, men vi kan inte trolla. Vi saknar tio socialsekreterare.” En socialsekreterare uttalar följande: ”Ge oss resurser – vi går i däck” Journalister använder: ”Socialtjänsten i fritt fall” ”Socialtjänsten går på knäna” 13

14 Take-action-narratives Fackliga företrädare: ●”Socialtjänsten är i kris – nu är det slutsnackat” (Smålandsposten, 8 maj 2015) ●”Lösningar finns för socialtjänsten” – Situationen inom landets socialtjänster är akut. Nu krävs snabba och kraftfulla åtgärder. ●”Därför vill Vision att regeringen tar initiativ till en nationell kommission som tar ett helhetsgrepp på alla delar i socialtjänsten. (Norran, 2 Januari, 2015) 14

15 Avslutningsvis…. ●Den mediala bilden är per definition problemorienterad och har stor makt att påtala problem – synliggörandet av problematiken kan påverka uppfattningar om socialtjänsten och socialsekreterare. ●Den mediala bilden kan (re)produceras genom sociala medier (nätverket ”Ny bryter vi tystnaden, bloggar), gemeneman som läser om problematiken och/eller är själv drabbad som klient. 15

16 Avslutningsvis…. ●Den dominerande mediabilden av en icke- fungerande socialtjänst och socialsekreterare som vill ta moraliskt ansvar men får inte förutsättningarna att kunna bedriva yrket på ett rättssäkert sätt – återfinns även inom nationell och internationell forskning. ●För att få en vändning på denna negativa medierapportering behövs fler goda exempel på lösningar, hur ledning och politiker tar ansvar för att förbättra arbetsvillkoren – för att inspirera andra till att det går att bygga upp en fungerande socialtjänst. 16


Ladda ner ppt "”Vi kan inte trolla med knäna” – hur media porträtterar socialtjänsten och socialsekreterare Helena Blomberg, Fil.dr. Sociologi."

Liknande presentationer


Google-annonser