Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

6.Fylum Mollusca -Blötdjur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "6.Fylum Mollusca -Blötdjur"— Presentationens avskrift:

1 6.Fylum Mollusca -Blötdjur
Klass:Gastrodpoda -snäckor Klass:Bivalvia- musslor Klass:Caphalopoda- huvudfotingar-bläckfiskar olika arter Organsystem Äkta kroppshåla Mjuka Magsäck/lever/ öppet blodkärlssystem, hjärta ,nervsystem Hermfroditer/Tvåkönade Bilaterala Urmun blir mun (protostom) Skal Muskelrik fot Mantelhåla: hålrum för gälar/lunga I vatten, snäcka på land

2 Protostomer Munnen utvecklas från urmunnen Blötdjur Leddjur Ringmaskar
Trögdjur Deuterostomer:urmun- anus Pro = före, fram,ut Stoma= mun

3 Klass-Gastropoda- Snäckor(snäcka=snigel med skal- snigelhus på ryggen)
Skal av någon form! Musslor 2 skal /snäckor 1) Snäckor har vridning av skal för att få plats med mer!(evolution) Skal under kambrium- kalk Cellulär automat-regel30-mönster

4 Klass-Bivalvia- Musslor
Filtrerar- ekologisk betydelse Gasutbyte- O2/Co2,hud/gälar Öppet Cirkulationssystem Njurar/nervsystem Ägg-larver

5

6 Metamorfos (förvandling)
Fullständig: Ägg-larv-puppa-vuxen (4 stadier) tex fjäril Ofullständig; trollslända/ skalbaggar/kackerlacka (Hoppar över stadier-ägg-nymf)

7 Klass:Cephalopoda- bläckfiskar Chephale = huvud, poda= ” those having feet”
Ca 780 olika arter Slutet cirkulationssystem, ögon Ett ägg där larven utvecklas, kläcks små bläckfiskar 8/10 armar, mantel –bläck, 3 hjärtan, skildkönad

8 7. Fylum Annelida –Ringmaskar (15 000 arter) nedbrytare, rovdjur, parasiter. 1 mm- 3m
Klass -Polychaeta- havsborstmaskar - Oligochaeta Fåborstmaskar (tex. daggmask) Hirudinea -Iglar

9 Uppbyggda av likartade delar- segment- syns som ringar
Äkta kroppshåla Likadana organ finns i varje segment Ganglion (samling av nerver) Muskler Maskar- ekologiskt viktiga Hermafrodit-tvåkönade organism- inre befruktning

10 Det här lilla gosedjuret är egentligen en 2 mm tjock havsborstmask som är förstorad 47 gånger i ett svepelektronmikroskop. Den är släkt med daggmaskar och lever i heta källor på havsbotten i Stilla havet Nyare forskning- hela fylum Annelida är onaturligt! Borst på varje segment = stöd/rörelse

11 8. Fylum Arthropoda- Leddjur (över 1 miljon beskrivna arter- artrikaste fylum!)
-4 subfylum Huvudgrupper Chelicerata- palpkäkar Crustacea- kräftdjur Hexapoda-Sexfotingar Myriapoda- mångfotingar

12 Karaktäristiskt för Arthropod
Somiter; Huvud thorax, abdomen Hela kroppen är ett rum- hemolymfa som pumpas runt i kroppen. Syre in i kroppen via trakeer, gälar, boklungor (spindlar) och exoskelett (direkt genom hud) Hoppa, simma, gå, flyga Organsystem Exoskelett (kitin) Ledande extrimiteter (gångben, klor, antenner) Segmenterade (kroppen indelad i fack) Segment/somiter

13 Välutvecklat Nervsystem Sinnesorgan Ögon, hörsel, lukt och känsel

14 Subfylum Chelicerata- palpkäkar
Huvud/ thorax och bakkropp med midja mellan. 4 par ben (8) 1 par pedipaler för att hålla fast byte Chelicerer ofta med gift Inget larvstadie- små spindlar Klass Spindeldjur (jord) - Havsspindlar (sjö) Dolksvansar (sjö)

15 Ordningar för klassen spindeldjur: Spindlar Lockespindlar Skorpioner
Spindlar (Araneae) Bakkropp inte segmenterad, tydlig midja Rovdjur med giftkörtel Aktiv(springa, hoppa) Passiv (smyga, vänta) Spinnkörtel inne i kropp och spinnvårtor på bakkropp med nät Andas med trakéer/boklungor (hudveck/med lameller (skivor) där gasutbyte sker. Framkropp/bakkropp, punktögon, ej känselspröt Ordningar för klassen spindeldjur: Spindlar Lockespindlar Skorpioner kvalster

16 BRACHYPELMA EMILIA - ovansida I - ben 1 II - ben 2 III - ben 3 IV - ben 4 a - carapace b - chelicarae c - pedipalp d - abdomen

17 Subfylum Crustacea- kräftdjur
87% marina, 40 % sötvatten, 3% land Huvudelen djurplankton Två par antenner gälar Simben/gångben Huvud och thorax Ett par ben på varje segment skildkönad Öppet blodsystem hemolymfa Kan andas via ben/hud Saltkörtlar med osmotiskt tryck Nervssystem Rörliga ögon, balansorgan, känselhår exoskelett

18 Klass: Malacostraca- högre kräftdjur 23 000 arter, 4 ordningar;
Exempel på klasser Remipedia- små marina i grottsystem Cephalocarida- små marina Branchiopoda- bladfotingar små i sötvatten, zooplanktion daphina Maxillopoda- musselkräftor, hoppkräftor, fisklus, havstulpan Klass: Malacostraca- högre kräftdjur arter, 4 ordningar; Isopoda- gråsugga Amphipoda- märlkräftor Euphausiacea Krill Decapoda- tiofotade kräftdjur (räkor,kräftor, hummer,krabba) Predatorer, asätare, filterare

19 Malacostraca- Högre kräftdjur

20 Subfylum: Myriapoda -Mångfotingar
Enkelfotingar Dvärgfotingar (2-8mm) Dubbelfotingar (2 ben per segment) Fåfotingar

21 Subfylum Hexapoda- sexfotingar
Främst landlevande Tätt exoskelett, bra skydd, vaxlager Trakeer för andning Effektiva käkar- växtätare Exkretionssystem- malphigiska kärl Ett par antenner Huvud, mellankropp, bakkropp Klass: Insecta- insekter

22 Klass:Insecta Huvud, thorax, abdom 3 par ben på thorax
2 par vingar, flygförmåga viktig ! Exoskelett av plåtar 3 punktögon och 2 fasettögon Effektiva/starka mundelar Könsdel på bakkropp Metamorfos -Fullständig Ofullständig-direkt

23 Klass insecta-Ordningar;
Trollsländor Rätvingar Skinnbaggar Skalbaggar Fjärilar Tvåvingar Steklar

24 9.Fylum Tardigrada (långsamt gående) Trögkrypare/Björndjur 750 arter 70 i swe
mm Vatten/land/mossa 4 kloförsedda benpar Tåligt djur- strålning, vakuum, nedkylning, torka rymden-går över i ett kryptobiotiskt stadium Sexuell fortplantning/hermafrodit

25 Klarar av: -273 C & 151 degrees C

26 Kryptobios Fryser till is/ torkar ut -slutar andas syre
När djuren tinar upp/fukt-lever igen Djuren dör inte ens när de är frusna i flytande kväve, de dör först när man mekaniskt förstör dem. Utbyte av syrgas och koldioxid sker genom diffusion i huden . (högst 1,2 mm långa) Björndjur kan ligga i dvala och därmed inte heller hur gamla de verkligen kan bli!

27 Normal atmosfär med syre ca 9 års dvala
Fria radikaler i syre förstör DNA, enzymer i dvala. Men i syrefattiga miljöer tåliga! Aktiva djur utan dvala är sårbarare för plötsli­ga för­ändringar i miljön. Forskning & framsteg års krypobios i is. Hona levde och lade ägg som utvecklades till unge!

28 10. Fylum Echinodermata- Tagghudingar echinos=igelkott, derma= hud

29 Klasser; Asteroidea- stjöstjärnor Echinuoidea- sjöborrar Holothutoidea- sjögurkor Ophinroidea- ormstjärnor Crinoidea- sjöliljor Lever i havet på havsbotten, rör sig med fötter Taggar på kalkplattor under huden Äkta kroppshåla Vattenkärlssystem med sugfötter för andning och cirkulation Exoskelett av kalkplattor Skildkönade/yttre befruktning i vattnet- plantkton-larv- Deuterostomer =Urmun blir anus

30 Radial/biradialsymmetri (larv)
Frilevande Organsystem Lokomotiv-fötter Tre skiktsdjur


Ladda ner ppt "6.Fylum Mollusca -Blötdjur"

Liknande presentationer


Google-annonser