Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsägarens ansvar Snö och is Per Forsling 2012-01-17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsägarens ansvar Snö och is Per Forsling 2012-01-17."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsägarens ansvar Snö och is Per Forsling 2012-01-17

2 Brott mot ordningslagen 3 kap 3§ andra stycket 2 Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta ska ske på sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas.

3 3

4 Vem ansvarar? 4 ●Fastighetsägaren ●(Entreprenören) ●Fastighetsskötaren (ägaren eller den som är i ägarens ställe) Det är fastighetsägarens ansvar att se till att inga olyckor sker pga snöras

5 5 Avspärrning av trottoar ●Endast vid akut fara ●Samtidigt ordnas med skottning etc ●Avspärrning ska dateras och märkas med fastighetsägarens namn ●Vi rekommenderar Isidor

6 6 Hur faller is/snö från taket Körbana Gångbana Istappens bana Isblockets bana Risker med snö på tak Fallande isblock från takfallet Istappar från ränndalar och stuprör Is från fönsterbleck o dyl

7 Snöskottningsavtal ●Avtalsformulär finns på www.fastighetsagarnadokument.se. >Kontrakt nr 71 och nr 73 ●Teckna avtal med plåtslageriföretag anslutna till entreprenörsföretagen, lista finns på www.entreprenorsforetagen.se ●Det förekommer oseriösa aktörer, var vaksam! 7

8 Överenskommelse mellan Stockholms Stad och Fastighetsägarna Stockholm 2012 ●All takskottning ska föregås av erforderlig avspärrning för att garantera säkerhet för trafikanter och fordon. ●Avspärrning i samband med skottning av taksnö ska ske på sådant sätt att störning för trafikanter minimeras och framkomligheten underlättas. ●Snö från tak ska i samband med takskottning flyttas från gång och cykelbana mot körbana, för att möjliggöra framkomlighet för gående, cyklister och rullstolsburna. Staden ansvarar för vinterväghållning av gång- och cykelbana, samt körbana. 8

9 Överenskommelse mellan Stockholms Stad och Fastighetsägarna Stockholm 2012 forts ●Fastighetsägaren är ansvarig för det dagvatten som leds ut från stuprör på gångbana och kan orsaka isbildning. Efter anmälan från staden ska fastighetsägaren snarast åtgärda sådan isbildning. ●De entreprenörer som anlitas för vinterinsatser av staden och Fastighetsägarnas medlemmar uppmanas att följa denna överenskommelse. 9

10 Per Forsling per.forsling@fastighetsagarna.se Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Fastighetsägarens ansvar Snö och is Per Forsling 2012-01-17."

Liknande presentationer


Google-annonser