Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av förutsättningar för studentinflytande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av förutsättningar för studentinflytande."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av förutsättningar för studentinflytande

2 Uppdraget Så har UKÄ tagit sig an uppdraget Kårernas roll

3 Uppdraget

4 Helene Hellmark Knutsson: ”… det (är) inte ett återinförande av kårobligatoriet som jag anser är vägen framåt, utan det är just att säkerställa och stärka oberoende studentkårer och förhoppningsvis också ge dem förutsättningar för att ha en mycket bred representativitet bland studenterna.”

5 UKÄ:s kartläggning

6 Kårernas jämlika villkor Kårernas förutsättningar att självständigt bedriva ett meningsfullt studentinflytande

7 UKÄ:s analys

8 Redovisas senast 1 februari 2017

9 Tack för mig! andrea.amft@uka.se

10 Universitetskanslersämbetet får i uppdrag att kartlägga och analysera studentinflytandets förutsättningar efter kårobligatoriets avskaffande. Frågor om kårernas jämlika villkor och deras förutsättningar att självständigt bedriva ett meningsfullt studentinflytande ska särskilt uppmärksammas. I uppdraget ingår också att överväga behov av åtgärder och i förekommande fall lämna förslag till sådana. I de fall myndigheten bedömer att det behövs författningsändringar, ska sådana förslag lämnas och kommenteras. Universitetskanslersämbetet ska inom ramen för sitt uppdrag inhämta information och synpunkter från universitet och högskolor och från sådana studentkårer vi universitet och högskolor som avses i studentkårsförordningen (2009:769). Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2017. Uppföljning av studentinflytande


Ladda ner ppt "Uppföljning av förutsättningar för studentinflytande."

Liknande presentationer


Google-annonser