Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholmarnas avfallshantering Mars 2004. Inledning Metod Internetundersökning med 461 respondenter i Stockholm. Felmarginal Mellan 2 och 6 % Tidsperiod:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholmarnas avfallshantering Mars 2004. Inledning Metod Internetundersökning med 461 respondenter i Stockholm. Felmarginal Mellan 2 och 6 % Tidsperiod:"— Presentationens avskrift:

1 Stockholmarnas avfallshantering Mars 2004

2 Inledning Metod Internetundersökning med 461 respondenter i Stockholm. Felmarginal Mellan 2 och 6 % Tidsperiod: 22-31 mars 2004 Nedbrytningar Boendeform: Lägenhet: 310 intervjupersoner (IP) Radhus/villa: 151 IP Ålder: Upp till 30 år: 109 IP 31-45 år: 230 IP Äldre än 45 år: 122 IP Källsortering: Brukar källsortera: 304 IP Brukar inte källsortera: 157 IP

3 Kunskap & Beteende

4 Kunskapsnivå när det gäller hantering och källsortering av avfall Andel i % Radhus/Villa: 151 IP, Lägenhet: 310 IP, Upp till 30 år: 109 IP, 31-45 år: 230 IP, 46 år och äldre: 122 IP.

5 Brukar du källsortera ditt avfall? Andel i % Radhus/Villa: 151 IP, Lägenhet: 310 IP, Upp till 30 år: 109 IP, 31-45 år: 230 IP, 46 år och äldre: 122 IP.

6 Vad sorterar du ut idag? Andel i % Brukar källsortera: 304 IP, Brukar inte källsortera: 157 IP

7 Vad sorterar du ut idag? Andel i % Upp till 30 år: 109 IP, 31-45 år: 230 IP, 46 år och äldre: 122 IP.

8 Vad sorterar du ut idag? Andel i % Brukar källsortera & bor i radhus/villa: 116 IP, Brukar källsortera & bor i lägenhet: 188 IP, Brukar inte källsortera & bor i lägenhet: 122 IP

9 Varför brukar du inte källsortera ditt avfall? Allt slängs på samma ställe ”Jag har sett hur det blandas på sopstationer. Det är alltså meningslöst att källsortera.” För långt till sorteringsplats ”Det finns ingen källsortering i fastigheten jag bor i. Har heller ingen lust att springa iväg långa avstånd för att lämna mina sopor ” Finns inte plats för flera kärl i bostaden ”Bor för trångt för att ha flera kärl... ” Det tar för lång tid ” Det tar tid som jag inte har.” Bas: 149 öppna svar

10 Attityd & Angelägenhet

11 Tycker du det är viktigt att källsortera avfall? Andel i % Radhus/Villa: 151 IP, Lägenhet: 310 IP, Upp till 30 år: 109 IP, 31-45 år: 230 IP, 46 år och äldre: 122 IP.

12 Tycker du att du bidrar till en bättre miljö när du källsorterar? Andel i % Radhus/Villa: 151 IP, Lägenhet: 310 IP, Upp till 30 år: 109 IP, 31-45 år: 230 IP, 46 år och äldre: 122 IP.

13 Varför tycker du att källsortering bidrar till en bättre miljö? Vara rädda om miljön ”Det lilla jag gör förbättrar förhoppningsvis miljön.” Bra att återvinna ”Det är ju bättre att man tar vara på sakerna i stället för att samla på hög och göra nytt....” Kretsloppstänkande ”Effektivare återvinning av material och energi. Minskad energiåtgång. Minskade onödiga utsläpp. Mindre hälsovådligt. Bra med kretslopp där så är möjligt.” För att det då ska hanteras rätt ” Jag utgår från att kommunen tar hand om avfallet på ett kompetent och miljöanpassat sätt ifall jag källsorterar.” Bas: 257 öppna svar

14 Varför tycker du att källsortering INTE bidrar till en bättre miljö? Energibehovet ökar av hanteringen ”Har fått information om att det går åt mer energi och resurser att återvinna avfall.” Allt blandas på soptippen ”Troligen inte, man har ju hört rapporter om att man vid den senare sophanteringen slagit ihop soporna igen.” Min sortering har ingen effekt ”Undrar hur mycket mitt lilla sorterande egentligen betyder.” Allt hämtas i samma container/bil ” Jag har sett när de hämtar våra sopor och det ser ut som de slänger alla olika avfall i samma container” Bas: 87 öppna svar

15 Skulle du kunna tänka dig att källsortera mer än du gör idag? Andel i % Radhus/Villa: 151 IP, Lägenhet: 310 IP, Upp till 30 år: 109 IP, 31-45 år: 230 IP, 46 år och äldre: 122 IP.

16 Vad behöver förbättras/förändras för att du ska källsortera mera? Närmare tillgång till stationer ”Att det ska finnas tillgång till stationer NÄRA - ett par minuters gångväg nära mitt hem” Tätare mellan tömningarna ”Försöker slänga mina tidningar men det är alltid fullt så hälften av tidningarna, glas, batterier ligger utanför och det bättrar ju inte direkt på naturen....” Mer information ”Grovsoprummets sortering! Bättre skyltar med vilka sopor som ska slängas i vilka inkast behövs! Mer information till hushållen så att folk verkligen sorterar!” Markering på förpackningarna ”Skall bli enklare. Förpackningarna kan bli markerade med hur de skall sorteras. Ex om en grej innehåller ett batteri så... eller om ngt ser ut som kartong men egentligen är plast så...” Nytta ”Mer information, både före och framför allt -vart tar det vägen? berätta vad det ger och inte bara hur mycket det kostar” Bas: 348 öppna svar

17 Kampanjen

18 Har du sett den här annonsen/informationen? Radhus/Villa: 151 IP, Lägenhet: 310 IP, Upp till 30 år: 109 IP, 31-45 år: 230 IP, 46 år och äldre: 122 IP.

19 Vad tror du att de vill säga med denna kampanj? Bättre källsortering ”Att man ska källsortera och lämna sakerna på rätt ställe” Öka källsorteringen ”Källsortera mera för allas skull” Allt är inte vanliga sopor ”Att det finns rätt mycket sopor som inte ska kastas i de vanliga kärlen” Bas: 271 öppna svar

20 Avsändare Andel i % Sett annons: 58 IP, Ej sett annons: 370 IP

21 Påverkan på de som observerat kampanjen Andel i % Bas: Sett annons: 58 IP OBS: Endast 58 IP

22 Vilken information saknar du om avfallshantering? Sorteringsinformation ”en enkel förteckning om VAD som skall slängas VAR, att klistra upp på insidan av dörren under diskbänken t ex.” Lokalisering ”Ja, det som saknas är informationsblad för bostadsområdet där man bor var sopstationerna är lokaliserade. Gärna skulle man vilja ha en karta.” Nytta ”Framförallt vad som händer med avfallet, och ifall det verkligen har någon effekt.” Händelseförlopp ”Hur går det till egentligen. Jag har hört att allt blandas ihop och bränns, precis som postens gula och blå lådor töms i samma säck av brevbäraren...” Bas: 121 öppna svar

23 Sammanfattning Unga respondenter upplever att de har en låg kunskapsnivå när det gäller källsortering. Dessutom ser vi att ju yngre man är, desto mindre källsorterar man. Den yngsta gruppen är däremot de som tycker det är viktigast med källsortering och som i högst utsträckning tycker att man bidrar till en bättre miljö genom källsortering. Glädjande nog är det även drygt 80% av de yngre som kan tänka sig att källsortera mer än idag. De som bor i lägenhet källsorterar mindre än de som bor i villa och upplever att de har en lägre kunskapsnivå i frågan. I övriga variabler är det ingen stor skillnad beroende på boendeform, förutom att de som bor i lägenhet i något större utsträckning kan tänka sig att källsortera mer än idag. Om man källsorterar eller inte verkar i allra högsta grad vara en definitionsfråga från person till person eftersom det även bland de som uppgett att de aldrig eller nästan aldrig källsorterar finns en hög andel som sorterar ut glas, tidningar, batterier, farligt avfall och elavfall. Kartong, metall och hårdplast är de dock sämre på. En stor andel efterfrågar mer information om vart närmaste sopstation finns och hur avfallet sedan tas om hand. Många är idag skeptiska till att deras insats har någon faktisk betydelse. Observationen för kampanjen var högst bland äldre. Vi ser att de som har sett annonsen i högre utsträckning kan ange rätt avsändare. Bland de som har sett kampanjen har inställningen till källsorteringen ökat, likväl som förtroendet för att avfallet sedan sköts på rätt sätt. Däremot har det faktiska beteendet inte hunnit ändras ännu.


Ladda ner ppt "Stockholmarnas avfallshantering Mars 2004. Inledning Metod Internetundersökning med 461 respondenter i Stockholm. Felmarginal Mellan 2 och 6 % Tidsperiod:"

Liknande presentationer


Google-annonser