Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 11.12.2015 lösningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 11.12.2015 lösningar."— Presentationens avskrift:

1 © Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 11.12.2015 lösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast monterad reservkompass, sjö-VHF, GPS, sjökortsplotter och radar. Väderrapporten för sjöfarande 15.6.2004 kl. 12.50. Utsikterna fram till i morgon bitti: Finska viken, nordlig till ostlig vind 2–5 m/s. God sikt. Missvisningen är 6° E om inte annat nämns i uppgiften. Koordinaterna i denna examen är angivna med engelska beteckningar N=North=N=Nord, E=East=O=Ost 1 Kustnavigation

2 © Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi 2 1.15.6.2004 kl. 18.50 är din position 59°25,5’N 023°07,5’E. Du planerar din rutt mot havsfyren Osmussaar. (I den svenska examen gavs fel latitud= 59°29,5’N som här är korrigerad för att motsvara det finska originalet=samma lösningsmodell) a)Vilken är tidvattenströmmens kurs och fart? (2p) Kög = 135  15.6.2004 HW tid 21.48 Sökt tid18.50 Δh 3 h före HW HW 21.48 3.1 m MRs=4,0m LW 15.35 0,4 m MRn=2,4m Höjdskillnad 2,7 m (närmare neap) Ks= 090 o Kustnavigation Fs= Höjdskillnaden/MRn * RateNp= 2,7m/2,4m*3,1kn=3,5 kn

3 © Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi 3 b)Vilken är den styrda kompasskursen, om den av tidvattnet förorsakade strömmen antas förbli oförändrad under hela resan? Den nordostliga vinden förorsakar 7° avdrift. Din fart är 7 knop. (3p) c)När skulle du vara på 2 sjömils avstånd från havsfyren (1p) Ks =090  Fs = 3,5 kn Fgv = 7 kn Fög = 9 kn Kgv vind Kgv = 155  a = - 7  K = 148  m = - 6  Km = 142  d = + 8  Kk = 150  Kög = 135  Dög = 10,4 M - 2 M = 8,4 M Fög = 9 kn Start kl. 18.50 Körtid 56 Framme kl. 19.46 Kög = 135  Kgv = 155  Kustnavigation

4 © Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi 2.16.6.2004 ungefär klockan 06.30 närmar du dig Hangö hamn. Fartyget har ett djupgående på 2,2 m. Du önskar en säkerhetsmarginal på 1,0 m. Djupet i hamnen är, enligt sjökortet, 1,2 m. När kan du komma in i hamnen? (1p) 4 1013 Vi behöver tidvatten: 2,2 m + 1,0 m – 1,2 m = 2,0 m -2h 45 min Vi läser från tabellen: HW = 3,2 m 1013 LW = 0,3 m 0400 Vi kommer in klo 07.28 HW 1013 - 2.45 kl. 07.28 Kustnavigation

5 © Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi 5 3.Bestickpunkten är 59°56,0’N 025°27,5’E. Havsfyren Kalbådagrund pejlas 45° om styrbord klockan 11.50 och tvärs om styrbord klockan 12.20. Båtens kompasskurs är 350° och farten 6 knop. a)Vilken är din position klockan 12.20? (2p) Kk = 350 o d = - 1 o Km = 349 o m = + 6 o K = 355 o K = 355  sv = + 90 o 445  - 360  B = 085 o Fart = 6 kn Tid = 30 min 59°58,9’N 025°30,0’E Bp K = 355 o B = 085 o 3M Kustnavigation

6 © Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi 3.b) Bestickpunkten är 60°00,0’N 025°04,7’E. Då du korsar 11,0 m farleden, vars ensmärken befinner sig väster om Eestiluoto, pejlar du enslinjen med reservkompassen i kompassbäring 017°. Reservkompassen visar kompasskurs 120°. Vilken är reservkompassens deviation för den styrda kursen? (1p) B = 026  m = - 6  Bm = 020  Bk = -017  d = + 3  På kompasskursen 120° ts = 026  6 Kustnavigation

7 © Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi 4.Bestickpunkten är 59°57,0’N 025°09,0’E. Du styr kompasskurs 230° och farten är 6 knop. Klockan 14.45 pejlar du havsfyren Helsinki i bogvinkel 35°om styrbord och klockan 15.15 i dubbel bogvinkel om styrbord. Vilken är din position klockan 15.15? (3p) Kk = 230  d = + 3  Km = 233  m = + 6  K = 239  sv = +35 o B = 274 o K = 239  sv = + 70  B = 309  Fart = 6kn Tid = 30 min Bp B = 274  B = 309 o K = 239  3M 59°55,0’N 025°00,0’E Kustnavigation

8 © Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi 5.Bestickpunkten är 59°42,0’N 025°31,5’E. Du styr kompasskurs 260° och farten är 12 knop. Klockan 16.30 pejlar du med huvudkompassen havsfyren Juminda i kompassbäring 151° och klockan 17.00 havsfyren Keri i kompassbäring 236°. Vilken är din position klockan 17.00 (3p) Kk = 260  d = + 8  Km = 268  m = + 6  K = 274  Bk = 151  tf = 14  B = 165  Bk = 236  tf = + 14  B = 250  Fart = 12 kn Tid = 30 min Bp K = 274  B = 165  6 M B = 165  B = 250  59°44,6’N 025°16,0’E Kustnavigation K = 274  tf= +8° +6°= 14 °

9 © Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi 6.Bestickpunkten är 59°48,5’N 024°17,9’E. Du styr kompasskurs 050° och farten är 8 knop. Klockan 18.00 pejlar du med huvudkompassen havsfyren Porkkala i kompassbäring 340° och klockan 18.30 i kompassbäring 265°. Vilken är din position klockan 18.30? (2p) KK = 050  d = + 4  Km = 054  m = + 6  K = 060  Bk = 340  tf = + 10  B = 350  Bk = 265  tf = + 10  B = 275  Fart = 8kn tid = 30 min B = 350  B = 275  K = 060  59°51,9’N 024°26,0’E B = 350  4 M Bp Kustnavigation tf= +4° +6°= 10°

10 © Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi 7.Bestickpunkten är 60°03,5’N 025°27,0’E. Du pejlar med huvudkompassen havsfyren Kalbådagrund i kompassbäring 130° och havsfyren Porvoon Majakka i kompassbäring 040°. Du styr kompasskurs 049°. Bestäm din position! (2p) Kk = 049  d = + 4  Bk = 053  m = + 6  K = 059  Bk = 130  tf = + 10  B = 140  Bk = 040  tf = + 10  B = 050  60°02,9’N 025°29,5’E B = 050  B = 140  10 Bp Kustnavigation tf= +4° +6°=10°

11 © Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi 8.En vindstilla natt när din position är 60°03,0’N 025°03,0’E styr du kompasskurs 093°. Du har för avsikt att köra till 9 m farleden och följa farleden till Ytter Tjärhällen. a)Rita din ruttplan för radarnavigering i sjökortet; när du navigerar använder du radarns VRM och EBL. (1p) Kk = 093  d = + 0  Km = 093  m = + 6  K = 099  1 2 3 4 De numrerade målen 1, 3 och 4 används som styrmärken 1 och 2 girpunkter 040  002  Kustnavigation

12 © Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi girpunkt /VRM 0,8 M, EBL VRM 2,7 M, EBL 1 1 2 3 b)Hur bestämmer du girpunkterna och hur gör du kurskontrollen? (1p) 3 2 girpunkt /VRM 0,5 M, EBL 4 4 Racon Kustnavigation

13 © Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi c)Ange girpunkternas koordinater? (1p) 60°02,1’N 025°14,9’E 60°04,2’N 025°18,4’E 1 1 2 2 Kustnavigation

14 © Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi Rätt Fel a)Havsbottnens form påverkar inte vågornas egenskaper (1p) b)Regnskurar och snöfall syns bra på radarskärmen (1p) c)Våghöjden anges i meter (1p) a)Gyrokompassen är beroende av jordens magnetfält (1p) 9.Ange med kryss i rutan vilket av följande påståenden är rätt och vilket fel: 14 Kustnavigation

15 © Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi 10 a)Hur bildas advektionsdimma? (1p) Advektionsdimma uppstår, då varm och fuktig luft strömmar över ett kallt hav. Med radiostation menas fartygets alla sändande och mottagande radioanläggningar såsom Sjö-VHF, radar, DSC-apparatur. c)Hur uppstår sjöbrisen? (1p) Sjöbrisen uppstår då solen värmer land och hav. Landområden uppvärms snabbare. Den varma lättare luften över land stiger uppåt och och ett undertryck uppstår. Ersättande luft strömmar in från det kallare havet samtidigt som den varma luften i de övre luftlagren strömmar i motsatt riktning. b) Förklara kort vad som menas med fartygets radiostation. (1p) 15 Kustnavigation Varm fuktig luft Kallt vatten Dimma uppstår


Ladda ner ppt "© Suomen Navigaatioliitto 2015 Rannikkomerenkulkuoppi Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 11.12.2015 lösningar."

Liknande presentationer


Google-annonser