Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjegruppsamtal Att skapa förtroende och partnership vid utredningar om misstänkt barnmisshandel Hörnstenar: Bemöta familjen med respekt, öppenhet och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjegruppsamtal Att skapa förtroende och partnership vid utredningar om misstänkt barnmisshandel Hörnstenar: Bemöta familjen med respekt, öppenhet och."— Presentationens avskrift:

1 Familjegruppsamtal Att skapa förtroende och partnership vid utredningar om misstänkt barnmisshandel Hörnstenar: Bemöta familjen med respekt, öppenhet och tydlighet Ge tillbaka den kontroll familjen förlorat genom anmälan Stärka det sviktande föräldrasystemet Utgå från att människor som befinner sig i kris upplever vanmakt, förvirring och hopplöshet, fastän de inte visar det.

2

3 Syfte Familjen: Att var och en i familjen får möjlighet att ge sin bild av hur de ser på sin situation just nu, att de får tid och ges utrymme Att varje familjemedlem blir lyssnad på och bemött med respekt för sina tankar och känslor kring de problem de har

4 Syfte Professionella: Att främja ett förtroendefullt samarbete mellan familj och professionella – Partnership Att tidigt kunna klarlägga familjens problematik. Risk- och skyddsbedömning Planera utredning Planera stödinsats

5 Frågeställningar Hur ser Du på dig själv och din situation? På vilket sätt har Du försökt att påverka eller förändra det du är missnöjd med eller inte mår bra av? Hur skulle Du önska att det var och vad vill Du ha hjälp med?

6 Intervjun/Samtalet Berättelsen, situation och sammanhang Berätta hur är det? Vad är Du missnöjd med? vad skulle Du vilja förändra? vad mår Du inte bra av? Hjälpa den man intervjuar att berätta så konkret och specifikt som möjligt När? Var? Hur? Vem? Plats, Tid, Händelse, Person

7 Intervjun/samtalet Be den man pratar med att ge konkreta exempel på situationer eller händelser När hände det senast? Hur ofta var det? Gå igenom varje enskild händelse så detaljerat som möjligt Lyssna aktivt. Öppna följdfrågor Att få den man intervjuar att bli subjekt i sin egen berättelse Hur påverkar det här Dig? Hur kändes det? Hur tänkte du då?

8 Gemensam fika Flera funktioner: Energi Alla inte klara samtidigt och då underlättar det att småprata över en fika Omtanke

9 Referatet Återberätta värderingsfritt, utan tolkning Återberätta i tredje person Betona den intervjuades upplevelser, tankar och känslor Referera inte anklagelser, syndabockstänkande, skuldbeläggande eller önskemål om hur andra i familjen skall ändra sig.

10 Referat Syfte: Var och en i familjen får höra sina egna tankar, känslor och åsikter uttryckta genom någon annan. Det är bekräftande och förändrande. Var och en i familjen utan avbrott eller kommentarer får höra de andras tankar och känslor kring hur de ser på sig själva, problem och familjens situation – just nu.

11 Samtalsledaren Stödja intervjuarens referat genom följdfrågor Sammanfatta, väga och omformulera Hålla i eventuell dialog Förhindra öppna konflikter i rummet Betona ömsesidighet - det”mellanmänskliga” Bekräfta

12 Avslutning Inga beslut - men tid för nästa kontakt med socialsekreterare Familjen ges möjlighet att själva fortsätta den reflekterande processen De professionella avslutar tillsammans med reflektion, skyddsbedömning och planering för utredning och eventuella stödinsatser.

13 Barnsamtal Att lyssna på barn kräver uppföljning

14 AnmälanSamråd Polis- förhör Familje- grupp- samtal Utredningen fördjupas Kris- /stöd- insatser Familjegrupp- samtal Utredningen avslutas Ev. stöd/ behandling

15


Ladda ner ppt "Familjegruppsamtal Att skapa förtroende och partnership vid utredningar om misstänkt barnmisshandel Hörnstenar: Bemöta familjen med respekt, öppenhet och."

Liknande presentationer


Google-annonser