Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Epistemologiska frågor Epistemologi behandlar kunskapens natur, struktur och ursprung Traditionella frågor –Analys av begreppet kunskap –Grunder för berättigad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Epistemologiska frågor Epistemologi behandlar kunskapens natur, struktur och ursprung Traditionella frågor –Analys av begreppet kunskap –Grunder för berättigad."— Presentationens avskrift:

1 Epistemologiska frågor Epistemologi behandlar kunskapens natur, struktur och ursprung Traditionella frågor –Analys av begreppet kunskap –Grunder för berättigad tro Central fråga för kognitionsvetenskapen –Kunskapens organisation och representation Två områden –Kunskapsrepresentationsproblemet –Kunskapens natur Kunskapsrepresentation –Hur ska vi representera stora mängder kunskap så att de kan användas effektivt för att vägleda beteende och för att förstå och producera språk? Kunskapens natur –Procedurell och deklarativ kunskap –Tyst kunskap

2 Kunskapsrepresentation AI spelar en central roll –Exemplifierar den komputationella modellen av kognition –Kan användas för att testa grundidén Om vi kan bygga en intelligent dator… –Visar det att intelligens kan beskrivas som beräkning i ett informationsbehandlande system –Tyder det på att även människor kan beskrivas så Om vi inte lyckas… –Tyder det på att vi är på fel väg Ett svårt test... –Är förståelse av naturligt språk Förståelse av naturligt språk –Kräver en stor mängd kunskap –Och att denna är organiserad så att relevant kunskap snabbt kan kommas åt vid ” rätt” tillfälle Tvetydigheter –Jag lade regnstället i badkaret för det var vått –När pappa kom hem avbröt pojkarna sin cowboy-lek. De lade undan sina pistoler och sprang mot bilen –När polisen kom avbröt pojkarna sitt rånförsök. De lade undan sina pistoler och sprang mot bilen Otvetydiga för någon med… –Sunt förnuft –Språklig förmåga –Kunskap om kontexten

3 Kunskapsrepresentation (2) Hur skall kunskap representeras –Så att sådana exempel förstås? Frames och scripts –Flexibla –Verkar dock otroligt att just den vardagskunskap som krävs finns med Regelbaserade system –Än mindre flexibla Kanske mönster-matchning? –Vi mappar kanske helt enkelt situationen på handlingen utan explicit propositionell kunskap eller regler –T.ex. med hjälp av ett finjusterat konnektionistiskt nät –Konsekvenser för kognitionsvetenskapen… Problemet viktigt och olöst

4 Procedurell, deklarativ och tyst kunskap Deklarativ kunskap –”Veta att” –Kunkap om sanningen av deklarativa utsagor Distinktion mellan ”veta att” och ”veta hur” –Inte exakt samma som deklarativ och procedurell kunskap –Men snarlik Mycket av vår kunskap är antagligen deklarativt kodad –Den används i kontrollerade processer Vi har också ”know-how” –Automatiserad skicklighet –Att kunna cykla Förhållandet mellan att ”veta att” och ”veta hur” –Vi kan ha det ena, men inte det andra Skillnaden i distinktion –Lösa problem genom att följa deklarativa regler Know-how, men inte procedurell –Bebisen skriker efter mjölk Veta att, men utan deklarativ kunskap...

5 Frågor om olika kunskapsformer Måste viss kunskap med nödvändighet representeras antingen deklarativt eller procedurellt? Är någon form effektivare för viss kunskap? Är någon form effektivare för språklig kunskap? Vad innebär det egentligen att veta vad en hammare är? Finns det en koppling mellan distinktionen klassisk/konnektionistisk modell och deklarativ/procedurell kunskap?

6 Frågor om olika kunskapsformer (2) Är procedurell kunskap mer grundläggande än deklarativ kunskap? –Ryles regress (igen) –Kunskap kan inte vara deklarativ ”på lägsta nivån” –Någonstans måste kunskap finnas om hur deklarativa representationer skall användas –All deklarativ kunskap förutsätter åtminstone (procedurell) kunskap om hur den skall kommas åt och användas –Procedurell kunskap förutsätter inte något sådant Inte nödvändigtvis –Anta att systemet har tillgång till en ”intern manual” –Och att relevanta deklarativa representationer är tysta (tacit): omedvetna, ej möjliga att granska –Då kan ett systems intelligenta beteende ses som en beskrivning av kvaliten hos informationen som används, eller av procedurerna

7 Tyst kunskap Detta argument medför två insikter –Det kan finnas deklarativ kunskap som inte är medveten –Det behövs ingen ytterligare deklarativ representation för att vägleda beteende Det kan finnas deklarativ kunskap som inte är medveten –Tyst (tacit) Det behövs ingen ytterligare deklarativ representation för att vägleda åtkomst till någon deklarativ representation för att beteende ska kunna vägledas av interna deklarativa representationer –Någonstans på vägen finns operationer som ta fram nödvändig information för att slå ett telefonnummer ”hårdkodade” in i systemet –Allt som behövs för intelligent beteende är är en ganska dum ”utförare” som känner av när det är dags att aktivera en viss kunskapsstruktur Verkar rimligt och kan visa sig vara korrekt, men...

8 Kvarstående problem Men även om den mesta kunskapen representeras explicit (men tyst) –Och en dum utförare väljer bland dessa, –Hur ser då dess interna manualer ut? –Vad ska finnas med i manualerna? Och även om det finns ett sätt att dela upp kunskapen i manualer –Är det inte säkert att det räcker med en väldigt dum utförare –Det krävs omdöme För att välja mellan Fly för livet och Stanna och slåss Tre synpunkter –Troligen behövs en blandning av procedurell och deklarativ kunskap för att representera nödvändig kunskap –Även om vi hittar lösningar inom begränsade områden (micro worlds) är det inte säkert att dessa kan generaliseras till att klara av att representera och organisera de mycket stora mängder kunskap som behövs för att klara sig i världen (och som inte låter sig organiseras så prydligt) –Det är viktigt att komma ihåg att kunskap om något - hur eller att - inte nödvändigtvis är medveten (kontrollerad)

9 Exemplet språklig kunskap Två vanliga utsagor om lingvistisk kunskap –Även om vi inte har medveten tillgång till språkets (syntaktiska) regler, och även om vi ofta bryter mot dem, så kan vi vårt modersmåls regler –Vår kunskap om vissa universella syntaktiska principer är medfödd Men kan man bryta mot tyst kunskap? Svaret... –Vi skiljer på kompetens och performans Performans –Vad vi faktiskt gör –Beror på många faktorer (inte bara kunskap) Kompetens –Vår förmåga under ideala förutsättningar Det verkar som om… –Vi på något sätt representerar reglerna på ett sätt som gör det möjligt att styra vårt beteende –Och att vi i tysthet känner till dem –Det faktum att vi bryter mot grammatiken och att vi inte kan artikulera den, behöver inte betyda att vi inte har tyst kunskap om den Därmed inte sagt –Huruvida de representeras deklarativt eller procedurellt –Klassiskt eller konnektionistiskt

10 Sammanfattning och slutkläm Informationsbehandlande system - en fruktbar idé –Har genererat många resultat på kort tid –Konvergens bland de ingående disciplinerna Filosofi spelar en aktiv roll Problem –Vilken slags funktionalism förklarar relationen kropp-själ bäst? –Bör vi anta en realistisk tolkning av teorierna? –Propositionella attityder och qualia –Kunskapsrepresentation –Procedurellt eller deklarativt? Även om vissa problem är svåra eller olösliga är den kofnitiva ansatsen användbar –Newtons fysik –Gallileos astronomi –m.m.


Ladda ner ppt "Epistemologiska frågor Epistemologi behandlar kunskapens natur, struktur och ursprung Traditionella frågor –Analys av begreppet kunskap –Grunder för berättigad."

Liknande presentationer


Google-annonser