Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våld Annie Forsgren 2015. En definition av våld ”Varje könsrelaterad handling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våld Annie Forsgren 2015. En definition av våld ”Varje könsrelaterad handling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor,"— Presentationens avskrift:

1 Våld Annie Forsgren 2015

2 En definition av våld ”Varje könsrelaterad handling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.” – FNs deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993.

3 En definition av våld "Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill" – Per Isdal

4 Våldets grundläggande orsak ”Våld mot kvinnor är en manifestation av historiskt olika maktrelationer mellan män och kvinnor... och att våld mot kvinnor är en av de avgörande sociala mekanismer genom vilka kvinnor tvingas in i en underordnad ställning gentemot män.” – FNs deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, 1993.

5 Olika former av våld -Trafficking -Könsselektiv abort -HBTQ -Hedersrelaterat våld och förtryck -Könsstympning -”Mäns våld mot kvinnor”

6 Olika former av våld, forts. Fysiskt Psykiskt Sexuellt Hot om våld

7 Normaliseringsprocessen

8 Våldsvågen Upptrappning Våld Förlåtelse Värme Upptrappning Våld...

9 Fysiskt våld Örfilar Piskrapp Knuffar Sparkar Knytnävsslag Stryptag Hugg mm.

10 Psykiskt våld Förolämpningar och kränkningar Förstör ägodelar Kontrollerande beteende ”Nattliga rättegångar” Ekonomiskt våld

11 Sexuellt våld Våldtäkt Sexuella övergrepp Incest

12 Hot om våld Mot tjejen själv. Mot någon hon bryr sig om. Mot husdjur.

13 Barn som brottsoffer Enligt 5 kap. 11 § SoL ska socialnämnden särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp, av eller mot närstående, är brottsoffer. Med ordet bevittna menas huvudsakligen att någon sett eller hört något hända.

14 Barn som brottsoffer forts. Symptom: psykiska och fysiska. För stort ansvar. Stor risk för misshandel mot barn. Utåtagerande beteende. Skolproblematik. Risk för framtida utsatthet.

15 Intersektionalitet Kön Funktionsförmåga Sexualitet Klass Hudfärg Ålder Språk Normer

16 Varför/hur går hon? Signifikanta andra: -Se -Lyssna -Tro För farligt Barn

17 Att möta våldsutsatta Låt tjejen berätta utan att avbryta Ställ frågor först efter att hon har pratat klart Visa att du tror på det hon har att berätta Bekräfta att du känner igen hennes historia Kom inte med egna känsloyttringar kring det hon berättar Visa att det är okej att prata om vad som helst, du orkar lyssna Om du är osäker på om du har uppfattat något rätt- fråga!

18 Att möta våldsutsatt forts. Tjejen har ofta fått sitt handlingsutrymme och sitt självbestämmande krympt. Därför är det viktigt att hon själv får sätta ord på vad som är problemet formulera vad hon vill ha hjälp med göra egna val kring hur hon vill gå vidare

19 Att möta våldsutsatt forts. Kommer eventuellt gå tillbaka Ge information

20 Tack!


Ladda ner ppt "Våld Annie Forsgren 2015. En definition av våld ”Varje könsrelaterad handling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor,"

Liknande presentationer


Google-annonser