Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Taxa Sveriges kommuner och landsting (SKL) –förslag till ny taxa för Miljö- och byggnadsnämndenens verksamhet översynen föranledd av ny plan- och bygglag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Taxa Sveriges kommuner och landsting (SKL) –förslag till ny taxa för Miljö- och byggnadsnämndenens verksamhet översynen föranledd av ny plan- och bygglag."— Presentationens avskrift:

1 Taxa Sveriges kommuner och landsting (SKL) –förslag till ny taxa för Miljö- och byggnadsnämndenens verksamhet översynen föranledd av ny plan- och bygglag (PBL) Miljö- och byggnadsnämnden får flera nya uppgifter att hantera följer taxa SKL 2004 MARS 2011

2 Taxa Kommunens rätt att ta ut avgift –kommunallagen (1991:900) 8 kap. 3b § särskilda föreskrifter –plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 8 § (9 § planavgift) –vad Miljö- och byggnadsnämndenen får ta ut avgift för 12 kap 10 § –hur avgifterna ska beräknas ska anges i taxa som beslutas av kommunfullmäktige

3 Taxa Plan- och bygglovtaxa 2011 –avgift räknas ut med hjälp av tabeller som hör till taxan –gällande prisbasbelopp används mPBB (faktor som i dag är 42,8) –justeringsfaktor används för bl.a folkmängd N (0,8 vid 0-20’ pe, 1,0 vid 20’-50’ pe, 1,2 vid mer än 50’ pe)

4 Taxa exempel Villa med garage (134 + 40kvm) inom dp-område Nuvarande (G = 29,00:- kr) –bygglov + bygganmälan 3 480:- + 4 176:- 7 656:- Taxa 2011 –mPBBxOFx(HF1+HF2)xN mPBB = 1/1000 av gällande prisbasbelopp (42,8) OF = objektfaktor, kvm (tab. 1) HF1 = handläggningsfaktor för bygglov (tab. 4) HF2 = handläggningsfaktor för startbesked (tab. 5) N = justeringsfaktor 0,8, 1,0 eller 1,2 42,8x8x(24+28)x0,6= 10 682:-

5 Taxa exempel Villa med garage (134 + 40kvm) inom dp-område Nuvarande –nybyggnadskarta 2 784:- –grovutstakning 2 900:- Totalt: 7 656 + 2 784 + 2 900 = 13 340:- Taxa 2011 –nybyggnadskarta (tab. 23) mPBBxNKFxN NKF = 110 eller 150 42,8x110x0,6 = 2 825:- –utstakning (tab. 24) mPBBxUFxN UF, beror på storlek 42,8x180x0,6 = 4 622:- grovutstakning 50% = 2 311:-, om annan än kommunen 20% för underlagsdata –summa 10 682+2 825+2 311 = 15 818:-

6 Taxa exempel Enkelt fritidshus 73kvm Nuvarande –bygglov 2 175:- Taxa 2011 –mPBBxOFx(HF1+HF2) xN 42,8x6x(10+13)x0,6 = 3 543:-

7 Taxa exempel Garage 45kvm inom dp-område Nuvarande –bygglov 1 392:- Taxa 2011 –mPBBxOFx(HF1+HF2)xN (tab. 11 komplementbyggnad) 42,8x2x(17+13)x0,6 = 1 540:-

8 Taxa exempel Industrihall 440kvm inom dp-område Nuvarande –Bygglov och bygganmälan 5 460:- + 6 652:- = 12 112:- Taxa 2011 –mPBBxOFx(HF1+HF2) xN 42,8x14x(24+28)x0,6 = 18 695:-

9 Taxa exempel Rivning (249 m2) Nuvarande –rivningslov 1 600:- Taxa 2011 –HFxmPBBxN (tab. 16) –HF = 100 (till 250kvm) 100x42,8x0,6 = 2 568:-

10 Taxa exempel Eldstad Nuvarande –bygganmälan 500:- Taxa 2011 –HF2xmPBBxN (tab. 15) 25x42,8x0,6 = 856:-

11 Taxa exempel förhandsbesked & underrättelse Nuvarande –Förhandsbesked storleksberoende 1320:- (130kvm) –Underrättelse ingen kostnad Taxa 2011 –Förhandsbesked 100xmPBBxN (tab. 7) 100x42,8x0,6 = 2 568:- –Underrättelse KOMxmPBBxN (tab. 3) KOM, 1-5 sakägare 40 40x42,8x0,6 = 1 027:-

12 Taxa exempel strandskyddsdispens Nuvarande –dispens 440:- Taxa 2011 –200xmPBBxN (tab. 7) 200x42,8x0,3 = 2 568:- –möten/dialog ark och BI med sökanden –Ev. platsbesök ark, BI –reskostnader –ark yttrande –handläggning

13 Taxa jämfört med Umeåregionen Umeå kommun –normalvilla 2010 ca 35700:- taxa 2011 blandning av gammalt och nytt. Ökad arbetsinsats ca 20-25% 2011 ca 42800:- –enkelt fritidshus mindre än 80 kvm 2011 ca 12900:- Vännäs kommun –normalvilla 2010, 11816:- Taxa 2011 enligt SKL’s förslag 2011, 21091:- –enkelt fritidshus mindre än 80 kvm 2011 ca 6500:-

14 Taxa, plan- och byggavdelningens förslag till beslut SKL’s taxa antas med N-faktor 0,6. Undantag –strandskydd –villa/större fritidshus N=0,3 –planavgift alternativ till tab. 8 –som vi gör i dag »faktisk kostnad »tas ut vid tomtförsäljning »Exploatören står för alla kostnader Byggnadsnämnd i taxan är Miljö- och byggnadsnämnden i Dorotea kommun


Ladda ner ppt "Taxa Sveriges kommuner och landsting (SKL) –förslag till ny taxa för Miljö- och byggnadsnämndenens verksamhet översynen föranledd av ny plan- och bygglag."

Liknande presentationer


Google-annonser