Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INSPIRE at Statistics Sweden Status 20132014 Management/administration: -Updates of data and services -Deliveries of data -Improvements of services when.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INSPIRE at Statistics Sweden Status 20132014 Management/administration: -Updates of data and services -Deliveries of data -Improvements of services when."— Presentationens avskrift:

1 INSPIRE at Statistics Sweden Status 20132014 Management/administration: -Updates of data and services -Deliveries of data -Improvements of services when needed Management/administration: -Updates of data and services -Deliveries of data -Improvements of services when needed 2020 Harmonization of data: -Customize existing data to specifications -Match existing data format to Inspire formats (GML) -Customize services to new data specifications and data formats -Harmonization with adjacent data sets from other countries Harmonization of data: -Customize existing data to specifications -Match existing data format to Inspire formats (GML) -Customize services to new data specifications and data formats -Harmonization with adjacent data sets from other countries Inspire implementation project Pilot study 20152016 Harmonization 20172018 2019 New national Act and Ordinance on spatial information

2 INSPIRE at Statistics Sweden Karin Hedeklint, karin.hedeklint@scb.sekarin.hedeklint@scb.se Department for Regions and Environment Land and Water Use Statistics, GIS

3 INSPIRE Legislation INSPIRE Directive 2007/2/EC Act and Ordinance on spatial information (SFS 2010:1767) Lagen och förordningen om geografisk miljöinformation European level National level

4 Information responsibility Data Information responsibility (23 authorities) Coordinating Swedish mapping institute (Lantmäteriet) Statistics Sweden Population Distribution Statistical units Utility and governmental services Swedish Energy Agency Swedish Transport Agency The Geological Survey of Sweden Regulated in The Ordinance on spatial information

5 Authorities with information responsiblity

6 INSPIRE data at Statistics Sweden Population distribution Grids 1x1 km Total population By sex By age (5-year intervals) Statistical units Grids 1x1 kmNUTSUrban Audit Utility and governmental services Preschools Governmental offices Police offices

7 INSPIRE National geodata cooperation Geo Data at Statistics Sweden

8 The Swedish Geodata Cooperation Agreement Data sharing between public authorities Spatial data for official use Annual fee 211 parties, of which 174 municipalities A broader scope than INSPIRE: Includes as much spatial information as possible

9 Organisation f Organisation d Organisation e Organisation g Organisation a Organisation b Organisation c Organisation d Joint Agreement on Datasharing Organisation h Before 2011 and after…..

10 Geodata Cooperation Agreement Organisat ion f Organisati on d Organisat ion e Organisat ion g Organisat ion a Organisati on b Organisat ion c Organisatio n d Joint Agreement on Datasharing Organisatio n h A part signs One Agreement A part pays One annual fee (Municipalities $ 15 000 – 151 000) (Public Authorities $ 7 500 – 982 000) Gives access to > 400 geodata products from 19 public data providers -Geoportal -Product catalogue

11 Befolk- ning 5- års- klasser För- skolor Polis- station er Mynd. kontor Befolkn ing ålder Befolk- ning totalt NUTS Rutor 1x1 km INSPIRE Befolkn civil- stånd Familjer förvärvs inkomst Förvärv sarb nattbef Arbets- plats- omr Fritids- hus- omr. Små- orter Tät- orter Befolkn födelse -land Förvärv sarb dagbef Befolkn utb. nivå Befolkn in- utflytt- ning Befolkn syssel- sättn Förvärv sarb pend- ling Familj köp- kraft Befolkn arbets- inkomst inkomst tagare arbets- inkomst Fastigh et ägarkat egori Boende fastighe tstyp Fastig- hets- typ Person- bilar års- modell Person bilar status Fordon i trafik Arbets- ställen sektor Arbets- ställen bransch Förvärv sarb sektor Familj antal barn Familje typ Befolkn föränd- ring Befolkn med- borgar- skap Befolkn svensk/ utl bak- grund GEO DATA AT STATISTICS SWEDEN Data på karta Ohälso- tal Boende förenkl ad upplåte lseform RUT- ROT- avdrag Småhus typ av bebygg else Boende ägar- kategor i Befolkn netto- inkomst Person- bilar bränsle NATIONAL GEODATA COOPERATION SAMS

12 Data from Statistics Sweden in the Geodata Cooperation Agreement Population distri- bution AgeSex Civil status Country of birth Migration Statistical units Grids 250 x 250m for urban areas, 1 x 1 km for rural areas SAMS Urban areas/Localities Smaller localities Concentrations of holiday homes Concentrations of workplaces NUTS Urban Audit Utility and govern- mental services Pree Schools Govern- mental offices Police stations Arbets- marknad Gainfully employed night-time workers Gainfully employed day-time workers Population by employ- ment Utbildning Population by education- al level Inkomst Families by income

13 To order Inspire data http://www.scb.se/sv_/Hitta- statistik/Regional-statistik-och- kartor/Geografisk-analys/Bestall-GEO-data/

14 Swedish geodata portal

15 Technique View services IIS, Mapserver, Shape files Download services Atom Shape- and MapInfo tab files No open data Metadata Metadata editor on geodata portal Operation monitoring SCOM Performance tests JMeter

16 System description Visningstjänster IIS, Mapserver, data i shapefiler Nedladdningstjänster Atom Data i Shape- och tabformat Webformulär för beställning Metadata Publicering med metadataeditorn

17 Challenges Format Software INSPIRE regulations and guidelines Perfomance Availability Updates Language Time series Metadata Data


Ladda ner ppt "INSPIRE at Statistics Sweden Status 20132014 Management/administration: -Updates of data and services -Deliveries of data -Improvements of services when."

Liknande presentationer


Google-annonser